PROVOSERT: – Hvis kommunen mener at denne strekningen ikke er dårlig nok til asfaltering kan man begynne å lure, sier Rune Torgersen mens han peker på de store sprekkene og hullene i den slitte veien.

– Vi fortjener ny asfalt

I år skal kommunen asfaltere for rundt 1,5 millioner kroner, men behovet er på 4 millioner kroner. Rune Torgersen (59) krever at Valhallaveien prioriteres.

Publisert

– Valhallaveien er en av de mest trafikkbelastede kommunalveiene i Oppegård og en av hovedårene til busstrafikken, med hyppige bussavganger på strekningen. Når bussene treffer hullene, smeller det. Det er veldig forstyrrende å bo ved en slik vei, sier Rune Torgersen (59) fra Tårnåsen.

Han sier hele veien preges av slitasje og mange hull, men strekningen fra rundkjøringen ved Tårnåsen senter og frem til Coop Extra på Hellerasten er den verste.

VALHALLAVEIEN:Veien preges av slitasje og mange hull.

Ble provosert

Torgersen sier mange som bor i området har ventet på et nytt asfaltdekke i Valhallaveien i flere år. Håpet kom forrige uke da hele Valhallaveien var fylt med asfaltfresere med mer, men det var nok bare rundkjøringen ved senteret som skulle utbedres.

59-åringen sier han ble meget provosert da han leste i Oppegård Avis om at denne veien ikke skulle prioriteres i år heller.

KJØR FORBI KJEGLE: Det er til og med plassert ut kjegle i Valhallaveien grunnet hull som bare har blitt fylt med grus.

– Hvis kommunen mener at denne strekningen ikke er dårlig nok til asfaltering kan man begynne å lure, sier han, mens han peker på de store sprekkene og hullene i den slitte veien.

Kenneth Møllen, som bor i Kornmoenga, er helt enig med ham. Han reagerer også på dårlig dekke i Valhallaveien:

– Bilene og bussene som ferdes her, velger å legge seg midt i veibanen grunnet dårlig vei, noe som fører til større sannsynlighet for at en ulykke kan oppstå, sier han.

Avventer borprøver

AVVENTER: Virksomhetsleder Heidi Tomten i UTE Oppegård.

Virksomhetsleder i Ute Oppegård, Heidi Tomten, sier Valhallaveien har en del sprekker, som både kan skyldes mye tungtrafikk i forbindelse med utbygging i området og mange bussavganger.

 

– Det skal derfor tas en del borprøver denne uken for å sjekke veiens tilstand. Resultatene av dette vil påvirke avgjørelsen om hva som skal gjøres med veien, og hvor mye tiltakene vil koste. Det er derfor ikke mulig å si noe sikkert om veien utbedres i år eller senere, sier hun.

Les også: Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år

1,5 mill. vs. 4 mill.

Tomten forklarer at det er satt av rundt 1,5 millioner kroner til asfaltering av kommunale veier i år, men det anslåtte behovet er på 4 millioner kroner. Til tross for anbefalingene, har det ikke blitt satt av mer penger til asfaltering i år.

– Vi skulle gjerne bruke mer penger på ny asfalt, men vi har valgt å prioritere andre tiltak enn asfalt i år, forklarer Thomas Sjøvold (H).

Mandag denne uken har kommunestyret vedtatt at av midlene satt av til disposisjonsfond gis utvalget for miljø- og plan (UMP) fullmakt til å disponere inntil fem millioner kroner til veivedlikehold innen utgangen av 2019. Midlene kan for eksempel brukes på blant annet brøyting av veiene, grøftegraving, overvannshåndtering samt asfaltering, men det er opp til UMP til å bestemme hvilke tiltak midlene skal brukes på.

UTSIKTSVEIEN: I fjor høst gjorde kommunen forarbeid for asfaltering og byttet kumlokk, men det ser ut at asfalteringen stopper lengre før dette. Skal hullene rundt kumlokkene stå uasfaltert i flere år? lurer en av våre lesere.
HJULSPOR: Tydelig tegn på at asfalten i Holbergs vei er slitt.
HOLBERGS VEI: Camilla Colletts vei er en av de veiene som får nytt dekke, men den utslitte Holbergs vei som ligger helt inntil den får ingen asfalt.
SLETT ARBEID: Bjørnstjerne Bjørnsons vei. Manglende vegetasjonsrydding og drenering inntil nedasfaltert vei vil trolig halvere levetiden på denne veien.
SLETT ARBEID: Bjørnstjerne Bjørnsons vei. Manglende vegetasjonsrydding og drenering inntil nedasfaltert vei vil trolig halvere levetiden på denne veien.
HOLBERGS VEI: Asfalten er hullete og helt utslitt.

Les også: Asfalteringen har begynt

Flere strekninger skriker etter ny asfalt

Behovet etter nytt asfaltdekket er tydelig stort i Oppegård kommune. Her kan du se noen bilder som vi har fått av våre lesere og som viser noen andre strekninger enn Valhallaveien:

 

Powered by Labrador CMS