NOE SOM MANGLER: Her sto det en gang lekeapparater, som nå er tatt vekk av sikkerhetsmessige årsaker.

– Må kommunen alltid få seg så store overraskelser?

– Kommunen tar barnas sikkerhet på alvor sier de, men tar de seg råd til å ivareta barnas behov for lek og mestring på alvor?

Publisert

Kommunen tar barnas sikkerhet på alvor sier de, men tar de seg råd til å ivareta barnas behov for lek og mestring på alvor?  Må kommunen alltid få seg så store overraskelser før de får til å planlegge og iverksette noe?

Klikk her for å lese deg opp om bakgrunnen for saken

Ikke godkjent klatreinstallasjonen

På mandag 21.november fikk Braaten barnehage hvor min sønn og datter går fornemt besøk. Ansatte fra tjenesteområdet UTE i Oppegård kommune var på befaring for å sikre barnas sikkerhet i lokalene og på lekeområdene. Sprekker ble sjekket, høyder på husker målt og de kloke hodene kom frem til at barnehagens største lekestativ og storsklie måtte fjernes ned for å sikre sikkerheten til barna.

Det ble gjort overraskende fort og allerede iløpet av samme dag klarte kommunen å demontere sklien og plassere en sandhaug der lekeapparatet deres hadde stått.  Lekeapparatet som regjeringen mener "fremmer fysiske ferdigheter hos barn, og de fanger stor interesse mens de lærer seg å beherske dem" i sin veileder for utforming av barnehagens utearealer.

En haug med sand er jo fint det, men når barnehagen ellers bare har en huske på 36 store barn og et lite trehus så er det jo synd å ikke lenger ha noe å klatre i, noe å henge fra, noe å skli ned og klatre opp. Hvor skal man nå begi seg hen dersom leken plutselig sier at sanden er lava ?

PS! Saken fortsetter under bildet!

SKIFTET UT: Her er kommunens arbeidere i gang med utskiftningen av lekeapprater.

Ikke nytt stativ i sikte

FRA LEKEAPPARAT TIL SAND: Her er det ingen lekeapparater igjen.

Men sikkerheten kommer jo først, og det er vel og bra. Nå har strengere regelverk og slitte apparater gjort at det plutselig ble oppdaget "mange alvorlige mangler" ifølge Lekeplassinspektøren AS som på oppdrag fra kommunen har kontrollert utstyr i skoler og barnehager. Men når kommer så det nye lekestativet eller klatreinstallasjonen?

Her finnes det ikke noe godt svar. Rådmann Lars Henrik Bøler har lagt inn et ekstra budsjettforslag på 10 millioner. Om og hvor mye som blir vedtatt er jo uvisst.

Kan det være at datteren min kun må jobbe med perfeksjonering av sandslott frem til hun begynner på skolen om 1,5 år?

Må overraskelser og kontroller til for at kommunen skal klare å drive vedlikehold og oppdatering av utstyr?

Vi synes dette er for særlig planlegging og dessverre litt typisk for kommunen vi bor i. Det er jo ikke lenge siden en lignende kontroll viste at skolene har alvorlige mangler og et vedlikeholdsetterslep på mangfoldige millioner. Plutselig oppdaget man at man hadde jo ikke tatt vare på byggene sine og elever må lenge gå på skoler der krav ikke er møtt fordi kommunen må finne løsninger for hvordan vi skal få råd til dette. Dette førte også til at bomberommet/gymsalen som barnehagen fikk låne av skolen ble avdekket som helsefarlig og stengt. Dermed mistet barnehagen den flotte muligheten for lek og utfoldelse i hall.

Nå ønsker kommunen å ta sikkerheten til barna på alvor ved å umiddelbart fjerne apparater som er blitt for slitt eller ikke møter nye krav. Men kunne dette vært unngått ved bedre vedlikehold og fortløpende budsjettering til nye apparater? Rådmann sier jo selv i et skriv sendt ut til alle foreldre i barnehagen at "regelverket har blitt strengere med årene".  Da burde jo lekeapparatene vært skiftet ut "med årene" Må kommunen alltid få seg så store overraskelser før de får til å planlegge og iverksette noe?

Mens vi venter

Imens barna venter på at politikerne godkjenner forslaget på 10 millioner og hastebestiller nye lekestativ får de vel leke sisten og bygge sandslott.

Vi har et stort håp om at kommunen finner en løsning på hvordan de skal tilfredsstille merknaden til barnehageloven som sier at «barnehagens fysiske omgivelser må ha kvaliteter som stimulerer motorisk utvikling gjennom lek og fysisk utfoldelse, og som samtidig er trygge for barn i ulike aldersgrupper.»

Powered by Labrador CMS