ØKER MED 1.685,50 KRONER: Gebyret for vann vil øker med 1685,50 kroner fra neste år hvis forslaget blir vedtatt i kommunestyret i desember.

Slik blir du påvirket av gebyrøkningen

I tillegg til å dekke VA-investeringene på Svartskog skal utskiftningstakten for vann- og avløpsrør økes med 12 millioner kroner ut over rådmannens forslag.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er for å intensivere innsatsen for et renere Kolbotnvann, sier varaordfører Kjell Pettersen (H).

Forslaget fra Høyre, KrF og U om å øke utskiftingstakten fra 48 til 60 millioner kroner per år i planperioden 2019-2022 har blitt enstemmig vedtatt i formannskapet onsdag 14. november.

Det endelige vedtaket blir fattet i formannskapet mandag 10. desember.

Les også: Større satsing på vann og avløp i Ski

Økning i gebyrer fra neste år

Oppegård Avis har laget to tabeller som viser hvordan dette vil påvirke gebyrene for vann og avløp fra 1. januar 2019.

SLIK BLIR DU RAMMET AV DETTE: I tabellen kan du se endring i satsene fra 2018 hvor vi sammenlikner rådmannens forslag med forslaget fra H, KrF og U.

 

FORSLAG TIL NYE SATSER: Tallene i tabellen er inklusiv moms (25 prosent) og viser utgiften som innbyggerne faktisk må betale.

 

Les også: De skaper jubel på Svartskog

Forbruksgebyret på vann vil stige med 31 prosent fra dagens sats, sammenliknet med rådmannens forslag som handlet om en økning på 50,2 prosent. Abonnementsgebyret vil øke med 17,35 prosent for vann og 7,18 prosent for avløp.

De største endringene vil gjelde tilknytningsgebyret for vann og avløp for nye boliger. Her vil satsene øke med 63,58 prosent for vann og 83,06 prosent for avløp. Til sammen vil engangsgebyret for vann og avløp øke fra 34.500 kroner til 60.000 kroner.

Les også: Øker i Oppegård, reduserer i Ski

Powered by Labrador CMS