Politiets nasjonale beredskapssenter

HÅPER PÅ GODT OG TRYGT NABOSKAP: På bildet kan du se Martin Strand (nestkommanderende ved Politiets Nasjonale Beredskapssenter, PNB), Lars Petter Svendsen (prosjektkoordinator i Oslo politidistrikt), Torgeir Haugen (prosjektleder i Politidirektoratet), Ole Vidar Dahl (leder for nasjonale beredskapsressurser) og Marit Kristine Liverud (seniorrådgiver i Politiets fellestjenester, PFT). Foto: Yana Stubberudlien

– Håper vi blir gode naboer

Nordre Follo kan bli Norges tryggeste kommune å bo i. – Innbyggerne kommer til å se mer politifolk og flere patruljer her ute, både sivile og uniformerte. Vi håper at vi kan bidra til å skape mer trygghet i Nordre Follo, sier Ole Vidar Dahl, som er leder ved Politiets Nasjonale Beredskapssenter.

Publisert Sist oppdatert

Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB):

  • Skal samle beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste på ett sted.
  • Kongefamiliens livvakter kommer også til å være tilknyttet beredskapssenteret.
  • Skal også benyttes av andre nasjonale beredskapsressurser i forbindelse med trening.
  • Skal også legge til rette for bedre fagutvikling og samtrening med blant annet innsatspersonell.
  • Har en samlet bygningsmasse på ca. 35 000 kvadratmeter og et tomteareal på ca. 332 dekar.
  • Målet for senteret er at det skal effektivt legge til rette for å forebygge, avverge, håndtere og normalisere ekstraordinære hendelser og kriser og skape trygghet for befolkningen i hele Norge.
  • Les mer på regjeringen.no

– Jeg håper vi blir gode naboer, sa Ole Vidar Dahl, som er leder for Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), under informasjonsmøtet med Oppegård Avis og Østlandets Blad tidligere i dag.

Oppegård Avis har nylig skrevet at eierskapet til PNB ble tirsdag forrige uke overtatt fra totalentreprenøren Skanska Norge til politiet ved Oslo politidistrikt.

PNB eies av Politidirektoratet (POD) og forvaltes av Politiets Fellestjenester (PFT), men det er Oslo politidistrikt ved Felles enhet for nasjonale bistandsressurser (FNB) som skal være bruker av senteret.

– Nordre Follo kommune tilhører Øst politidistrikt, men selv om vi tilhører et annet politidistrikt kommer vi til å bistå dem ved større hendelser, sier Ole Vidar Dahl.

Lover nabohjelp

Lederen for PNB lover også å styrke politiets tilstedeværelse i vår kommune ved å patruljere ofte.

– Innbyggerne kommer nok til å se mer politifolk og flere patruljer her ute, både sivile og uniformerte. Vi håper at vi kan bidra til å skape mer trygghet i Nordre Follo, sier Dahl.

Samtidig håper han på forståelse fra lokalsamfunnet og naboene til PNB.

– Vi er ikke her for moro skyld. Helikoptrene kommer til å støye, men vi skal forholde oss til den vedtatte reguleringsplanen når det gjelder støyen. Vi regner med at beregningene gjort av akustikerne stemmer. Vi skal prøve å tilpasse oss så godt som overhodet mulig, sier Dahl.

Lederen for PNB sier videre at det har blitt gjort flere betydelige støyreduserende tiltak ved PNB. Han sier også aksjonistene i Stopp Støyen, som kom på banen under prosessen med etableringen av PNB for tre år siden, har fått til veldig mye i dette arbeidet.

Full operativ drift innen 15. desember

– Rundt 200 ansatte kommer til å jobbe her. De fleste er fra Oslo-kjernen, men vi ser allerede nå at flere av de yngste medarbeiderne våre har valgt å bosette seg i tidligere Oppegård, sier Dahl.

Utover høsten blir det montering av brukerutstyr, gradvis innflytting og idriftsettelse ved PNB. Innflytting og virksomhetstesting vil foregå frem til senteret er i full operativ drift innen 15. desember 2020.

BLE BYGGET PÅ 30 MÅNEDER: Beredskapssenteret ligger nord for Taraldrudkrysset, på grensen mot tidligere Oppegård kommune i vest. Kommunegrensen mot Oslo ligger cirka 700 meter mot nord. Foto: Yana Stubberudlien

Helikopteraktiviteter fra denne uken

Politiets helikoptertjeneste har sin base på Gardermoen per i dag, men den skal etter planen flytte inn på Taraldrud 15. oktober.

SKAL RAPPORTERE TIL KOMMUNEN: – Vi forholder oss til den vedtatte reguleringsplanen, men det er Nordre Follo kommune som skal kontrollere at støynivåene ved PNB er innenfor de vedtatte støygrensene, sier nestkommanderende ved PNB, Martin Strand. Foto: Yana Stubberudlien

– Selv om innflyttingen skjer i midten av oktober, vil det pågå flere helikopteraktiviteter allerede denne uken. De tre helikoptrene er fortsatt stasjonert på Gardermoen, men de vil kunne benytte flyplassen på Taraldrud fra nå av, sier nestkommanderende ved PNB, Martin Strand.

Han sier støystatistikken skal rapporteres til Nordre Follo kommune hvert år.

– Alle støyhendelsene og antall helikopterbevegelser skal loggføres og legges ut. Vi forholder oss til den vedtatte reguleringsplanen, men det er Nordre Follo kommune som skal kontrollere at støynivåene ved PNB er innenfor de vedtatte støygrensene, sier Strand.

Han understreker at klagene på støyen fra PNB skal håndteres av Oslo politidistrikt, som eier senteret.

Én til to støytester

Oppegård Avis har skrevet at siden 25. mai har det pågått en uavhengig, tredjepartskontroll av støy fra skyting og eksplosiver ved PNB, for å kunne verifisere i hvilken grad anlegget innfrir reguleringsplanens krav til støy.

TRE ITALIENERE: Det var for ett år siden at politiet mottok tre nye helikoptre, og de italienske AW169-maskinene har ikke skuffet. Foto: JD

Ifølge prosjektleder Torgeir Haugen i POD skal Brekke og Strand med bistand fra Oslo politidistrikt utføre ytterligere én til to støytester ved PNB i den nærmeste tiden. Støytestene skal utføres på dager med ugunstige værforhold for støy, det vil si når støyen høres best.

– Vi venter på riktig vær. Det kan hende at vi skal utføre en støytest allerede neste uke, sier Haugen, som har vært leder på mottaksprosjektet ved PNB.

Han sier at støytestene skal varslet på politiet.no dagen før selve testing.

VEDTATTE STØYGRENSER:
TESTER STØY FRA SKYTING OG EKSPLOSIVER: Tredjepartskontrollen av skytestøy utføres av Brekke og Strand. Støykartene er hentet fra rapporten, datert 22. juni 2020.

– Vi har 24-7-bemanning

– POLITISK SAK: – Spørsmålet om tilstrekkelige bevilgninger handler om en politisk sak, sier leder Ole Vidar Dahl ved PNB. Foto: Yana Stubberudlien

PNB er bygget innenfor kostnadsrammen på rundt 2,5 milliarder kroner, men TV 2 har nylig avslørt at selv om beredskapssenteret er et kraftig løft i kampen mot terror, gjelder det bare dersom terrorangrepet skjer innenfor vanlig arbeidstid på hverdager. Ifølge et internt notat i POD vil PNB mangle penger til 24-7-bemanning.

– Spørsmålet om tilstrekkelige bevilgninger handler om en politisk sak. Mannskapet vil derfor variere ut ifra økonomiske rammer, men vi har 24-7-bemanning og bemanner senteret ut ifra det som er kravet til PNB, sier leder Ole Vidar Dahl ved PNB.

– Vi får se om alt dette var fleip eller fakta

Stein Erik Andresen fra Kolbotn er en av dem som er bekymret for støyen fra PNB.

Han har bedt Oppegård Avis om å undersøke om Ole Vidar Dahl kan står for det han sa på folkemøtet på Quality Hotel Mastemyr i 2016, der Oppegård Avis tok opptak av hele møtet.

– Ole Vidar Dahl lovet da følgende: Mesteparten av skytingen ved PNB vil skje innendørs og unntaksvis utendørs. Mesteparten av sprengningen vil skje innendørs. Skytebanen utendørs vil være mer begrenset i bruk. Vi kommer ikke til å skyte åtte timer hver dag, vi skyter vesentlig mindre enn det. På Kodakbygget trenes det med flere politiressurser enn det vil bli på PNB. Det ble også presisert at det er kun de 200-300 fast ansatte på senteret (innsatspersonell kategori 1, IP1) som skal bruke PNB, og at dette ikke skal bli et treningssenter, men et beredskapssenter. Vi får vi se om alt dette var fleip eller fakta, sier Andresen.

– Vi vil strekke oss langt i å ha gode relasjoner til naboer

Onsdag 9. september fikk Oppegård Avis et skriftlig svar fra Ole Vidar Dahl, dog uten noen konkrete bekreftelser på at PNBs leder fortsatt står for det han sa på folkemøtet i 2016:

"Det er viktig for meg å poengtere at vi har gjort mange tiltak, kostbare tiltak, som skal verne naboer eller andre som befinner seg i områdene omkring for støyopplevelser. Støyreduksjon har hele tiden vært i fokus. I dag har vi en reguleringsplan som vi vil forholde oss til. Her er det lagt premisser for våre aktiviteter både for skyting, sprenging og det er fastsatt tidsbegrensninger for støyende virksomhet. Beredskapssenteret er på plass, det er etter min mening plassert slik at det visuelt ikke forstyrrer og skytebanene ligger godt støy-skjermet for omgivelsene. Senteret er et kompetansesenter for politiet. Vi har endelig fått mulighet for å gjøre politiet bedre, noe som skal komme befolkningen til gode. Vi vil strekke oss langt i å ha gode relasjoner til naboer og mitt håp er at beboere i kommunen vil se den positive effekten av et slikt senter. Vi blir et viktig element i å skape trygghet", skriver Dahl i en e-post til Oppegård Avis.

Les også: Eksplosiver og sjokkgranater skremte naboer

INFORMERER FORBIPASSERENDE: Vest for PNB kan du se et informasjonsskilt om blant annet arkeologiske spor og kulturhistoriske bygninger. Foto: Yana Stubberudlien
Powered by Labrador CMS