INNSTILTE TOG: Både L2 og L22 vil være innstilt mellom 10. og 14. april på grunn av arbeider på Oslo S.

Togene til Oslo innstilt i påsken

Bane NOR skal utføre arbeider på og ved Oslo S i påsken. Dette fører til at togene mellom Oppegård-stasjonene og Oslo vil bli innstilt mellom 10. april og 14. april.

I påsken skal det utføres arbeider som vil påvirke togtrafikken, også på Østfoldbanen. Ifølge Bane Nor skal det utføres arbeid fra lørdag 8.april klokken 01.30 til søndag 16.april klokken 20.00.

Linjene L2 SKi-Stabekk og L22 Mysen-Skøyen, vil være innstilt fra mandag 10. april til fredag 14. april.  

Les også: Buss for tog hele helgen

PS. Saken fortsetter under bildet!

Henviser til Ruter

TOM STASTJON: Togene til og fra Solbråtan stasjon vil være innstilt fra mandag 10. april til fredag 14.april.

NSB setter ikke inn buss for tog på L2 Ski-Stabekk til og fra Kolbotn, men henviser pendlere til å ta eksisterende busser til og fra Oslo. 

Klikk her for å se når bussene går

– For reisende med L2 mellom Oslo S til og med Kolbotn henviser vi til Ruters busstilbud, sier Gina Scholtz, kommunikasjonsrådgiver i NSB. 

Reisende som vanligvis bruker L2 til og fra stasjonene Solbråtan, Myrvoll, Greverud og Oppegård vil få tilgang på buss fra Brynseng.

– BRUK RUTER: Gina Scholz, kommunikasjonsrådgiver i NSB henviser reisende til Ruter.

– Reisende med L2 fra Solbråtan til og med Ski må ta  T-bane til Brynseng og buss videre til stasjonene mellom Solbråtan og Ski, sier Scholtz.

L22 Mysen-Skøyen vi også være innstilt. Her vil det være buss fra Oslo S til Mysen, mens pendlere til Kolbotn henvises til Ruters busser, opplyser NSB. 

Scholz ber folk om å sjekke reiseplanleggeren til NSB og følge med på sine strekninger.

– Vær klar over at når det er alternativ reise kan det ta lengre tid. Enkelte busser som vi kjører kan kjøre tidligere enn våre tog kjørere. Ta en ekstra sjekk og vært sikker på at du har riktig tid. De tidspunktene som ligger inni apen er riktig, sier Scholz. 

Må gjøres

FÆRRE REISENDE: Harry Korslund, kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, sier de bruker påsken for å berøre færre reisende.

I forbindelse med Bane Nor sine arbeid på Follobanen har område Øst i Bane Nor benyttet anledningen til å gjøre vedlikeholdsarbeid i samme periode, opplyser Harry Korslund, kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor.

– I en ideell verden skulle vi kunne holde på med vedlikehold uten å måtte stenge linjer. Det tærer på tålmodigheten til folk, men på grunn av manglende kapasitet må vi innstille tog. Målet er hele tiden å utnytte tiden til andre ting som ikke direkte har med med Follobanen-prosjektet å gjøre. Vi benytter muligheten til å uføre vedlikeholdsarbeid i en periode da banen likevel ville måtte stenges, sier Korslund.

Det vil bli mindre og større arbeid på strekningen mellom Ski og Oslo, blant annet vil skilting byttes ut og vedlikeholdes. Mangler og feil vil også bli notert slik at de kan utbedres ved en senere anledning.

– Målet er at færrest mulig skal bli berørt så derfor legger vi arbeidet til påsken. Men det er klart at det hjelper lite for de som faktisk må ta den bussen eller toget, at det er færre folk der, sier Korslund.

Powered by Labrador CMS