OVER 2.000 DOSER DENNE UKEN: – Denne uken får vi 352 hetteglass med vaksine, som tilsvarer mellom 2.112 og 2.464 enkeltdoser, sier Monica Viksaas Biermann, programleder for vaksinering og konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo. Foto: Nordre Follo kommune

Gode nyheter til risikogruppene

– I løpet av neste uke vil alle innbyggere i risikogruppene 5, 6 og 7 ha fått tilbud om vaksine, sier Monica Viksaas Biermann, programleder for vaksinering og konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

Cirka 29 prosent av kommunens innbyggere over 18 år har fått første vaksinedose og cirka 6,8 prosent av disse (drøye 3.000 innbyggere) har blitt ferdig vaksinert per i dag.

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4A. Alder 65-74 år

4B. Personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

Statistikken viser at kommunen nå mottar nær dobbelt så mye vaksiner per uke enn for en måned siden. I løpet av denne og neste uke forventer kommunen å sette til sammen 4.080 til 4.760 enkeltdoser med Pfizer-vaksine. Minst 2.610 av disse dosene skal gis som dose én og minst 1.470 vaksiner skal gis som dose to.

Nedenfor finner du vaksinefordelingen uke for uke:

 • Denne uken (uke 17) får Nordre Follo 352 hetteglass med vaksine, som tilsvarer mellom 2.112 og 2.464 enkeltdoser (avhengig av antall doser man klarer å trekke ut av hvert hetteglass). De fleste av disse skal gis som første dose, men 87 hetteglass eller minst 522 doser skal gis som dose to.
 • Neste uke (uke 18) får kommunen 328 hetteglass med Pfizer-vaksine, som tilsvarer mellom 1.968 og 2.296 enkeltdoser. Litt over halvparten av disse dosene skal gis som første dose, mens 158 hetteglass eller minst 948 doser skal gis som dose to.

Risikogruppene 5, 6 og 7

Alle som har fylt 65 år vil få tilbud om vaksine i løpet av denne uken. De som fyller 65 år i år, men som ikke har fylt 65 år ennå, skal vaksineres denne uken og neste uke.

Konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann påpeker at alle innbyggere fra 18 år og oppover må registrere seg i Helseboka via kommunens hjemmeside.

– Er du over 65 år og har registrert deg i Helseboka, men har ikke fått tilbud om vaksine ennå, bør du kontakte kommunen via Vaksinetelefonen, sier Biermann.

Hun sier telefonnummeret 940 12 310 er operativ fra klokken 09.00 til klokken 14.00 mandag til fredag.

Ifølge henne vil alle pasienter i risikogruppene 5, 6 og 7 (se faktaboksen) få tilbud om vaksine (første dose) innen neste uke.

– Veldig mange av innbyggerne i risikogruppene 5, 6 og 7 får tilbud i løpet av denne uken og resten blir innkalt til vaksinering neste uke, sier Biermann.

Gruppe 8 om en uke

Oversikt over antall personer vaksinert med dose 1 og 2 i ulike grupper (per 23.04.21):

1. Personer 85 år og eldre (totalt 1.227 personer):

 • 91 % har fått dose 1
 • 87 % har fått dose 2.

2. Personer 75-84 år (totalt 3.626 personer):

 • 96 % har fått dose 1
 • 34 % har fått dose 2.

3. Personer 65-74 år (totalt 5.486 personer):

 • 86 % har fått dose 1
 • 2 % har fått dose 2.

4. Personer 55-64 år (totalt 7.255 personer):

 • 21 % har fått dose 1
 • 2 % har fått dose 2.

Fra uke 19 skal kommunen sette i gang med vaksinering av innbyggerne i prioriteringsgruppe 8, det vil si innbyggere på 55 til 64 år uten risikofaktorer definert av FHI ved prioritering for vaksinering.

– Noen av de eldste innbyggerne i gruppe 8 får tilbud allerede i uke 18, sier Biermann.

Hun presiserer at innkalling til vaksinering i Nordre Follo foregår etter årskull-prinsippet, det vil si at de eldste årskullene i enhver av prioriteringsgruppene får tilbud først.

Har du allerede fått den første dosen, må du huske at det tar to til tre uker før den virker.

– Er du syk eller i karantene, bør vaksinen utsettes, påpeker Biermann.

Inntil 10 prosent fra neste uke

I løpet av de siste ukene valgte kommunen å prioritere innbyggerne i risikogruppen, slik FHI har anbefalt, men forrige uke ble det gjort noen endringer. Cirka 20 prosent av alle dosene Nordre Follo har fått, ble gitt til helsepersonell med essensielle og kritiske funksjoner.

– Disse ble gitt til blant annet helsepersonell som jobber i ulike typer tilrettelagte boliger og ansatte på sykehjem som har kommet tilbake fra permisjon, sier Biermann.

Hun sier at fra neste uke vil kommunen ha anledning til å gi inntil 10 prosent av dosene til helsepersonell med de ovennevnte funksjonene. For uke 18 vil det være snakk om cirka 200 doser.

29 PROSENT FIKK FØRSTE DOSE: Per i dag har 29 prosent (eller 13.187 av de totalt 45.182 innbyggere over 18 år) av innbyggerne over 18 år fått første vaksinedose, og 3.081 av disse (cirka 6,8 prosent) har fått to doser. Kilde: Nordre Follo kommune

Essensielt og kapasitetskritisk helsepersonell

Prioriteringsliste for vaksinering av helsepersonell:

 • 1. Sykepleiere i sykehjem
 • 2. Helsepersonell i legevakt/KAD
 • 3. Annet helsepersonell på sykehjem og tilrettelagte boliger
 • 4. Fastlegekontor (privatpraktiserende og kommunale)
 • 5. Helsestasjon/skolehelsetjeneste
 • 6. Hjemmesykepleie
 • 7. Teststasjon
 • 8. Koronavaksineringsteam
 • 9. Kommuneoverleger
 • 10. Smittesporingsteam
 • 11. Annet helsepersonell (f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, tannhelsepersonell, BPA og tilsvarende).

Oppegård Avis har fått spørsmål fra helsearbeiderne som hadde oppsatt time til vaksinering etter 12. mars (bruken av AstraZeneca-vaksinen ble stanset i hele Norge 11. mars).

– Når vil disse helsearbeiderne bli innkalt til vaksinering?

– Før vaksinering med AstraZeneca ble stanset 11. mars, var mange av AstraZeneca-dosene øremerket til helsepersonell, blant annet tannleger, fysioterapeuter og andre grupper som tilhører gruppen helsepersonell med kritiske funksjoner. Mange personer har derfor fått time, men så ble vaksinering med AstraZeneca stanset. Samtidig kom det en sterk føring fra FHI om at vi nå måtte prioritere risikogruppene, fremfor å vaksinere mer helsepersonell. Vi valgte derfor å midlertidig stanse videre vaksinering av helsepersonell. Jeg skjønner godt at det er kjedelig å oppleve at timen har blitt utsatt, sier Biermann.

Hun sier at foreløpig er det fortsatt kun essensielt og kapasitetskritisk helsepersonell som skal vaksineres, slik FHI har anbefalt.

– Vi har for eksempel tilbudt vaksine til en god del fysioterapeuter, men ikke til alle. Vi velger kun de som har de mest kritiske funksjonene. Vi prøver å justere prioriteringslisten for helsepersonell etter nyhetsbrevene vi får fra FHI, sier Biermann.

Ferievikarer i helsetjenesten

– FHI vil snarlig komme med veiledning rundt den neste fasen av helsepersonell-vaksinering, når også de som ikke er vurdert som essensielt og kapasitetskritisk helsepersonell også skal prioriteres for vaksinasjon, sier Biermann.

FHI skriver at det vil da være aktuelt å vurdere ferievikarer i helsetjenesten, men ferievikarer som per nå ikke jobber i helsevesenet og som ikke er kapasitetskritiske må avvente vaksinasjon.

"Målet er at beskjeden om videre helsepersonellvaksinering vil komme i tide så ferievikarer kan vaksineres før ferieavviklingen", skriver FHI.

Skal kombinere AstraZeneca med mRNA

Cirka 1.100 personer har fått første dose med AstraZeneca i mars, hvorav 561 doser ble gitt til pasienter i risikogruppe 5 (55 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander) og 539 doser til helsepersonell. Beskyttelsen de har fått etter første dose er god og varer i minst tolv uker.

– Det skal gå tolv uker mellom dose én og to. De som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine i mars, får tilbud om mRNA-vaksine (enten Pfizer eller Moderna) som dose to i slutten av mai, sier Biermann.

Hun påpeker at det skal være trygt å kombinere to ulike vaksinetyper (virusvektorvaksine med mRNA-vaksine). Begge er godkjente i Norge og er basert på det samme proteinet fra viruset (spike-proteinet). Etter den første dosen med virusvektorvaksine har kroppen lært seg å kjenne igjen spike-proteinet. Når du senere får en dose med mRNA-vaksine, vil den friske opp og forsterke beskyttelsen du fikk etter første dose.

– Flere andre land, deriblant Tyskland, Frankrike, Danmark og Sverige, har også landet på å anbefale mRNA-vaksine som dose to. Det pågår studier som ser på det å kombinere to ulike koronavaksiner. Disse studiene er ikke avsluttet, men det er ikke rapportert om risiko ved å kombinere to forskjellige vaksiner, sier Biermann.

– Jeg oppfatter at FHI og Norge generelt gjør gode vurderinger, og at det skal være trygt å få MRNA-vaksine som dose to. Det kan vi si ut ifra den vitenskapelige informasjonen vi har per i dag, sier konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo, legger hun til.

Apotekansatte

Oppegård Avis har også fått henvendelser fra flere apotekansatte i kommunen som lurer på når de får vaksine. De påpeker at i mange norske kommuner er apotekansatte regnet som kritisk helsepersonell og får tilbud om koronavaksine.

"Vi blir regnet som samfunnskritiske og må holde åpent hele tiden, men er ikke så viktige når det gjelder vaksine. Selv om vi er beskyttet med plastvegg og bruker munnbind, utfører vi mange tjenester og veiledninger som krever veldig nær kontakt for å opprettholde diskresjon, og ofte er det gamle og syke folk hvor vi må stå veldig nært til for at de skal høre og forstå oss", påpeker de.

– Vi følger den nasjonale strategien fra FHI og vi må gjøre lokale tilpasninger når det gjelder prioritering helsepersonell. Vi har mange apotek i Nordre Follo, det vil si god kapasitet. Noen av apotekansatte er definert som helsepersonell, men uansett har de lavere risiko for å bli smittet med Covid-19 på et apotek enn helsepersonell som jobber på for eksempel sykehjem. FHI vil snarlig komme med veiledning rundt den neste fasen av helsepersonell-vaksinering, og vi vil da ta hensyn til disse anbefalingene, sier Biermann.

Barneverntjenesten

Oppegård Avis har også fått spørsmål fra ansatte i barneverntjenesten som lurer på når de skal få vaksine, og hvorfor de ikke ennå har blitt prioritert:

"Fordi barnevernloven går foran smittevernloven møter vi fortsatt barn, foreldre og samarbeidspartnere. Det betyr at vi beveger oss mellom kommunens skoler og barnehager, gjerne flere på en dag. Vi er hjemme hos familier uten mulighet til å holde avstand, og vi møter barn, ungdom, voksne og samarbeidspartnere på kontoret. Jobben vi gjør er definert som samfunnskritisk. Det er stor risiko både for å smitte andre og bli smittet selv", påpeker de.

– Som nevnt ovenfor er vi nødt til å forholde oss til FHIs anbefalingene, med mulighet til å gjøre en egen vurdering i vår kommune. Foreløpig er det fortsatt kun essensielt og kapasitetskritisk helsepersonell som skal vaksineres i Nordre Follo. Ansatte i barneverntjenesten er ikke definert innen denne gruppen, sier Biermann.

Har du fastlege i Oslo?

Vi har også fått spørsmål fra innbyggerne i Nordre Follo som har fastlege i enn annen kommune.

"Jeg som resten av min familie og sikkert andre i vår kommune har sin fastlege i Oslo. Som jeg har forstått det er det fastlegen som identifiserer personer på egen liste som skal tilbys vaksine. Hvordan foregår denne kommunikasjonen mellom kommunene, finnes den? Eller har jeg som boende i Nordre Follo havnet mellom stolene på grunn av at jeg ikke har fastlege i samme kommune som jeg bor? Bestemmes min "vaksinasjonsplass" av hvor jeg bor eller hvor jeg har fastlege?" lurer en av leserne våre på.

– Dersom du tilhører en risikogruppe må du ta kontakt med fastlegen din. Dersom du bor i Nordre Follo, men har fastlege i for eksempel Oslo, er du definert som gjestepasient og kan derfor bli vaksinert av din fastlege i Oslo. Hør med fastlegen din hvor du skal vaksineres. Noen fastleger vaksinerer selv, mens andre fastleger sender liste med personer som er i risikogruppe til vaksinasjonsteamet i kommunen (Oslo), slik at de kan bli innkalt til vaksinasjon på bydelens vaksinestasjon, forklarer Biermann.

Hun oppfordrer alle pasientene som tilhører risikogruppene 4B, 5, 6 og 7 om å ta kontakt med fastlegen i forbindelse med vaksinering utenfor kommunens grenser dersom de ikke har fått tilbud ennå.

– Får du ikke vaksinert deg der allikevel, ring Nordre Follo kommune på Vaksinetelefonen 940 12 310 mellom klokken 09:00 og 14:00 mandag til fredag for å kunne bli vaksinert i Nordre Follo, men først må du ta kontakt med din fastlege og be vedkommende om å få en bekreftelse på en skriftlig helseerklæring som sier hvilken risikogruppe du tilhører.

– Alle de andre innbyggerne som ikke tilhører risikogruppe 4b,5,6 og 7, men som har fastlege utenfor kommunens grenser, får vaksine på vaksinestasjon i Nordre Follo, sier Biermann.

Powered by Labrador CMS