HOPPER I DET: Alt ligger til rette for en ny badesesong i Tussetjern. I fjor var badevannet på Oppegård stengt store deler av sesongen etter et oljeutslipp.

Sjekker vannkvaliteten

Fra denne uken tar kommunen jevnlige vannprøver på badeplassene.

Publisert

Dette vil bli gjort på alle stedene kommunen drifter badeplasser.

– I uke 21 begynner vi å ta prøver av vannet på badeplassene vi drifter for å sjekke vannkvaliteten. Resultatene av disse vannprøvene vil bli publisert på vår nettside om badeplassene så fort de er klare. Resultatene vil være klare cirka en uke etter prøvetakingenm skriver kommunen i en nyhetsmelding på egne nettsider.

Det opplyses at kommunen vil ta jevnlige vannprøver gjennom sommersesongen. På de kommunale badeplassene vil det også bli klippet gress, tømt søppelbøtter og vasket toaletter der det er slike.

– Dette gjelder ferskvanns-badeplassene Bråtetjern, Gjersenga, Midsjøvann, Tussetjern, Vientjern og Kloppa, skriver kommunen i meldingen.

I meldingen poengteres det at det er ikke mulig å gi noen absolutte garantier på badevannets kvalitet til enhver tid.

– Det er viktig å være klar over at prøveresultatene viser et øyeblikksbilde av vannet på tidspunktet prøvene ble tatt. Vi gjør også oppmerksom på at hvis det regner mye vil det øke tilrenningen til badevannet, noe som kan gjøre det mer grumsete og mindre tiltalende, skriver Nordre Follo kommune.

Følger opp Tusse-utslipp

Mange innbyggere gleder seg nok spesielt til å bade igjen i Tussetjern. Den populære badeplassen var stengt store deler av sommersesongen i fjor etter et oljeutslipp.

– Når det gjelder Tussetjern har vi ekstra fokus på eventuelle oljeforbindelser etter fjorårets oljeutslipp der. Vannet ble friskmeldt 8. september i fjor, og frarådingen om å bade i Tussetjern ble da opphevet. Vi vil i forbindelse med prøvetakingen i uke 21 sjekke status for eventuelle oljeforbindelser i vannet for å sikre at vannkvaliteten fortsatt er god, opplyser kommunen.

Saltvannsstrender

Foretrekker du å bade i saltvann? Badeplassene Bekkensten, Ingierstrand og Bestemorsstranda administreres av Oslo kommune, og prøveresultater derfra blir publisert på Oslo kommunes hjemmeside. Oslo kommune begynner å ta prøver av vannet på badeplassene i uke 21.

Powered by Labrador CMS