KLAR TALE: – Innbyggerne i Nordre Follo skal ikke ofres i et spill om den økonomiske politikken, skriver Arbiederpartiets gruppeleder Oddbjørn Lager Nesje.
KLAR TALE: – Innbyggerne i Nordre Follo skal ikke ofres i et spill om den økonomiske politikken, skriver Arbiederpartiets gruppeleder Oddbjørn Lager Nesje.

Politisk stigespill i Nordre Follo

Mens flisene ramlet ned fra veggene i svømmehallen på Sofiemyr, og ledningsnettet i Oppegård lakk som en sil, gikk vi som bor der til valgurnene. Resultatet ble slutten på det 51-årige Høyre-styret i kommunen.

Publisert

Det var klokt av Arbeiderpartiets ordførerkandidat Hanne Opdan å være tydelig i den økonomiske politikken i valgkampen. Nå er hun ordfører i Nordre Follo og leder an i det politiske stigespillet.

Stigespillet er et brettspill der hensikten er å komme først i mål med sin brikke. Er du heldig kan du havne i en rute med en stige der du klatrer opp og rykker fremover i spillet. På den andre siden kan du risikere å havne i et felt med en stige der du ramler ned en eller flere etasjer. I praksis rykker du da bakover i spillet og mulighetene for å vinne svekkes. Slik er det også i økonomisk politikk. Konjunkturer og svingninger i utgifter og inntekter gjør at kommuner risikerer å havne i en situasjon med kutt i drift og redusert investeringsnivå. Muligheten for å vinne gjennom å realisere politiske ambisjoner på svekkes.

Vi visste det kom til å bli tøft men det var først fredag 1. November vi fikk det svart på hvitt. Da la nemlig rådmann Gro Herheim frem sitt forslag til strategi- og handlingsplan 2020-2023. I forslaget står det blant annet at Nordre Follo kommune må redusere driftsutgiftene med 600 millioner kroner og at investeringsambisjonene må senkes i perioden. Dersom investeringene for Ski og Oppegård gjennomføres som planlagt kommer nemlig gjeldsgraden opp i 165 % ved utløpet av planperioden. Dette er dobbelt så mye som den anbefalte gjeldsgraden.

Lokalavisene tok frem krigstypene i sin omtale av det fremlagte forslaget. «Blodrøde tall i Nordre Follo» lød det på forsiden av Østlandets Blad. «Varsler store kutt» lød det i denne avisen. Som politiker skjønner jeg at det kan oppleves som dramatisk. Men det er ingen grunn til panikk selv om den nye kommunen vår starter med et handikap vi helst skulle vært foruten. Vi har en god omstillingsevne i Nordre Follo. Den nye storkommunen har større muligheter for å tilpasse seg den økonomiske virkeligheten enn Ski og Oppegård hadde hatt hver for seg.

Arbeiderpartiet sa allerede i valgkampen at vi må se på hvordan vi kan redusere investeringsvolumet for å gjøre økonomien i Nordre Follo kommune mer bærekraftig. Og videre at dette må sees i sammenheng med et sterkere fokus på vedlikehold. Eksemplene med svømmehallen på Sofiemyr og lekkasjegraden på vannledningsnettet i Oppegård viser hvor galt det bærer av sted når Oppegård kommune under Høyres ledelse ikke klarte å ta tak i vedlikeholdet før det var for sent.

Det hviler et stort ansvar på oss som styrer nye Nordre Follo kommune. Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristeleg Folkeparti la for noen uker siden frem en ambisiøs politisk plattform. I tillegg til å sikre en trygg økonomi i kommunen blir dette samarbeidspartienes viktigste satsingsområder de neste fire årene:

  • Nært og nyskapende lokaldemokrati
  • Klima og miljø - vår tids største utfordring
  • Landets beste oppvekstkommune
  • Styrking av frivillighet, kultur og idrett
  • Bærekraftig helse- og eldreomsorg
  • Bedre kår for næringslivet og arbeid til alle
  • Et åpent og inkluderende Nordre Follo

 

Og mens vi står på døgnet rundt for å ivareta folk sin trygghet og velferd holder nå det lokale Fremskrittspartiet på med sitt. De klarte dessverre å få med seg samferdselsministeren fra sitt eget parti på å øke (!) fartsgrensen på deler av E18 i kommunen vår. Til protester fra Statens Vegvesen og Trygg Trafikk fordi det reduserer trafikksikkerheten. Mens vi leter etter løsninger for å berge velferdstilbudet leter altså Fremskrittspartiet etter veier der de kan øke fartsgrensen. Det er populistisk og uansvarlig.

Fremskrittspartiet og Høyre burde heller prioritere å styrke sin egen regjerings forslag til statsbudsjett for 2020. For en av de største skuffelsene ved rådmannens forslag til strategi- og handlingsplan er at regjeringens kutt i tilskuddene til kommunene rammer oss hardt. Konsekvensen for Nordre Follo er at vi får 40 millioner kroner mindre til lovpålagte tjenester neste år. En allerede sårbar økonomi blir dermed enda mer utsatt på grunn av regjeringens innstramminger i statsbudsjettet.

Rådmannens forslag til strategi- og handlingsplan inneholder mange stiger eller felter der vi risikerer at mulighetene for å realisere ambisjonene våre svekkes. Men som i stigespillet er ikke spillet over selv om man må ta et skritt tilbake. Hensikten er å komme først i mål. For oss i Arbeiderpartiet betyr dette at vi ikke skal gi oss før vi har fått gjennomslag for våre viktigste saker. Innbyggerne i Nordre Follo skal ikke ofres i et spill om den økonomiske politikken. Arbeiderpartiet skal være garantisten for en trygg økonomi og realisering av sosialdemokratisk poltikk. Folk sin trygghet og velferd skal ivaretas.

Powered by Labrador CMS