Kolbotn sykkelhotell

BEVARER OPPRINNELIG PORT: Eksisterende skyveport fra 1970-tallet skal beholdes og festes i åpen stilling i sin skinne på fasadeveggen. Dagens glassfelt og brystning innenfor skal fjernes og erstattes med en ny, effektiv glassdør med automatisk åpningssystem, som skal settes inn i den eksisterende døråpningen.

Åpner sykkelhotell på Kolbotn neste uke

Det 107 år gamle pakkhuset på Kolbotn stasjon bygges nå om til et sykkelhotell.

Publisert

I mai ble Oppegårds første sykkelhotell åpnet på Rosenholm stasjon med 152 sykkelplasser. Nå jobbes det med et nytt sykkelhotell. Denne gangen bygges det på Kolbotn stasjon.

– Sykkelhotellet blir ferdigstilt i begynnelsen av neste uke. Vi håper det blir populært og vil gjøre det mer attraktivt å sykle til toget, sier prosjektleder Olav Sand i Bane NOR Eiendom.

Les også: Splitter nytt – brukes av svært få

Fra 80 til 23 plasser

Prosjektlederen sier sykkelhotellet skal ha 23 plasser og etableres i det gamle pakkhuset (kalles også for godshuset) ved Kolbotn stasjon, noe som er i tråd med en videreutvikling av stasjonsområdet på Kolbotn.

      Kolbotn sykkelhotell:

  • Her får sykkelen din en tryggere og tørrere hverdag.
  • Har plass til 23 sykler.
  • Tilgang til sykkelhotell er knyttet til din mobil og gjelder kun for ett sykkelhotell.
  • Det koster 50 kroner for 30 dager, og betales med appen Bane NOR Parkering.

Antall plasser på sykkelhotellet har nå blitt kraftig redusert siden i fjor høst da det var anslått til å koste rundt 3,5 millioner kroner. Det var planlagt ikke i pakkhuset, men øst for det, på dagens sykkelparkering ved stasjonen, og det skulle være 80 sykkelplasser inne samt noen friplasser under tak ute.

– Sykkelhotellet vil koste mellom 2,2 og 2,5 millioner kroner. Finansieringen er ikke avklart ennå, men det blir et spleiselag mellom Bane NOR Eiendom, miljøverndepartementet og Oppegård kommune, sier Sand.

Han sier at den utvendige sykkelparkeringen skal beholdes, men sikres bedre ved hjelp av kameraovervåkning.

– Jeg er ikke negativ til etablering av sykkehotell, men å bruke rundt 100.000 kroner per sykkelparkeringsplass i en eksisterende bygning sier jo litt om offentlig og kommunalt pengebruk. Håper det blir større suksess på Kolbotn enn det er på Rosenholm, sier Dag Hadberg Johansen (53) fra Trollåsen.

Prosjektlederen i Bane NOR Eiendom forklarer den store kostnaden med behovet for mye teknisk infrastruktur, kameraovervåkning og overføring av data til appen.

BLIR KAMERAOVERVÅKET: Den utvendige sykkelparkeringen ved pakkhuset skal beholdes, men sikres bedre ved hjelp av kameraovervåkning.

 

Les også: Pakkhuset som sykkelhotell

Rampe, rekkverk og port

SLIK SKAL DET SE UT: Sykkelhotellet skal åpnes i begynnelsen av neste uke.

"Det vil oppføres en utvendig rampe med rekkverk, samt en ny port med glassdør og automatisk åpningssystem. Utvendig rampe vil ikke ha festeanordninger knyttet til pakkhuset og kan enkelt fjernes senere. Det vil også monteres et skilt på fasadeveggen, som vil opplyse om husets funksjon – sykkelhotell", står det i søknaden.

 

Videre står det at formålet med tiltaket er å øke antall sykkelparkeringsplasser ved stasjonen, samt å gi en sikker, trygg og funksjonell sykkelparkering, da dagens løsning gir for lav sikkerhet.

TRERAMPE: Det bygges nå en utvendig rampe opp til den eksisterende skyvedøren på nordøstsiden av pakkhuset.

Med unntak av rampen med nytt rekkverk vil pakkhuset fremstå mer eller mindre som i dag. Innvendig vil pakkhusets første etasje bli bygget om, men dette blir ikke synlig fra utsiden.

Bevaringsverdig bygning

107 ÅR GAMMELT: Både stasjonsbygningen og pakkhuset, tegnet av Harald Kaas og oppført i 1912, er vernet i både gjeldende kommuneplan og sentrumsplan for Kolbotn.

Tiltaket er i strid med både regulerings- og kommuneplanbestemmelsene, og var avhengig av dispensasjon for å kunne realiseres. Det er fordi at både stasjonsbygningen og pakkhuset, tegnet av Harald Kaas og oppført i 1912, er vernet i både gjeldende kommuneplan og sentrumsplan for Kolbotn.

Pakkhuset har i lang tid stått ledig og har ingen leietakere for tiden. Bane NOR Eiendom, som er grunneier av alle togstasjonene i Norge, har tidligere sagt at de vil rive pakkhuset når Kolbotn stasjon skal bygges om i 2022/2023, men før det skjer vil de nå bygge om pakkhuset og bruke det midlertidig som et mindre sykkelhotell.

SOMMEREN 2017: Bane NOR Eiendom byttet gulvet og store deler av kledningen på pakkhuset uten å ha søkt kommunen om dispensasjon.

Utførte ulovlige tiltak

Pakkhuset har gjennomgått flere endringer opp gjennom tidene. Ifølge kommunen, er de eldste elementene i dag døren og deler av kledningen ut mot sporet. De er trolig fra den første utvidelsen omkring 1920.

BEVARER OPPRINNELIG PORT: Eksisterende skyveport fra 1970-tallet skal beholdes og festes i åpen stilling i sin skinne på fasadeveggen. Dagens glassfelt og brystning innenfor skal fjernes og erstattes med en ny, effektiv glassdør med automatisk åpningssystem, som skal settes inn i den eksisterende døråpningen.

De nyeste endringene skjedde for to år siden da grunneieren utførte større tiltak på bygningen (red. anm.: se bildet nederst i saken) uten å ha søkt kommunen om dispensasjon fra gjeldende sentrumsplan. Gulvet og store deler av den utvendige kledningen av bygningen ble byttet da arbeidene ble stoppet og grunneieren ble gjort oppmerksom på at bygningen var vernet.

 

I søknaden som ble sendt i mai i år av Sweco Norge AS på vegne av grunneieren kan du lese følgende: "Bygningen har ingen nåværende påvist egenverdi i form av særskilte arkitektoniske eller bygningshistoriske verdier. Heller ikke foreligger særskilte autentisitets- eller sjeldenhetsverdier. Bygningen er derimot vernet som del av det helhetlige stasjonsmiljøet i Kolbotn sentrum og fordi dette miljøet har stor lokalidentitetsverdi".

Positive til tiltaket

Akershus fylkeskommune, som kulturminnemyndighet, mener pakkhuset er av stor lokalhistorisk verdi og bør bevares. Samtidig sluttet de seg til den foreslåtte løsningen om et midlertidig sykkelhotell og mener tiltaket ivaretar bygningen som kulturminne.

Til slutt fikk tiltaket dispensasjon fra kommunen, som har konkludert at det har flere fordeler enn ulemper. I tillegg får man brukt bygningen, som ikke har noen funksjon i dag.

Virksomhet Samfunnsutvikling i Oppegård mener at "tiltaket er såpass beskjedent at verken bygningen i seg selv eller det historiske stasjonsmiljøet påvirkes negativt". Videre synes de at det er positivt at pakkhuset på denne måten igjen kan aktiviseres som en del av levende del av stasjonsmiljøet".

Les også: Dette synes lokalpolitikerne om bompengeavtalen

Powered by Labrador CMS