Motorcrossbane i Assurdalen

KJEMPER FOR NY MOTORCROSSBANE: Venstres ordførerkandidat i Nordre Follo, Camilla Hille.

Motorcrossbanen kommer!

Venstres ordførerkandidat i Nordre Follo, Camilla Hille, er mer bekymret for støyen fra beredskapssenteret på Taraldrud enn den det som vil komme fra motorcrossbanen i Assurdalen, som snart skal stå ferdig. Her kan du lese hennes debattinnlegg om dette hvor hun retter sterk kritikk mot Høyre.

Publisert

Noen tror kanskje at etablering av en motorcrossbane i Assurdalen er noen nytt. Motorcrossbanen ble første gang behandlet i 2006, godkjent av fylkesmann i 2008, stadfestet av Miljøverndepartmentet første gang i 2009, vedtatt endelig i Ski kommune etter det. Igjen stadfestet av Miljødepartementet i 2013, da startet også oppbyggingen av banen gjennom et samarbeid med Åsland Pukkverk. 

Klubben ble lovet en ny tomt

DET VEDTATTE PLANOMRÅDET: Motorcrossbanen i Assurdalen skal bygges i en lomme mellom E6 og Assurdiagonalen i Ski. I

Lenge før 2006 jobbet NMK Follo for å finne en løsning til erstatning for den gamle motorcrossbanen på Stallerud på Langhus. Den ble besluttet nedlagt av Ski kommune i 1997 og NMK Follo ble raskt lovet et alternativ. Valget falt til slutt på Assurdalen.

Det er altså over 20 år siden Ski kommune nedla banen på Stallerud og lovet en erstatning, og 9 år siden banen ble vedtatt i Ski kommunestyre, og byggingen har pågått i 6 år.

Det er investert mange millioner i tomten og planen er at banen skal åpne neste år. Ski kommune har inngått en juridisk bindende avtale med NMK Follo for 50 år.  

Hvor mye kjøring blir det?

Maksimalt 125 dager per år er det tillatt å kjøre, aldri før klokken 10:00 eller etter klokken 20:00 på hverdager, og ikke etter klokken 16:00 på lørdager.

Det blir derfor ikke støy på kveldene. Det vil være 240 dager i året, det vil si fire dager i uka, det ikke kommer noe støy fra banen.

I reguleringsbestemmelsene står det også at klubben må forholde seg til eventuelle strengere støykrav i fremtiden, og i dag finnes det veldig gode elektriske og støysvake sykler.

Høyres bekymring for støy står ikke til troende

Høyre stemte for og ivret for politiets beredskapssenter på Taraldrud. Bekymringen for støy var ikke stor den gangen i kommunestyret i Ski.

MOTORCROSS-GLEDEN: Emma-Kristine Fjellstad gleder seg stort til hun får trene på barnebanen som snart er ferdig.

Når Høyre sier de er bekymret for støy fra motorcrossbanen på andre siden av E6, så står det ikke til troende, med de strenge begrensningene som ligger på klubbens aktiviteter.

Krav Høyre er godt kjent med. Men, det stemmer kanskje det Høyre, ved tidligere leder av Plan og byggesaksutvalget, Helge Bunes, sa fra talerstolen i Ski kommunestyrets behandling av Kommuneplanen i sak 32/19 (24:55 min), at de ikke visste at det skulle være skyting på beredskapssenteret. Om jeg hadde trodd det, ville heller ikke jeg vært så bekymret for støy derfra.   

Uforutsigbart og direkte dårlig gjort

Så etter 20 års jobb, etter endelig vedtak, departementets godkjennelser, positive vedtak i Utvalget for oppvekst og kultur om flerbruk på banen når den ikke er i bruk, med bmx, klatring, skating osv. høsten 2018, nesten ferdig oppbygd bane, en inngått juridisk bindende avtale med Ski kommune med varighet 50 år, investeringer på flere millioner, og med en overtakelse av banen 1. november 2019, foreslår Høyre å omregulere området til næring (i samarbeid med NMK Follo).

Dette skjer uten at NMK Follo en gang blir kontaktet. De leser om Høyres forslag i avisen. Jeg tror mange i klubben satte kaffen i halsen da! Hvor ble det av et anstendig og forutsigbart Høyre? Slik behandler man ikke et idrettslag. Slik behandler man ikke noen!

Dra til Enebakk eller bygg ved Granerud!

Høyre mener klubben kan flytte til Enebakk til banen der. I formannskapet hevdet Høyre at de hadde kontaktet klubben i Enebakk og at det var godt mulig å være der. Dette blir blankt avvist som løgn av lederen av EMK (Enebakk Motorsportsklubb).

Da Høyre utfordres på å komme med et annet egnet alternativ, foreslår de et tidligere avvist alternativ ved Granerud nær markagrensen, langt unna ethvert busstilbud og ungdommen vår. 

Høyre stemte for  

Da saken om motorcrosss ble behandlet både i fjor og i juni i år, stemte også Høyre for banen. Vedtakene er derfor enstemmige. Ja, det virker kanskje ikke slik, for Høyre har gått med noe annet bla. i sosiale medier. Men, de har vært pådrivere for prosjektet, rost klubben og ønsker flerbruk til beste for ungdommen i nærmiljøet.  

Det var i kommuneplanen nå i juni at Høyre fremmet forslag som lød: «Motorcrossbanen flyttes til annet areal i Follo i samarbeid med NMK Follo».

NMK Follo hadde gjort det klinkende klart at de ikke ønsket dette. Selvsagt ikke! Klubben har en ferdig vedtatt og regulert bane, juridisk bindende avtale er inngått med kommune, millioner er investert og arbeidet har kommet så langt at en bane skal åpne i slutten av året, resten i 2020.

All risiko ligger på klubben

Motorsportklubben selv er ikke bekymret for støykravene. Selv sier de at teknologien jobber på deres side og at elektriske motorsykler er et alternativ som kommer.

De garanterer at de skal overholde støykravene og de gleder seg til å bygge et anlegg der ungdommen kan få utfolde seg.  All risiko ligger altså på dem.

Om det blir ulovlig støy fra banen, må klubben innføre støyreduserende tiltak eller stenge banen. Jeg ville derfor vært mer bekymret for støyen fra beredskapssenteret enn den det som vil komme fra motorcrossbanen som snart skal stå ferdig.

Les også: Dette mener lokalpolitikerne om vannlekkasjen i Oppegård

Powered by Labrador CMS