SMITTETALLENE FOR NOVEMBER: Søylediagrammet viser utviklingen av smittetallene dag for dag i november. I går ble det registrert 21 smittede, som er rekorden i Nordre Follo hittil.

Smittetallene stiger – øker mest blant barn og unge

Smittetallene i Nordre Follo stiger oppover. I likhet med Oslo øker nå smitten betydelig blant barn og ungdommer i aldersgruppene fra 5 til 14 år og fra 15 til 24 år.

Publisert Sist oppdatert

– Dessverre ser vi at smitten blant ungdommer øker, og at smittemønsteret ligner mer de voksne sitt. Unge på ungdomsskole og videregående skole har mye sosial kontakt. De omgås mange på skolen. Vi har nå smittetilfeller ved flere av våre skoler, vi har måttet midlertidig stenge Ski ungdomsskole, og et betydelig antall elever og lærere er i karantene. Det er for tidlig å se effektene av den sosiale nedstengingen formannskapet innførte for en drøy uke siden, men vi må justere den allerede nå, sier rådmann Jane Short Aurlien.

Siden covid-19-utbruddet startet i Nordre Follo den 10. mars har kommunen innrapportert tre dødsfall og 371 smittetilfeller.

Skal justere vedtakene i dag

Selv med svært strenge restriksjoner de siste ukene, har smitten fortsatt å stige i kommunen og regionen. Da formannskapet innførte den sosiale nedstengingen av Nordre Follo for en uke siden, ble barn og unge i all hovedsak skjermet.

Formannskapet i Nordre Follo holder nå et ekstraordinært møte. Det skal avholdes som et fjernmøte. Publikum kan følge med på Kommune TV.

STATUS FOR SEKS UKER: Tabellen viser smitteutviklingen i Nordre Follo i uke 40-46. Som man ser av tabellen er andel positive tester steget betraktelig, noe som betyr en mer utbredd smitte i befolkningen.

Høyeste smittetall hittil

Onsdag 18. november ble det registrert 21 smittede, som er det høyeste smittetallet i Nordre Follo hittil.

To ungdomsskoler, en barneskole og hjemmesykepleien sør i kommunen har pågående smittesituasjon.

Smittesituasjonen på Ingieråsen skole med 13 smittede og 160 personer i karantene, forklares slik av kommunen:

– Dette utbruddet er blitt såpass stort fordi smitten fikk lov til å spre seg mens laboratoriet ved Ahus hadde nærmere en ukes svartid for prøvene. Rektor, skoleledelsen, smittesporingsteamet, teststasjonen og smittevernteamet har nå i etterkant måttet jobbe på spreng for å forsøke å innhente forsinkelsen i TISK. Blant annet forsøkte vi å få kontroll ved bruk av hurtigtester, noe som bød på flere utfordringer, skriver kommunen i sakspapirene til formannskapet.

Kommunen skriver at det har vært betydelige utfordringer med forlenget svartid på opptil syv dager for Covid-19-prøver analysert ved Akershus universitetssykehus, og at dette kunne påvirke vurderingen av effekten av allerede innførte tiltak. Nå er svartiden normalisert, det vi si en til to døgns svartid.

Les også: Ahus sliter med koronaprøver: – Krise for barnehagene og skolene med for lang svartid

Fra 5 til 14 år og fra 15 til 24 år

Tabellene som viser smittespredning i oktober versus november (se de to tabellene rett under teksten) viser at smitten øker betydelig hos aldersgruppene 5 til 14 år og 15 til 24 år.

"I praktisk smittesporing ser vi at barn i barneskolealder for alle praktiske formål smittes av voksne og smitter ikke videre seg imellom. Det vil si at barn opp til 12 år i denne gruppen er smittet av voksne", skriver kommunen.

Samtidig ser kommunen klart at barn og unge i ungdomsskolealder har et mer voksent smittemønster, og smitter seg imellom og også til voksne, både i husstanden og til andre voksne i skolen.

Nettopp dette har betydning for målretting av tiltakene kommunen nå må sette inn.

"I likhet med Oslo ser vi altså at smitten øker mye blant ungdommer. Unge på ungdomsskole og videregående skole har mye sosial kontakt. De omgås mange på skolen. I Oslo er det mange skoler som har smitte blant både ansatte og elever. Et betydelig antall elever og lærere er i karantene. Det er for tidlig å se effektene av den sosiale nedstengingen byrådet innførte for en uke siden, men Oslo vurderer at de må justere tiltakene allerede nå", påpeker rådmannen.

Powered by Labrador CMS