ENDRING AV SKOLEKRETSGRENSER

ØNSKER NÆRSKOLE FOR BARN PÅ SKOGSÅSEN: Aleksander Eriksen, Benedicte Naper, Mariya Simon og Siri Weld representerer en samlet foreldregruppe fra Skogsåsen. Foto: Yana Stubberudlien
ØNSKER NÆRSKOLE FOR BARN PÅ SKOGSÅSEN: Aleksander Eriksen, Benedicte Naper, Mariya Simon og Siri Weld representerer en samlet foreldregruppe fra Skogsåsen. Foto: Yana Stubberudlien

Kjemper for barna på Skogsåsen

– Vi vil ikke ha Kolbotn skole som nærskole. Vi ønsker en felles nærskole for Skogsåsen, slik vi ble lovet før vi flyttet hit, sier Aleksander Eriksen, som sammen med Benedicte Naper, Siri Welde og Mariya Simon, representerer en samlet foreldregruppe fra Skogsåsen.

Publisert

Denne høsten har det oppstått veldig mye engasjement blant foreldrene på Tårnåsen og Sofiemyr som protesterer mot kommunens planer om å endre dagens skolekretsgrenser.

Kommunen ønsker å gjennomføre dette tiltaket for blant annet å kunne fylle den nye barneskolen som bygges nå i Kolbotn sentrum med 364 til 386 elever fra andre skolekretser. Grunnen til det sistnevnte er at når Kolbotn skole åpnes i november 2021, vil over halvparten av skolekapasiteten være ledig.

Les også: – Bevar nåværende skolekretsgrenser!

Over 100 barn allerede i dag

Foresatte på Skogsåsen frykter derfor at Skogsåsen-barna kan bli rammet av det eventuelle vedtaket. De sier at situasjonen vil være kritisk for dem dersom barna skulle blitt flyttet til Kolbotn skole.

Per i dag er det litt 60 rekkehus som er bebodd på Skogsåsen, som er et nytt boligfelt nord for Myrvoll stasjon, men det vil være cirka 200 familieboliger når området er ferdig utbygget.

– Siden august i fjor har nærmere 100 barn flyttet til Skogsåsen. Per i dag er det kun et fåtall av familiene her som ikke har barn, sier foresatte.

De har opprettet en arbeidsgruppe, som nå jobber med en høringsuttalelse som skal sendes til kommunen innen fristen, som er satt til 30. november.

Bekymret for lang skolevei

Aleksander Eriksen og Benedicte Naper, som flyttet til Skogsåsen i mars i år, er en av barnefamiliene på Skogsåsen som kan bli rammet av det eventuelle vedtaket. Familien har per i dag to barn i barnehage- og skolealder, og de venter på deres tredje barn som kommer snart.

– Vi er bekymret for den lange skoleveien og trafikksikkerheten, samt hverdagslogistikken for familiene, og selvfølgelig ønsker vi ikke at ungene våre skal splittes når de skal begynne på skolen, sier de på vegne av Skogsåsen-familiene.

BEGRENSET MED BILBRUK: Det er begrenset med bilbruk på Skogsåsen som følge av restriktiv parkeringsdekning i området.
BEGRENSET MED BILBRUK: Det er begrenset med bilbruk på Skogsåsen som følge av restriktiv parkeringsdekning i området.

De sier det er cirka 3,5 kilometer fra Skogsåsen til Kolbotn skole, som tilsier at kun barn på første trinn vil ha krav på skoleskyss.

– Barn fra andre trinn og oppover har ikke krav på skoleskyss, men skoleveien blir for lang og veldig utrygg, med tanke på den meget trafikkerte strekningen mot Kolbotn skole og ikke minst på anleggs- og byggearbeidene i Kolbotn sentrum som vil pågå i mange år fremover, sier Eriksen.

Ble lovet trygg og bilfri skolevei

– Det er ikke derfor vi har flyttet hit, sier Mariya Simon.

Hun sier at ved den politiske behandlingen av reguleringsplanen for Skogsåsen ble utbyggeren pålagt til å tilrettelegge for en trygg og bilfri skolevei.

35-åringen påpeker at planbeskrivelsen for Skogsåsen, som ble vedtatt for fire år siden, viser med all tydelighet at Skogsåsen er planlagt opp mot Sofiemyr og skolen der:

"Gjennomgående gang- og sykkelvei over Skogsåsen mot Øvre Ekornrud gård gir sammenheng med Sofiemyr skole og naturområdet ved Lille Kolbotnvann i øst. Nærhet til skole og etablering av barnehage på Skogsåsen, samt barnehage og et lokalt senter på Trelasttomta, vil bidra til at folk flest kan få det de trenger i dagliglivet innenfor gangavstand."

BLE UTSATT: Skogsåsen barnehage, som skulle stå ferdig på grusplassen i 2021, ble utsatt, men i juni 2021 skal kommunestyret vurdere behovet for denne barnehagen på nytt.
BLE UTSATT: Skogsåsen barnehage, som skulle stå ferdig på grusplassen i 2021, ble utsatt, men i juni 2021 skal kommunestyret vurdere behovet for denne barnehagen på nytt.

– Det er dette vi ble lovet før vi kjøpte bolig på Skogsåsen. Kommunen lovet å bygge nye skoler og idrettshaller på Sofiemyr. Nå viser det seg at bygging av den planlagte barnehagen på Skogsåsen og den nye ungdomsskolen med idrettshallene på Sofiemyr er utsatt, bygging av ny Sofiemyr skole er ikke påbegynt ennå, og at skolebarna fra Skogsåsen kan etter hvert bli revet fra nærmiljøet de hører til for å bli flyttet til Kolbotn skole, sier Simon.

Blir vurdert på nytt om ett år

Skogsåsen barnehage, som skulle etableres sør for de nye rekkehusene på Skogsåsen og ha seks avdelinger, var planlagt å stå ferdig til høsten 2021, men prosjektet ble ikke tatt med i behovet for nye barnehager ved behandling av behovsplanen i juni 2020.

– Det viste seg at kommunen har plass til alle søkere med lovfestet rett til plass i eksisterende barnehager og i den nye Myrvoll barnehage med fire avdelinger (red. anm.: ble åpnet 31. august i år). Skogsåsen barnehage vil derfor ikke bli bygget i 2021. Behovet blir vurdert på nytt i behovsplanen som skal behandles i juni 2021, sier kommunalsjef Sven Tore Svennes.

Var sikret på papir

I vedtaket for Skogsåsen fra 2016 viste tidligere rådmann til §12.1 i rekkefølgebestemmelsene knyttet til skolekapasitet for utbyggingsområdet.

Her står det tydelig at "før det gis rammetillatelse for boligutbygging skal tilstrekkelig grunnskolekapasitet være etablert. Skolekapasiteten skal vurderes ved søknad om rammetillatelse for hvert boligfelt".

Videre presiserte rådmannen i vedtaket at "utbyggingen av Myrvoll/Ekornrud er tatt hensyn til i skolebruksplanen. Skolekapasiteten i denne skolekretsen skal økes med blant annet bygging av en ny ungdomsskole."

Hvorfor må vi velge blant to dårlige løsninger?

'LYCKLIGA GATAN': – Vi stortrives her. Skogsåsen er rett og slett et fantastisk sted å bo! Vi kaller den bare for “Lyckliga gatan”, sier Aleksander Eriksen.
"LYCKLIGA GATAN": – Vi stortrives her. Skogsåsen er rett og slett et fantastisk sted å bo! Vi kaller den bare for “Lyckliga gatan”, sier Aleksander Eriksen.

– Barna fra Skogsåsen kan enten risikere å få en lang og trafikkfarlig skolevei til Kolbotn skole, eller havne på en Sofiemyr skole full av muggsopp, fremfor den nye skolen kommunen skulle bygge der. Ingen av disse løsningene fremstår som akseptable, og dersom ikke kommunen realiserer planene på Sofiemyr, har vi tross alt et godt alternativ i Østli skole, som både ligger nærmere geografisk og har bygningsmessig kapasitet. Det er ikke slik at kommunen mangler alternativer, sier Eriksen.

Han og de andre foresatte frykter at den økonomiske situasjonen i Nordre Follo vil tvinge politikerne til å velge dårlige løsninger for mange barn.

– Slike løsninger kan resultere i fraflytting fra området. Til slutt ender vi med at vi ikke blir en attraktiv kommunedel for barnefamiliene Det er veldig, veldig trist, for at vi stortrives her. Skogsåsen er rett og slett et fantastisk sted å bo! Vi kaller den bare for “Lyckliga gatan”, sier Eriksen.

Vil føre til økt bilbruk

Siri Welde påpeker at det er begrenset med bilbruk på Skogsåsen som følge av restriktiv parkeringsdekning i området.

– Det er begrenset med parkeringsplasser på Skogåsen, slik politikerne har vedtatt og helt i tråd med kommunens ønsker om å begrense bilbruk. Hvis barna må gå på Kolbotn skole, må de kjøres og hentes med bil hver eneste dag. Dette vil føre til økt bilbruk og vil skape store logistikkutfordringer for familiene. En av de store fordelene med å flytte til et sted som Skogsåsen er å kunne benytte seg av gå-grupper slik at foreldrene kan bytte på å levere og hente. Den muligheten risikerer vi nå å miste, sier hun.

Skal vurdere i 2021

– Alle mulighetene vil bli vurdert i 2021 når vi skal jobbe med Behovsplan 2.0, sa kommunalsjef Sten Tore Svennes til Oppegård Avis da vi stilte spørsmål om skolekretsendringene vil gjelde for Trelasttomta/Skogsåsen.

Svennes viste også til en tidligere samtale med Fylkesmannen, som uttalte over telefon på generelt grunnlag at kommuner har mulighet til å tilpasse skolekretsgrensene etter en ny befolkningsstruktur.

– Stor boligutbygging på Skogsåsen/Trelasttomta er slik ny befolkningsstruktur. Tilflyttere til dette området har økt elevtallet på Sofiemyr og det er fremdeles forventet elevtallsvekst til Sofiemyr barneskole. Sofiemyr skole er dokumentert full da det benyttes midlertidige løsninger ved skolen. Er en skole full, kan kommunen måtte fravike nærskoleprinsippet for elever som sokner til den skolen, sa Svennes.

Powered by Labrador CMS