271 SMITTEDE HITTIL I APRIL: Grafikken viser antall bekreftede smittetilfeller i Nordre Follo i perioden fra 1. april til 21. april. Antall bekreftede smittetilfeller per døgn har variert fra 4 til 21, og gjennomsnittet for hittil i april er cirka 13 smittetilfeller per døgn. Kilde: Nordre Follo kommune. Grafikk: Yana Stubberudlien

Fortsatt flest smittede blant unge

Det er flest smittede blant unge på 15 til 24 år. Kommuneoverlegen opplever at til tross for enkelte utbrudd på skoler og i barnehager, har kommunen en forholdsvis god kontroll på smittesituasjonen. Allikevel vurderer hun denne kontrollen som "skjør" og "noe usikker", og anbefaler å videreføre gjeldende tiltaksnivået.

Publisert Sist oppdatert

Lokalpolitikerne har støttet kommuneoverlegens anbefalinger.

I kveld har formannskapet i Nordre Follo fattet vedtak om å videreføre rødt tiltaksnivå i barne- og ungdomsskoler og videregående skoler i Nordre Follo kommune til og med fredag 07. mai.

For barnehagene i kommunen er det vedtatt å videreføre gult tiltaksnivå i den samme perioden.

I løpet av de nærmeste dagene kan FHI og sentrale myndigheter komme med nye strategier og konkrete tiltak for å kunne redusere tiltaksnivået i skolene.

Det er i påvente av de nye strategiene at kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold anbefalt lokalpolitikerne å videreføre gjeldende tiltaksnivået på skolene og i barnehagene i Nordre Follo.

479 personer i karantene per i dag

Hver uke publiserer kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold en risikorapport om smittesituasjonen i Nordre Follo.

I sin siste risikorapport, basert på smittesituasjonen i kommunen per torsdag 22. april, har Myhrvold vurdert smittesituasjonen fortsatt å være i risikonivå fire ("utbredt spredning", nest høyeste risikonivået).

Ifølge rapporten er 479 personer satt i karantene per i dag. Forrige uke ble antall personer i karantene ikke nevnt i rapporten.

I den nyeste rapporten kommer det også frem følgende:

 • Andel smittetilfeller med ukjent smittevei anslås fortsatt å være på om lag 20 prosent eller mindre.
 • Færre enn fem innbyggere er innlagt på A-hus med Covid-19 per 22. april. For en uke siden var fem innbyggere innlagt på Ahus.
 • A-hus er fortsatt i gul beredskap, men har god kapasitet for intensivbehandling og god kapasitet på laboratoriet for koronatester.
 • Det er ikke meldt om forsinket svartid på Covid-19-prøvene.
 • TISK- kapasitet (testing, isolering, smittesporing og karantene) i kommunen er nå til dels god fordi mange av smittetilfellene nå har kjent smittevei. Høy grad av kjent smitte letter smittesporingsarbeidet.
 • Den kommunale helse- og omsorgstjenesten var lettere belastet av pandemien forrige uke, men per 22. april er status endret til "indirekte belastet". Kommuneoverlegen forklarer dette med at pandemien har økt behovet for helsepersonell i regionen generelt og kommunene konkurrerer om rekruttering til TISK-arbeidet og til vaksinasjon mot Covid-19 i det samme arbeidsmarkedet.

Lett nedgang i smittetall siden midten av mars

Kommuneoverlegen opplyser også at situasjonen i Viken fylke har endret seg positivt i løpet av de siste ukene. Antall meldte tilfeller i Viken har gått ned siden toppen i uke 11 da det var registrert 2.655 tilfeller. Forrige uke ble det registrert 1.210 tilfeller i fylket.

– I Nordre Follo har vi siden midten av mars også opplevd en gradvis lett nedgang i smittetall, men nedgangen ser ut til å flate noe ut denne uken, skrev kommuneoverlegen i sin risikorapport i dag.

"GRADVIS LETT NEDGANG" SIDEN 15. MARS: Mandag 15. mars ble det registrert 32 smittetilfeller, som er rekorden siden det aller første smittetilfellet ble registrert i fjor.

Nedenfor kan du se smitteutviklingen i Nordre Follo de siste to ukene, samt antall tilfeller meldt til FHI de siste fem ukene :

163 TILFELLER PÅ TO UKER: I løpet av de siste to ukene har det blitt registrert 163 smittetilfeller i Nordre Follo, hvorav 19 tilfeller ble registrert i går, onsdag 21. april. Kilde: Nordre Follo kommune.
79 TILFELLER FORRIGE UKE: Følgende diagram viser antall tilfeller meldt inn til registeret i FHI uke per uke for Nordre Follo kommune.

236,5 vs. gjennomsnittet i landet på 149,4

Forrige uke ble det registrert en lavere insidens (antallet nye sykdomstilfeller og dødsfall i løpet av to uker per 100.000 innbyggere) i Nordre Follo enn det som var status per torsdag i uke 14.

Insidensen i Nordre Follo for de to ukene ligger nå på 236,5 mot 296,5 på samme tid i forrige uke, ifølge risikorapporten, mens en gjennomsnittlig insidens (antallet nye sykdomstilfeller og dødsfall i løpet av to uker per 100.000 innbyggere) for hele landet er 149,4 per i dag (VG-tall).

Testet 2,86 prosent innbyggere

Testfrekvensen i Nordre Follo ligger nå på om lag 2,86 prosent av befolkningen (regjeringens målsetting har vært 5 prosent).

TESTET 1.725 FORRIGE UKE: Grafikken viser antall testede uke per uke. I uke 15 ble 1.725 innbyggere testet for Covid-19 i Nordre Follo. Kilde: Nordre Follo kommune

– Dette tilsvarer et stabilt nivå som vi har ligget på gjennom de periodene av pandemien hvor det ikke har vært ekstraordinære hendelser, som for eksempel høytider, ferie, utbrudd med mutert virus eller liknende, skriver Myhrvold.

Gjennomsnittstallet for antall som har testet positivt de siste to ukene har nå sunket til 4,7 prosent etter den forbigående stigningen i uke 13. Til sammenlikning lå dette tallet etter sommerferien i fjor på cirka 0,5 til 1 prosent.

Mest smitte blant unge på 15 til 24 år

Kommuneoverlegen påpeker også at den nye virusvarianten smitter mer enn den mest vanlige, og at ved økende smitte i samfunnet vil man også se mer smitte blant barn og unge.

ALDERSFORDELING BLANT SMITTEDE I UKE 15: Grafikken viser antall smittede i forrige uke, fordelt på de ulike aldersgruppene. Kilde: Nordre Follo kommune

Videre finner vi følgende smittestatistikk rundt aldersfordeling blant de smittede i uke 15:

 • Fra uke 14 til uke 15 økte andel smittede barn og unge i aldersgruppen 15 til 24 år fra 14,9 prosent til 25 prosent.
 • Det er også mye smitte blant unge voksne i aldersgruppen fra 25 til 34 år (13 tilfeller eller 18,1 prosent, nedgang på 1 prosent fra uke 14) og voksne fra 45 til 54 år (11 tilfeller eller 15,3 prosent).
 • Smitte i aldersgruppen 5 til 14 år sank fra 17 prosent til 8,3 prosent. Det er også lite smitte hos barnehagebarn. Det er registrert totalt 9 tilfeller i aldersgruppen 0 til 14 år.
 • I aldersgruppen over 65 år er totalt 5,6 prosent eldre smittet (totalt 4 tilfeller i uke 15), som er en nedgang fra 6,4 prosent i forrige uke.

Kommuneoverlegen presiserer at alder i seg selv er den viktigste risikofaktoren for å få alvorlige symptomer eller å dø av Covid-19.

Fire smittede over 65 år forrige uke

FHI har foreløpig ikke lagt inn vaksinasjon i vurdering av risikonivået i kommunen, men instituttet har nylig publisert følgende:

"Koronavaksinene gir den vaksinerte god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Full beskyttelse oppnås én til to uker etter siste vaksinedose, men vaksiner gir aldri 100 prosent beskyttelse mot smitte. De fleste vaksinerte personene som smittes av koronaviruset, får kun mildere symptomer av kortere varighet enn hos uvaksinerte. Kun noen få personer utvikler symptomer på covid-19-sykdom."

Når det gjelder situasjonen i Nordre Follo i uke 15, har Oppegård Avis funnet følgende:

 • I aldersgruppen 65 til 74 år ble det det registrert 2 smittede i uke 15. Kommunen har 5.486 innbyggere i denne aldersgruppen og 75 prosent av disse har fått første vaksinedose mens 2 prosent er fullvaksinert.
 • Det ble registrert 2 smittede i aldersgruppen 75 til 84 år i uke 15. Kommunen har 3.626 innbyggere i denne aldersgruppen og 95 prosent av disse har fått første vaksinedose mens 34 prosent er fullvaksinert.
SÅ MANGE HAR BLITT VAKSINERT: Tabellen viser andel innbyggere i de ulike aldersgruppene som har fått dose én og dose to av vaksine per 17. april, sammenliknet med antall innbyggere i disse gruppene totalt (SSB-tall). Kilde: Nordre Follo kommune

Tometers avstand vs. bruk av munnbind

Myhrvold skriver at kommunen prøver å jobbe kunnskaps- og erfaringsbasert når det gjelder anbefalinger rundt bruk av munnbind ved luftveisinfeksjoner.

Kommuneoverlegen viser derfor til en nylig publisert kunnskapsoppsummering gjort av Folkehelseinstituttet (FHI). Det var i mars 2021 FHI søkte etter vitenskapelig dokumentasjon på effekten av å bruke munnbind på smitte av luftveisinfeksjoner som Covid-19.

Man fant ingen studier som gikk direkte på Covid-19, men de foreløpige resultatene for munnbind versus ikke-munnbind for smitte av luftveisinfeksjoner generelt viste følgende:

 • Bruk av munnbind gjør liten eller ingen forskjell i hvor mange som får influensalignende sykdom.
 • Bruk av munnbind gjør sannsynligvis liten eller ingen forskjell i hvor mange mennesker som får en laboratoriebekreftet infeksjon med luftveisvirus.

– Det foreligger altså foreløpig lite indikasjon på at munnbind brukt i befolkningen er et godt smitteverntiltak. Det vi sikkert vet virker mot smittespredning er å holde god avstand (én meter, men gjerne to meter), holde seg hjemme når man er syk og utføre god håndhygiene. Munnbind anbefales fremdeles kun som et tillegg, og kun der man ikke klarer å holde tilstrekkelig avstand, understreker Myhrvold.

Les også: – Det er ikke tiden for å gi blaffen i råd og regler

Derfor gikk kommunen for rødt nivå på skolene

Kommuneoverlegen skriver at i ukene før påske hadde vi mange smittetilfeller inn mot, og til dels i selve skolen.

– I kombinasjon med store størrelser på kohortene, åpne fritidsaktiviteter og gjennomføring av forsterket TISK (strategien med testing, isolering, smittesporing og karantene) inkludert ventekarantene utviklet det seg en situasjon med mange hundre personer tilknyttet skolene i karantene, skriver Myhrvold.

Det ovennevnte medførte et kontinuitetsproblem, ifølge henne, og av den grunn besluttet kommunen å gå til rødt smittevernnivå i grunnskoler og videregående skoler.

– Ett av hovedmålene med å gå til rødt nivå var altså å få ned gruppestørrelsene, forklarer Myhrvold.

Pågående utbrudd med ti smittede på Tårnåsen skole

Kommunen opplevde ikke like store utfordringer i barnehagene som på skolene, og det er også meldt inn lite smitte i barnehagene for tiden.

Per i dag har kommunen et utbrudd ved Langhus skole (utbruddet her er under kartlegging for tiden) samt et pågående utbrudd ved Tårnåsen skole med ti smittede personer. De siste to tilfellene på Tårnåsen skole ble registrert i går, og disse er tilknyttet 3. trinn.

– Ellers har vi kun enkeltstående smittetilfeller mot skoler og barnehager som lar seg kontrollere på gjeldende tiltaksnivå, påpeker kommuneoverlegen.

Tirsdag ble det meldt ett smittetilfelle tilknyttet Læringsverkstedet, som er en privat barnehage på Myrvoll. Totalt 38 personer er satt i karantene.

Derfor anbefales fortsatt rødt nivå på skolene

– Vi ser en stor positiv effekt av det røde tiltaksnivået i skolene ved at antall nærkontakter ved smittetilfeller går til dels betydelig ned, sier Myhrvold.

Hun presiserer at denne positive trenden er så vidt startet og den anses som sårbar. Kommuneoverlegen ønsker derfor å videreføre og stabilisere denne noe, også for å sikre videre kontinuitet i skolene.

Hurtigtesting i spesialskoler

Kommunen har på eget initiativ satt i gang prosjektet "Hurtigtesting av ansatte og elever i spesialskole/spesialavdelinger". Dette er et tilbud om hurtigtest for Covid-19 hver syvende dag for ansatte og elever i Nordre Follos spesialskoler og avdelinger.

Prosjektet forventes å være klart for oppstart fra og med mandag 26. april.

– Vi håper dette vil gi et bedre bilde av smitterisikoen her, en bedre kontroll på smittesituasjonen i disse skolene samt gi en trygghet for ansatte, elever og foresatte, sier Myhrvold.

– Skjør og noe usikker kontroll

Kommuneoverlegen opplever at til tross for enkelte utbrudd, har kommunen en forholdsvis god kontroll på smittesituasjonen i skoler og barnehager på gjeldende tiltaksnivå.

Allikevel vurderer hun denne kontrollen som "skjør" og "noe usikker", ifølge den siste risikorapporten per 22. april.

Tiltaksnivå A til og med søndag

Nordre Follo kommune har siden natt til 16. mars vært omfattet av det såkalte "Tiltaksnivå A", som er det strengeste tiltaksnivået og består av et sett med regler (forskrift) og anbefalinger. Denne beslutningen er fattet av regjeringen og varer til og med søndag 25. april.

Man må da nødvendigvis ta stilling til videre tiltaksnivå for Viken inkludert vår kommune før denne fristen.

Vil vurdere enkelte lettelser i tiltakene

Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen i Nordre Follo dithen at vi etter 25. april kan innføre enkelte lettelser i tiltakene.

– Slik Covid-forskriftens kapittel 5B i dag er formulert åpner den for organiserte fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge opp til 20 år uten forskriftsfestet begrensning av gruppestørrelsen. Dette vil i utgangspunktet ikke harmonisere med et rødt tiltaksnivå i skolene etter den såkalte trafikklysmodellen, sier Myhrvold.

Skulle regjeringen innføre slike lettelser, som eksempelvis gjeldene kapittel 5B medfører, vil kommuneoverlegen anbefale at man vurderer et bedre samsvar mellom fritidsaktiviteter for barn og unge og tiltaksnivået i skolene via en lokal forskrift.

Powered by Labrador CMS