Omregulering fra LNF-vern til boliger

UTVALGET FOR MILJØ OG PLAN: Bildet er tatt tirsdag kveld denne uken, under det siste UMP-møtet før sommerferien. Svartskog-sakene var behandlet i UMP i april i år.

– Som erstatning for Oslo-tomtene

Oppegård Høyre mener det var naturlig å fatte vedtak om utbygging, men det understrekes at saken ikke er endelig avgjort.

Publisert

– Hva er grunnen til at Høyre prøver å omgjøre en nylig vedtatt reguleringsplan for å bygge boliger i et vernede LNF-områder?

– Vi valgte å gå videre med planinitiativet etter at Oslo kommune ikke ønsket å bygge ut sine felter på Bålerud. Da har vi foreslått å omregulere de to andre tomtene til boligformål som et alternativ for å kunne erstatte disse. Samlet utbygging vil dermed ikke øke, sier UMP-medlemmer Lars Roar Masdal (H) og Mona Wiger (H).

De sier videre at for å holde VA-kostnadene nede og opprettholde den utbyggingen Oppegård Høyre ønsker i området, var det naturlig å fatte dette vedtaket.

– Det er til syvende og sist Oppegård kommune som er planmyndighet.

Kjell G. Pettersen, UMP-leder og varaordfører i Oppegård kommune

Det er ønskelig med en begrenset utbygging i området, noe som områdereguleringen også legger opp til, sier Masdal.

– Hvorfor er det så viktig sak for dere at Høyre velger å gå mot alle innsigelser, rådmannens innstilling, overordnede planer, egne planer og styringssignalene fra staten?

– Det er til syvende og sist Oppegård kommune som er planmyndighet. Alle grunneiere har rett til å fremme private reguleringsforslag som kommunen da må ta stilling til. Vi har registrert at de to foreslåtte områdene er et aktuelt alternativ for de områdene som Oslo kommune ikke vil bygge ut, sier UMP-leder Kjell Pettersen (H).

Skylder på VA-kostnader

KOMMER MED TILSVAR: UMP-medlemmer Lars Roar Masdal (H) og Mona Wiger (H) sammen med UMP-leder Kjell G. Pettersen (H).

– Det er fortsatt viktig å bygge hus som er med på å finansiere VA (vann og avløp) på Svartskog, selv om kostnadene skal deles på alle abonnenter i Nordre Follo kommune, påpeker Masdal og Wiger.

– Det er fortsatt viktig å bygge hus som er med på å finansiere VA (vann og avløp) på Svartskog.

Lars Roar Masdal (H) og Mona Wiger (H)

De sier det er viktig å holde kommunale avgifter så lave som mulig, for alle innbyggerne i Nordre Follo. Dette gjelder også for de som bor på Svartskog. Derfor er det viktig at subsidieringen til Svartskog er så lav som mulig.

– Bare i Oppegård er det cirka 10.800 enheter som abonnementsgebyret fordeles på. Hvordan kan så få som 28 nye boliger på Svartskog påvirke gebyrnivået når VA-kostnadene skal fordeles på alle abonnenter i Nordre Follo?

– Det er ikke bare på grunn av kommunale avgifter at vi ønsker å omregulere de to tomtene til boligformål. Det er jo nesten bare på Svartskog at det bygges eneboliger i kommunen, så de to sakene har betydning for inntekter i form av tilknytningsavgifter og selvsagt også når det gjelder fremtidige skatteinntekter, sier Pettersen.

Han understreker at denne saken har vært til førstegangsbehandling i UMP og vært ute på høring.

– Saken er således ikke endelig avgjort, da den ikke har vært til behandling i kommunestyret. Kommer det innsigelser fra regionale sektormyndigheter, blir det mekling hos fylkesmannen, før sakene sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig behandling, sier UMP-lederen.

– Har ikke tatt stilling til reguleringsplanen ennå

Da planinitiativet for de to sakene ble behandlet i UMP for to år siden, fikk Høyre støtte av KrF og Uavhengige.

KrF var ikke i møtet da saken ble votert over i UMP siste gang (red. anm.: i april 2019), under den første gangs høringen av reguleringsplanen.

– Vi har derfor ikke tatt stilling til reguleringssaken ennå. Vi vil ta stilling til reguleringsplanen og innspillene som kommer i høringen når saken kommer til behandling for formannskapet og kommunestyret til høsten. Vi forholder oss til det som kommer av saker, og tar stilling til de – vi forhåndsbehandler de ikke. Det er jo grunnen til at vi har høringsinstituttet og både følger dette og lytter til det som blir lagt frem i sakene fra alle sider når vi behandler dem, sier KrFs gruppeleder Ida Lindtveit Røse. 

– Både pinlig og uansvarlig

Hans Martin Enger fra Oppegård MDG reagerer på Høyres argumenter.

– Hvis dette er begrunnelsen er det både pinlig og uansvarlig fra kommunens største parti. Når ble det riktig å sette alle faglige råd, lokale hensyn og nasjonale og regionale krav til side for å skaffe 28 nye skattebetalere i en kommune med snart 55 tusen innbyggere? lurer han på.

Han understreker at påvirkningen på både VA-avgifter og skatteinntekter blir "mikroskopisk".

– Det er noe komisk over det hele, men det overskygges av at det også er tragisk. For det er en sak med tapere. Den største taperen er naturen som forsvinner og forriges, nok en gang. Dessuten svekkes Svartskogs egenart, og forutsigbarheten som gjeldende plan skulle gi smuldres opp, sier Enger.

– Profitt vs. ansvarlig arealforvaltning og naturvern

– Sjelden har begrunnelsen fra posisjonen vært svakere og motstemmene tydeligere. Snakk om å velge profitt foran ansvarlig arealforvaltning og naturvern, sier MDG-politikeren.

Samtidig sier han at det likevel finnes én positiv ting å merke seg i svaret fra Kjell Pettersen:

– Han understreker at saken ikke er endelig vedtatt. Det tolker jeg som et signal om at det fortsatt er håp, avslutter Enger.

– Ofrer verneverdige naturområder

Synnøve Kronen Snyen (SV) sier Høyres argumenter i denne saken viser veldig tydelig hvor lavt Høyre og KrF prioriterer miljøvern når det kommer til stykke. 

– Rett etter at FNs naturpanel slår alarm om at tapet av naturmangfold er en like stor trussel som klimaendringene velger Høyre å ofre verneverdige naturområder for at utbyggere skal tjene penger, sier hun.

SV-politikeren påpeker at når det bygges mye boliger i sentrumsnære områder, er det ekstra viktig ta vare på natur og friluftsområder i kommunen. 

– Det blir et viktig lokalvalg til høsten. SV kommer til å kjempe mot rasering av natur og grønne lunger i Nordre Follo. Denne saken viser at det har noe å si hvilke partier som styrer i kommunen. 

– Hvem blir den neste som forlanger slik byttehandel?

Venstres gruppeleder, Inger Johanne Bjørnstad, er glad for at Fylkesmannen fastholder sin innsigelse.

På lik linje med de andre partiene i opposisjonen stiller Bjørnstad seg meget kritisk til Høyres argumenter i saken:

– Jeg forstår ikke at varaordføreren med resten av Høyre tør å argumentere med at fordi en grunneier, som har fått tillatelse til å bygge, ikke vil bygge, så skal man isteden kunne bygge fritt frem på områder som er avsatt til natur, blant annet LNF-områder. Hva slags lovanvendelse er det? Og hvem blir den neste som forlanger slik byttehandel? lurer hun på.

– Flott at folk protesterer

Anne-Beth Skrede (Ap) synes det er flott at folk på Svartskog protesterer.

– Vi har virkelig forsøkt, forgjeves dessverre, å hindre utbygging i LNF-områder på Svartskog. Høyre har pushet for uthuling av LNF-områder hele veien gjennom sitt flertall i UMP.

Les også: Kjemper for eventyrskogen

Powered by Labrador CMS