Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE I VINTERFERIEN: Bildet er tatt  i vinterferieuken i fjor da mange barn var med på KAOS-aktivitetene i Kolben. Bildet er brukt kun som illustrasjon til saken.
AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE I VINTERFERIEN: Bildet er tatt i vinterferieuken i fjor da mange barn var med på KAOS-aktivitetene i Kolben. Bildet er brukt kun som illustrasjon til saken.

Alle unger skal få være med

"Over 850 barn i Nordre Follo kommune vokser opp i en familie med vedvarende lavinntekt. Det er på tide med en skikkelig nasjonal dugnad mot fattigdom, den jobben begynner i vår kommune", skriver Elin Skifjell, første kandidat i Nordre Follo SV.

Publisert

Årets sommerferie er over, barna i Nordre Follo starter på ny opp i barnehage og skole. Alle barn ønsker å fortelle gode historier om sommerens eventyr og alle barn har godt av å være aktive i hverdagen.

Alle unger skal ha rett til å ha fritidsaktiviteter. Barn skal ha mulighet til å dra på ferie og vite at familien har råd til de samme aktivitetene vennene deres har.  

850 barn fra lavintektsfamilier i Nordre Follo

Nordre Follo sin kommuneplan har som ett av målene at barn og unge skal ha mulighet til å delta i idrett, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn.

Ifølge Bufdir sine tall er det over 850 barn i Nordre Follo kommune som vokser opp i en familie med vedvarende lavinntekt.

At foreldre har en trygg jobb å gå til, med en skikkelig inntekt er det aller viktigste for å hindre fattigdom. Likevel er ikke det nok. Selv blant folk i full jobb er det mange som sliter med å betale regningene og være med på helt vanlige ting i hverdagen.

Viktig å øke barnetrygden

Noe av det aller viktigste vi kan gjøre for at flere barn skal slippe å vokse opp i familier med vedvarende lavinntekt er å øke barnetrygden. Det gir alle familier bedre råd, og er spesielt viktig for familier som har lite.

Derfor har SV foreslått økninger i barnetrygden for alle, og ekstra økninger for store familier og familier med bare en forsørger.

Tilgang til gratisaktiviteter

Men også lokalt har vi et ansvar. Derfor vil SV i Nordre Follo holde barnetrygden utenfor når sosialhjelp beregnes.

Vi vil sikre barn og unge tilgang til gratisaktiviteter ved å gi økonomisk støtte til turer for skoleelever i ferien, opprettholde fritidsklubbene samt tilby ulike kultur- og idrettsaktiviteter i SFO- tiden.

Sosiale møteplasser

I tillegg ønsker vi å legge til rette for sosiale møteplasser på barn og unges premisser.

Nordre Follo SV vil gjøre tilbudene tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi og funksjonsevne, og sikre at det skal være lav terskel for å delta i kultur- og idrettsaktiviteter. Det skal være ordninger som sikrer at barn og unge kan delta på lik linje med andre.

Det er på tide med en skikkelig nasjonal dugnad mot fattigdom, den jobben begynner i vår kommune.

Powered by Labrador CMS