Først blir den østre delen stengt (se den orange stripen på kartet) fra mandag 29. oktober til torsdag 22. november.

Entreprenøren etablerer en alternativ trasé forbi anleggsområdet og merker denne (se den grønne linjen på kartet).

Deretter blir den vestre delen stengt (se den gule stripen på kartet) i perioden fra torsdag 22. november til fredag 15. februar.

Andre alternativer

Kommunen vil råde folk til i byggeperioden å ta andre veier inn til Marka.

  • Nordover kan du gå til Ødegården, krysse oldtidsveien og ta tverrforbindelsen, nå med lys, i retning Åsland og videre inn i Marka.
  • Sydover kan du gå inn fra området ved Plantasjen/ Biltema/ Coop Extra og inn på stien bak OMA (gjenbruksbutikken). Derfra kan du gå sydover for å komme over E6 til Marka.

Reservevannsledning

Kommunestyret vedtok i juni 2017 en intensjonsavtale mellom Justisdepartementet og Oppegård kommune om samarbeid for etablering av ny vannledning i Marka-sonen. Den nye reservevannledningen vil øke vannforsyningssikkerheten i Oppegård og Follo-regionen vesentlig.

Ledningen blir samlokalisert med ny lysløypetrase rett vest for Politiets nasjonale beredskapssenter. Ferdigstillelse er planlagt innen 2020. Ledningen skal knyttes til hovedvannledningen som ligger langs Kongeveien.

Ny tur- og skiløypetrasé neste sesong

Neste høst skal en ny tur- og skiløype stå klar. Den permanente tur- og skiløypetraséen blir lagt på en ny friluftsbru over adkomstveien til beredskapssenteret og videre inn i Marka.

 SJEKK KARTET: Til venstre ser du Taraldrudkrysset. Rød linje: Gammel turtrasé fra Fløisbonnveien. Gul linje: Midlertidig omlagt turtrasé. Mørkeblå linje: Midlertidig omlagt skitrasé. Lyseblå linje: Fremtidig turvei- og skiløypetrasé. Illustrasjon: Skanska

Den nye turveien får bæreevne og bredde slik at løypemaskiner kan lage skispor. Skiløypa vil krysse over E6 i stedet for dagens løsning under E6 ved Taraldrudkrysset. Fremtidig turvei- og skiløypetrasé vises med lys blå linje.

Sesongen 2018-2019 må folk derimot bruke to midlertidige traseer, én turvei (gul linje) og en skitrasé (mørk blå linje). Entreprenøren skal skilte på stedet.

Følg med på bloggen!

Skanska melder på sin blogg at de tar gjerne tilbakemeldinger fra brukerne av den omlagte traséen.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som er tiltakshaver og byggherre for beredskapssenteret. Skanska Norge AS er totalentreprenør.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe i forbindelse med tilgangen til Marka under byggeperioden kan du ta kontakt med rådgiver Ola Skarderud i virksomhet UTE Oppegård på telefon 66 81 90 90.

Har du spørsmål om kommunens reservevannsledning, kontakt Shima Bagherian i virksomhet UTE Oppegård på telefon 66 81 90 90.

Gjelder det selve utbyggingen av beredskapssenteret, ta kontakt med Skanska.

Les også: – Viktig milepæl