SKOLEKRETSGRENSER

REAGERER STERKT PÅ KOMMUNENS FORSLAG: Søndag 27. september møtte Oppegård Avis FAU-leder Nita Steinung Dahl (foran på bildet) med flere barn og foresatte ved Tårnåsen skole. Foto: Yana Stubberudlien
REAGERER STERKT PÅ KOMMUNENS FORSLAG: Søndag 27. september møtte Oppegård Avis FAU-leder Nita Steinung Dahl (foran på bildet) med flere barn og foresatte ved Tårnåsen skole. Foto: Yana Stubberudlien

– Bevar nåværende skolekretsgrenser!

FAU-leder Nita Steinung Dahl (40) ved Tårnåsen skole krever at kommunen fokuserer på å løse skolekabalen før de setter i gang en prosess med å endre dagens skolekretsgrenser.

Publisert Sist oppdatert

Kort om forslaget og prosessen videre:

  • Utvalg for oppvekst, idrett og kultur behandlet i møte onsdag 16. september kommunens forsag til forskrift om skoletilhørighet i Nordre Follo kommune.
  • Forslagene handler om å innlemme følgende områder fra Tårnåsen, Sofiemyr og Vassbonn skolekretser inn i Kolbotn skolekrets:

Området rundt Heimenveien og Bekkeliveien (Sofiemyr skolekrets i dag), området rundt Gydas vei, Ares vei, Vestenga samt Nordre og Søndre Skrenten (Tårnåsen skolekrets i dag), området rundt Solkollen og Kapellveien samt området rundt Kolbotn torg og Ingierveien (Vassbonn skolekrets i dag).

  • Det foreslås også å flytte området rundt Kongeveien/Ødegården fra Sofiemyr skolekrets til Tårnåsen skolekrets.
  • Rådmannens innstilling var at forslaget skulle publiseres på kommunens nettsider, og sendes på høring til Nordre Follo kommunes foreldreutvalg, FAU på den enkelte skole, ungdomsrådet og elevrådet på den enkelte skole. Høringsfrist ble foreslått satt til lørdag 31. oktober.
  • Utvalget vedtok å sende forslaget tilbake til administrasjonen for ytterligere bearbeiding. Neste møte i utvalget er 14. oktober. Det er uklart om høringsfristen endres som følge av utsettelsen.
  • Foresatte på Tårnåsen opprettet en underskriftskampanje lørdag 26. september. Oppropet "Stopp flyttingen av skolekretsgrenser fra Tårnåsen til Kolbotn skole" har hittil blitt signert av over 345 personer.

Søndag 27. september møtte Oppegård Avis FAU-leder Nita Steinung Dahl og flere andre foresatte ved Tårnåsen skole som står bak Facebook-gruppen "Vi som er imot flytting av skolegrensene til Kolbotn skole".

På oavis.no kunne du lese om at det har oppstått veldig mye engasjement blant foreldrene på Tårnåsen mot kommunens planer om flytte skolekretsgrensen mellom Tårnåsen skole og Kolbotn skole (red. anm.: Les mer i faktaboksen).

Det er områdene rundt Gydas vei, Ares vei, Vestenga, Augestadveien samt Søndre- og Nordre Skrenten som er foreslått å innlemme i skolekretsen til Kolbotn skole.

Per i dag har Tårnåsen skole 78 elever som er bosatt i de berørte områdene. Skolen har i tillegg 38 elever som tilhører en annen skolekrets, ifølge rektor Nina Kristin Sæthre.

Her kan du se en oversikt over de andre områdene som foreslås flyttet som følge av det ovennevnte forslaget.

Samtidig foreslår kommunen å gå vekk fra ordningen med fritt skolevalg.

116 ELEVER TOTALT: Per i dag har Tårnåsen skole 78 elever som er bosatt i de berørte områdene og 38 elever som tilhører en annen skolekrets, ifølge rektor Nina Kristin Sæthre. Oversikten mangler tall fra Augestadveien.
116 ELEVER TOTALT: Per i dag har Tårnåsen skole 78 elever som er bosatt i de berørte områdene og 38 elever som tilhører en annen skolekrets, ifølge rektor Nina Kristin Sæthre. Oversikten mangler tall fra Augestadveien.

Skal fortsette på Ingieråsen

– Vi reagerer veldig sterkt, både med tanke på lang og utrygg skolevei for de minste, og med tanke på at disse barna vil miste kontakten med lokalsamfunnet sitt, som vil fortsette å være Tårnåsen, sier Steinung Dahl.

Hun sier foresatte på Tårnåsen ønsker å bevare dagens skolekretsgrenser, og anser Skiveien som et naturlig skille i skolegrensene mellom Kolbotn og Tårnåsen.

FAU-lederen påpeker at de foresatte som har eldre barn reagerer også, fordi barn som bor på de ovennevnte adressene ikke vil fortsette på Hellerasten ungdomsskole, som de alltid ha trodd, og der vennene til disse barna fortsatt skal gå, men på Ingieråsen, allerede fra og med neste skoleår dersom forslaget går gjennom.

Bestevenner i fem år

– Vær så snill å ikke splitte oss, sier Johanne (9), Malin (9) og Iris (10) til kommunens administrasjon og politikerne.

De tre jentene som går i femte klasse på Tårnåsen skole sier de har vært bestevenner siden skolestarten for fem år siden. Blir forslaget vedtatt som det er, kan Malin bli flyttet til Ingieråsen ungdomsskole når hun skal i åttende klasse, og som følge av dette får hun ikke følge med resten av klassen og trinnet til Hellerasten ungdomsskole.

– Vi har gått til og fra skolen hver eneste dag i alle disse årene. Vi har trent sammen og vi har gått på de samme aktivitetene i fem år, sier jentene.

HAR VÆRT BESTEVENNER I FEM ÅR: – Vær så snill å ikke splitte oss, sier Johanne (9), Malin (9) og Iris (10) fra Tårnåsen skole.
HAR VÆRT BESTEVENNER I FEM ÅR: – Vær så snill å ikke splitte oss, sier Johanne (9), Malin (9) og Iris (10) fra Tårnåsen skole.

370 underskrifter

Lørdag 26. september ble det også startet underskriftskampanjen "Stopp flyttingen av skolekretsgrenser fra Tårnåsen til Kolbotn skole", som ble signert av over 220 personer i løpet av et døgn.

Hittil har tobarnsfar Øivind Kruse (46), som bor i Gydas vei og er initiativtakeren til oppropet, samlet inn 355 underskrifter.

– Dagens skolegrenser bør bevares, men kapasiteten på Tårnåsen og Sofiemyr bør utvides. Det handler om populære områder som er i vekst. Bare på Tårnåsen torg skal det nå bygges cirka 130 leiligheter, påpeker han.

STARTET OPPROP: Initiativtaker til oppropet er tobarnsfar Øivind Kruse. Foto: Yana Stubberudlien
STARTET OPPROP: Initiativtaker til oppropet er tobarnsfar Øivind Kruse. Foto: Yana Stubberudlien

Trebarnsmor Pernille Feragen Stathacopoulos representerer en av de berørte familiene som har støttet oppropet.

"Mine tre barn vil direkte bli berørt av flytting av skolegrensen. De går nå alle på Tårnåsen skole, men allerede neste år begynner vår eldste datter på ungdomsskolen og risikerer da å skilles fra mange av sine klassekamerater. Jeg er sterkt imot forslaget!" skriver hun.

Helge Kruse, som er bestefar til to barn som blir berørt av forslaget, er bekymret for at dette kan bidra til å gi både barn og foreldre en mer stressende og usikker hverdag.

"Etter et langt liv har jeg lært hvor viktig det er at barn vokser opp i et trygt miljø der de gradvis lærer seg å stå på egne bein, og for å få til det må forholdene legges til rette for både foreldre og barn. Før en foretar slike dyptgående endringer i etablerte miljøer, må en vurdere nøye de konsekvensene dette fører med seg både for bosetting, nærmiljø og den enkelte familie", skriver han.

Les også: Stopp flyttingen av skolekretsgrenser fra Tårnåsen til Kolbotn

– Helt feil rekkefølge

Både FAU-lederen og flere andre foresatte på Tårnåsen påpeker at saken har store konsekvenser for mange familier i flere skolekretser. Foresatte reagerer også sterkt på at kommunen har satt i gang med endring av skolekretsgrensene før selve skolekabalen i tidligere Oppegård kommune er løst. De mener rekkefølgen er helt feil.

– Før kommunen og politikerne setter i gang med å endre skolekretsgrensene, må de ha på plass en fullstendig behovsanalyse for skolebyggene i kommunen, med en langsiktig plan for skolene. De sitter nå med en meget kortsiktig plan. Hvor forsvarlig er den når vi ikke vet hva som skjer med Hellerasten og Fløysbonn skoler? Når blir Sofiemyr skole ferdigstilt? Hvor lenge skal vi vente på nye ungdomsskoler? lurer tobarnsmor Renate Dancke (42) på.

– HELT FEIL REKKEFØLGE: Tobarnsmor Renate Dancke (42) fra Augestadveien mener kommunen bør løse skolekabalen før de endrer skolekretsgrensene.
– HELT FEIL REKKEFØLGE: Tobarnsmor Renate Dancke (42) fra Augestadveien mener kommunen bør løse skolekabalen før de endrer skolekretsgrensene.

Hun mener kommunen bør sette opp midlertidige eller permanente moduler for å løse situasjonen for de få barna i de berørte områdene i påvente av den langsiktige planen.

– Det er ikke forsvarlig å rive de enkelte barna fra de miljøene de stortrives i og hører naturlig til bare for å fylle Kolbotn skole med flest mulig barn, sier 42-åringen fra Augestadveien.

– Forslaget er helt absurd

Jon Lindahl er helt enig med Dancke. Han mener forslaget legger opp til sosial ekskludering og unødvendige skiller i et ellers helhetlig og sosialt sammenhengende boligområde på Tårnåsen.

– Forslaget om å flytte barna fra det naturlige miljøet de hører til på Tårnåsen til et nytt miljø på Kolbotn er helt absurd. Det er også hjerteskjærende å vite at barna som har vært sammen i flere år kan bli splittet, og at dette skjer akkurat ved overgangen fra barne- til ungdomsskole, når barna er så sårbare og når overgangen til en ungdomsskole er tøff nok i seg selv, sier han.

BEKYMRET FOR BARNA: Jon Lindahl.
BEKYMRET FOR BARNA: Jon Lindahl.

Tobarnsmor Stine Hellem (37) er bekymret for de yngste elevene. Hun synes det er rart at barna som har gått i en barnehage på Tårnåsen må begynne på Kolbotn skole.

– Forutsetningene for en vellykket overgang mellom barnehage og skole blir redusert, sier hun.

– RART: Tobarnsmor Stine Hellem (37) synes det er rart at barna som har gått i en barnehage på Tårnåsen må begynne på Kolbotn skole. – Forutsetningene for en vellykket overgang mellom barnehage og skole blir redusert, sier hun.
– RART: Tobarnsmor Stine Hellem (37) synes det er rart at barna som har gått i en barnehage på Tårnåsen må begynne på Kolbotn skole. – Forutsetningene for en vellykket overgang mellom barnehage og skole blir redusert, sier hun.

Bekymret for søsknene

Finus Cosmo Leder (13) fra Vestenga, som går i åttende klasse på Hellerasten skole, er bekymret for de to søsknene sine.

– Det blir tøft for lillebroren min. Han er nå elleve år gammel og blir den eneste i klassen sin som må flytte til Ingieråsen ungdomsskole, mens resten av klassen hans skal fortsette samlet på Hellerasten. Det er urettferdig. Jeg er også bekymret for lillesøsteren min på tre år som skulle begynne på Tårnåsen skole, men risikerer å få mye lengre og farligere vei ved å bli flyttet til Kolbotn skole, sier 13-åringen.

BEKYMRET FOR BARNA: Trebarnsmor Lena Leder (41) fra Vestenga med datteren Juno (3) og den eldste sønnen, Finus Cosmo (13).
BEKYMRET FOR BARNA: Trebarnsmor Lena Leder (41) fra Vestenga med datteren Juno (3) og den eldste sønnen, Finus Cosmo (13).

Workshop og lokaldemokrati

FAU ved Tårnåsen skole sier de har fått vite at det blir en workshop i regi av kommunen, og de ser fram til å gå i dialog med kommunen om dette.

– Selv om mange allerede er veldig engasjert, er vi veldig opptatt av at alle må få vite om forslaget, slik at alle som er berørt får muligheten til å si hva de mener før politikerne avgjør saken, påpeker Nita Steinung Dahl.

FAU-lederen påpeker at saken er meget kompleks og konsekvensene bør belyses godt.

FRITT SKOLEVALG: FAU-medlem Beate Schrøder (48) reagerer også på at fritt skolevalg foreslås fjernet.
FRITT SKOLEVALG: FAU-medlem Beate Schrøder (48) reagerer også på at fritt skolevalg foreslås fjernet.

Midlertidig nedleggelse av Sofiemyr skole

Ett av de forslagene i den aktuelle saken handler om en midlertidig nedleggelse av Sofiemyr skole, som innebærer at nåværende og nye elever ved Sofiemyr skole overføres til Østli, Tårnåsen og Kolbotn skole.

Alternativet ble utredet i forbindelse med Behovsplan 1.0 for skolebyggene i Nordre Follo, som ble vedtatt tidligere i år, men omtales også som et alternativ i den konkrete saken.

I sakspapirene står det at dette alternativet ikke harmonerer med vedtaket gjort i Behovsplan 1.0. Det påpekes også at alternativet har innvirkning på klassesammensetningen på tre skoler og gir behov for utbygging på Østli skole. Rådmannen har derfor frarådet dette alternativet.

Les også: – Ikke ødelegg det gode nærmiljøet barna har i dag

Powered by Labrador CMS