I DAG VIL DU HØRE DISSE: Heldigvis er det bare en øvelse når tyfonene låter klokken 12.00 presis i dag, onsdag den 11. januar.

Derfor hylte tyfonene idag

Test av varslingssignalet gjallet ut over hele Oppegård!

Publisert

Onsdag 11. januar klokken 12.00 var det igjen tid for den landsomfattende varslingsprøven.

Signalet "Viktig melding - lytt på radio"lød  alle kommuner der det er montert varslingsanlegg, opplyser Direktoratet for sikkerhet- og beredskap(DSB).

Første av to

Dette er den første av to varslingsprøver som hvert år gjennomføres i januar og juni.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.

I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer.

Rundt om i landet er det plassert cirka 1250 varslingsanlegg, som skal varsle befolkningen ved akutt fare, og også i Oppegård kunne du høre signalet i dag.

Dette betyr flyalarmen

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid er det politiet som tar beslutning om slik varsling.

Dette kan for eksempel være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner.

I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for flyangrep.

Her får du litt informasjon om dagens øvelse!

Søk informasjon

Når tyfonene tuter i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene betyr det "viktig melding - lytt til radio". Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier. Dette signalet kan brukes både i fred og krig.

Flyalarm

Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt betyr det "fare for angrep - søk dekning". Dette signalet kan brukes hvis det er fare for flyangrep eller ved øvelser i krigsberedsskap.

Faren er over

Når sirenene tuter sammenhengende i et halvt minutt betyr det at faren er over.

Powered by Labrador CMS