HUSK TO METERS AVSTAND: Husk at nærkontakter ikke er ønskelig for tiden og det er anbefalinger om to meters avstand som gjelder både for Pyramiden og overalt i kommunen ellers. Bildet ble tatt i skateparken rundt klokken 19.00 tirsdag kveld. Illustrasjonsfoto: Yana Stubberudlien
HUSK TO METERS AVSTAND: Husk at nærkontakter ikke er ønskelig for tiden og det er anbefalinger om to meters avstand som gjelder både for Pyramiden og overalt i kommunen ellers. Bildet ble tatt i skateparken rundt klokken 19.00 tirsdag kveld. Illustrasjonsfoto: Yana Stubberudlien

– Det er ikke tiden for å gi blaffen i råd og regler

Leder av tilsynsgruppen i Nordre Follo, Sissel Gransæther, minner om at det er anbefalinger om minst to meters avstand som gjelder både i skateparken og overalt ellers.

Publisert Sist oppdatert

I helgen som var fikk Oppegård Avis flere tips fra innbyggerne som reagerte på manglende oppfølgning av smittevernreglene i skateparken Pyramiden i Kolbotn sentrum.

Det er ikke tiden for å gi blaffen i råd og regler. Jo fortere vi får ned smittetallene, desto fortere får vi åpnet opp mer.

Sissel Gransæther, leder av tilsynsgruppen i Nordre Follo

Til tross for mye smitte blant barn og unge og strengt smittevern med inndeling i kohorter på skolene og i barnehagene, var skateparken stappfull av barn og voksne som enten skatet eller satt tett i tett i finværet.

"Hvor er kommunen og hva synes de om dette? Hvorfor følger de ikke opp når det er rødt nivå på skolene?" spurte innbyggerne.

Har opprettet tilsynsgruppe

Kommunen har ansvar for å føre tilsyn og sørge for at reglene i smittevernloven blir overholdt. Når det gjelder tiltakene mot Covid-19, er kommunens tilsynsplikt også presisert i paragraf 18 i Covid-19-forskriften.

I Nordre Follo har det nylig blitt opprettet en tilsynsgruppe, som består av to ansatte fra kommunen.

Sissel Gransæther, som jobber til vanlig som virksomhetsleder for Folkehelse, idrett og friluftsliv i Nordre Follo, leder tilsynsgruppen.

– Vi har dessverre ikke fanget opp bekymringsmeldingene om forholdene i skateparken sist helg, men nærkontakter er ikke ønskelig for tiden og det er anbefalinger om minst to meters avstand, som gjelder både for Pyramiden og overalt der folk møtes. Det vil jo alle tjene på, sier Gransæther.

Kohort-inndelingen

Leder for tilsynsgruppen presiserer at kohort-inndelingen gjelder spesielt for barnehager og skole, og er ikke noe folk bør benytte i andre sammenhenger ellers.

– Det er sol og vår, og det er deilig å være ute med venner, men det blir feil å bruke "kohort-inndelingen" som unntak for å sitte tett i tett i skateparken eller å være i nærkontakt med flere andre i andre sammenhenger enn når barn er på skole eller i barnehage, sier Gransæther.

Hun sier at det er viktig å bruke sunn fornuft og holde avstand på minst to meter. Samtidig påpeker hun at det er bekymringsfullt at folk ikke overholder smittevernreglene i tiden når smitten er relativt stor blant barn og unge.

– Det er ikke tiden for å gi blaffen i råd og regler. Jo fortere vi får ned smittetallene, desto fortere får vi åpnet opp mer, sier Gransæther.

Bekymringsmeldinger

– Vi er ikke ute for å straffe eller arrestere noen, men gi veiledning slik at folk kan bli bedre på å følge smitteverntiltakene, sier Gransæther.

Videre sier hun at tilsynsgruppen har fokus på oppfølging av smittevernreglene etter Covid-19-forskriften og gjennomfører tilsyn ut i fra den.

– Tilsyn i regi av kommunen gjennomføres på bakgrunn av bekymringsmeldingene vi får. I tillegg besøker vi ulike næringer og sender tilbakemelding i form av rapporter.

Gransæther sier tilsynsgruppen jobber på dagtid i virkedagene, men etter mottatte bekymringer vil tilsyn også kunne gjennomføres på ettermiddag/kveld.

For henvendelser til kommunen bruk kommunens sentralbord med telefonnummeret 02178, som er operativ fra klokken 08:30 til 11:00 og fra klokken 12:00 til 15:15 mandag til fredag. Bekymringsmelding kan også sendes på e-post til kommunen smittevern@nordrefollo.kommune.no.

– Hva skjer hvis dere får en bekymringsmelding på kveldstid eller når det er helg?

– Vi kan ta en befaring på en kveld eller i løpet av en helg, men det må planlegges, sier Gransæther.

– Hva med noen alternative tiltak, for eksempel å sette inn badevakter fra Sofiemyr svømmehall i helgene for å kontrollere antall i skateparken?

– Det er ikke aktuelt. Som sagt tidligere så vil vi ta imot bekymringsmeldinger og med det som bakgrunn gjennomføre tilsyn, sier Gransæther.

– Kun noen mindre avvik

Tilsynsgruppen har ikke avdekket store avvik hittil i år, ifølge Gransæther.

– Vi har avdekket kun noen mindre avvik. Disse gjelder stort sett antallsbegrensninger i lokale butikker. Vi anbefaler å fjerne sittegrupper og kaffemaskiner hvor ofte mennesker samles og som kan være typiske smittekilder. Det generelle inntrykket er at de aller fleste er gode på smittevern, sier Gransæther.

Får ekstern bistand

Ifølge Covid-19-forskriften kan kommunen gjennomføre kontroller på steder der man erfarer at mange mennesker samles, og i den forbindelse kan kommunen gi råd og veiledning om reglene.

Kommunen har også engasjert tilsynsmyndigheten Trygg 24. Sistnevnte er et privat firma som driver med tilsyn på oppdrag av kommunene.

– Vi har en avtale med Trygg24 som fører tilsyn etter Covid-19 forskriften. Vi har utarbeidet en sjekklister til de ulike virksomhetene i kommunen. Sjekklisten tar utgangspunkt i veiledere med tanke på smitteverntiltak etter Covid-19-forskriften, sier Gransæther.

Les også: Brukte 87,4 millioner på eksterne konsulenter i fjor

Ingen anmeldelser fra tidligere Oppegård

I tillegg til kommunen har flere andre myndigheter bistandsplikt. Når det gjelder politiet, er det pålagt etter anmodning å bistå med gjennomføringen av tiltak.

ROSER NORD I KOMMUNEN: Politioverbetjent og seksjonsleder for Nærpolitiet ved Follo politistasjon, Marius Gunnerud. Foto: Erik Thallaug
ROSER NORD I KOMMUNEN: Politioverbetjent og seksjonsleder for Nærpolitiet ved Follo politistasjon, Marius Gunnerud. Foto: Erik Thallaug

Husk at brudd på vedtak etter smittevernloven er straffbart, og forsettlig eller uaktsom overtredelse av vedtak med hjemmel i loven kan straffes bot eller fengsel inntil to år.

Hittil i år har 17 saker blitt anmeldt i hele Follo (Nordre Follo, Ås, Vestby, Frogn, Enebakk og Nesodden kommuner), ifølge politiet i Follo.

– Det er et lavt antall i forhold til antall mennesker som bor i regionen. Vår oppfatning er også at innbyggerne i tidligere Oppegård kommune er ekstra flinke, for at det ikke er registrert en eneste anmeldelse i denne delen av Nordre Follo, sier politioverbetjent og seksjonsleder for Nærpolitiet ved Follo politistasjon, Marius Gunnerud.

Han sier størrelsen på forelegget fastsettes ved skjønn, men frem til nå har for eksempel satsen for brudd på isolasjon eller karantene vært cirka 20.000 kroner.

Les også: – Har ikke ressurser til slike saker

Powered by Labrador CMS