KOM PÅ BESØK: Raymond Johansen og Hadia Tajik kom på Kolbotn-besøk for å sette søkelyset på god beredskap.

– Den frivillige beredskapen er livsviktig

Den nye toppsjefen kom til Oppegård for å studere beredskap på nært hold.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med vinterferiestarten, viste Norsk Folkehjelp Follo frem sine beredskapsressurser til den nye generalsekretæren i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. Med på besøket var også justisfraksjonen i Arbeiderpartiet, med Hadia Tajik i spissen.

– Den frivillige beredskapen er livsviktig for nordmenn over hele landet. Norsk Folkehjelps lag i Follo har 30 mannskaper i beredskap for søk- og redningsoppdrag i hele regionen. De rykker ut på over 60 aksjoner i året, og det sier alt hvor stort behovet for disse frivillige er, sier Raymond Johansen.

I en Kolbotn-garasje

Akkurat som da Oppegård Avis lagde reportasje i 2022, viste de frivillige viste fram utstyret som de har til disposisjon i en garasje på Kolbotn: En redningsbil, et terrengkjøretøy som også kan kjøre på vann, en spesialbygd dronebil med droner tilpasset søk- og redningsaksjoner, i tillegg til omfattende rednings- og førstehjelpsutstyr.

Norsk Folkehjelp Follo var representert ved styreleder Tomas Muribø, beredskapsleder Peter Selmer-Eide, styremedlem Harald Wisløff og økonomiansvarlig André Reitan.

– Vi er nærmeste ressurs når noen blir meldt savnet eller trenger hjelp i Follo-området, og responderer umiddelbart. Selv om vi er frivillige, slipper vi det vi har i hendene og rykker ut. Vi vet at hvert minutt teller og kan utgjøre forskjellen på liv og død, sier Harald Wisløff, som også er andre nestleder i sentralstyret i Norsk Folkehjelp.

Har ett mål

Norsk Folkehjelps redningstjeneste har ett overordnet mål: å redde liv. Dyktige mannskaper og godt utstyr er de viktigste verktøyene for å lykkes med dette, og ovenfor Arbeiderparti-politikerne fremmet de frivillige flere ønsker for hvordan det offentlige kan legge bedre til rette for frivilligheten på dette feltet:

– For at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb som frivillige, må vi ha betingelsene på plass. Vi har vanlige jobber til daglig og bruker fritiden vår på dette. Da bør vi slippe å betale av egen lomme for utstyret og opplæringen som trengs. Vi trenger at støtten til de frivillige redningsorganisasjonene økes, sier Wisløff.

FORKLARTE: Harald Wisløff tegner og forklarer hvilke behov de har for fremtiden.

Fritak for engangsavgift på redningskjøretøy er også en viktig sak for de frivillige:

– Vi trenger biler med stor kapasitet for å komme oss fram med tungt utstyr i all slags terreng, og det er dyrt. Alt utstyret vårt må vi samle inn penger til selv, og vi synes ikke det er rettferdig at vi må betale flere hundre tusen i avgifter for å utføre oppdrag som vi tar på oss på vegne av det offentlige, sier Wisløff.

Antall redningsaksjoner har økt de siste årene, og mannskapene i Norsk Folkehjelp Follo har særlig merket at vær- og klimarelaterte hendelser oftere rammer Østlandet. De siste årene har de rykket ut for å hjelpe både under ekstremværet Hans, i forbindelse med snøkaoset på E18 i Ørje og leirskredet i Gjerdrum.

– Vi må hele tiden jobbe med rekruttering og utvikle oss faglig for å håndtere alle oppdragene. Det er veldig spennende å være med på, og det er en veldig givende hobby. Men vi trenger at det offentlig i større grad tar ansvar for å støtte opp om innsatsen vår, sier Tomas Muribø.

ØNSKER HJELP: Tomas Muribø (til høyre) mener det offentlige i større grad må bidra til at innsatsen forsterkes.

Leter fortsatt

Men den frivillige beredskapen, som både myndigheter og innbyggere i Norge er helt avhengige av, har sin pris i Follo. Bokstavelig talt.

– Vi betaler over 12.000 kroner måneden i leie for lagerlokalene her på Kolbotn. Den tidligere lensmannsgarasjen er stor nok og har forsåvidt de fasilitetene vi trenger, men det er en svært høy leie med frivillige kroner. Vi vil heller bruke rundt 150.000 kroner årlig på en bedre redningstjeneste enn leie av lokaler, sier økonomiansvarlig André Reitan.

Norsk Folkehjelp Follo forsøker nå å finne nye lokaler på Kolbotn. Og det haster. Bygget med den gamle lensmannsgarasjen lever på nåde, og kan bli revet og gjort om til boliger i stedet.

– En kjøreport, plass til to-tre biler i oppvarmet lokale, noe lagerplass og kanskje et kurs- og møterom. Det må jo finnes gårdeiere eller utviklere som vil ha en trygg betaler og bidra til den viktige nasjonale beredskapen uten å flå oss, sier Peter Selmer-Eide, og får støtte av generalsekretær Raymond Johansen.

FERSK SJEF: Raymond Johansen er fersk i redningsgamet og lyttet nøye til hva lokallaget på Kolbotn hadde å si.
Powered by Labrador CMS