• Bussveier: 3 cm våt / 5 cm tørr snø
 • Samleveier: 5 cm våt / 10 cm tørr snø (gjelder hovedveier der det ikke går buss, f.eks. Augestadveien og Flåtestadveien)
 • Atkomstveier: 8 cm våt / 15 cm tørr snø (gjelder lokale småveier og boligveier)
 • Rene gangveier: 5 cm våt / 10 cm tørr snø
 • Gangveier/fortau: Brøytes sammen med tilstøtende vei

Prioritering

 • Bussveiene
 • Gangveier, som leder til kollektivtransport prioriteres i hver enkelt rode
 • Veiene på Svartskog
 • Øvrige kommunale veier

Utkalling av ekstramannskaper

Andre brøytemannskaper kalles ut når det er 7 cm våt snø, eller 10 cm tørr snø. Her viser vaktene skjønn. Er vaktene i tvil, kontakter de arbeidsleder eller virksomhetsleder.


Frister ved snøvær om natten

 • Bussveier brøytes innen kl. 05.30 på hverdager og kl. 07.00 på lørdag/søndag
 • Utbrøyting og brøyting av busslommer skjer umiddelbart etterpå
 • Samleveier brøytes innen kl. 06.00 på hverdager, kl. 07.00 på lørdager og kl. 08.00 på søn- og helligdager
 • Atkomstveiene brøytes etter at buss- og samleveier er brøytet
 • Brøyting av fortau/gangveier skal være minst så bra som kjøreveien

Strøing

Veiene strøs i samme rekkefølge og tidsfrister som for brøyting


Ansvarsfordeling

Kommunen har ansvar for vedlikeholdet på alle kommunale veier. Men riks- og fylkesveiene tar Statens Vegvesen seg av.

Statens Vegvesen har også ansvar for gang og sykkelveiene langs riksveiene, men kun fortauene langs fylkesveiene.Det vil si at Statens vegvesen har ansvar for Skiveien (som riksvei) fra syd til Kolbotn og Mastemyrveien videre til E18, inkludert gang og sykkelveiene. Vegvesenet har videre ansvar for fylkesveiene som går fra Skiveien opp Sønsterudveien, til E6 (via Kongeveien og Taralrudveien) samt Tverrveien og Skiveien nord for Kolbotn. I tillegg kommer Kolbotnveien ned til Gjersjøen og Gamle Mossevei, inkludert fortau.

I praksis vil dette si at Statens Vegvesen har ansvar for fortauet på den ene siden av Sønsterudveien, mens kommunen har ansvar for gang- og sykkelveien på den andre siden.

Statens vegvesen har også ansvar for Bekkenstenveien, Ingierstrandveien og det meste av Roald Amundsens vei på Svartskog.