98 ÅR GAMMEL: Villa Breskekjær i Ormerudveien 10.

Skal rives snart

Kun taktekking, vinduer og ytterdører fra den 98 år gamle Villa Breskeskjær skal bevares før den skal bygges på nytt noen meter unna.

Publisert

 – Når vi først bruker store ressurser på  villaen, ønsker vi at sluttproduktet til dem som skal eie og drive den i fremtiden blir best mulig, sier prosjektlederen for bygg i Solon Eiendom AS, Anders Winther Andersen.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Solid Entreprenør AS har på vegne av Solon Eiendom AS startet bygging av 146 leiligheter i Ormerudveien 2 og Ormerudveien 8-16 på Kolbotn.

Blir grendehus

SLIK SKAL DEN SE UT: Villa Breskeskjær vil fungere som miljøskapende grendehus for den nye bebyggelsen i Ormerudveien.
98 ÅR GAMMEL: Villa Breskekjær i Ormerudveien 10. Foto: Yana Stubberudlien.

Det har tidligere vært vedtatt at Villa Breskeskjær, som er fra 1918 og ligger i Ormerudveien 10, skal flyttes noen meter nord og vil fungere som miljøskapende grendehus for den nye bebyggelsen i Ormerudveien.

Til tross for vesentlige endringer av bygningen i 1928, og at villaens fysiske og tekniske stand er dårlig, har Fylkesmannen vært svært kritisk til utbyggernes forslag om å rive villaen. Fylkesmannen har anbefalt at bygningen bevares og flyttes hel.

Taktekking, vinduer og ytterdører

– Når vi først bruker store ressurser på villaen, ønsker vi at sluttproduktet til dem som skal eie og drive den i fremtiden blir best mulig.

Anders Winther Andersen, prosjektleder for bygg i Solon Eiendom AS

Kommunen har nå gitt utbyggeren en rammetillatelse til å rive villaen. Kun deler av bygningen skal bevares.

Ifølge nabovarselet vil flyttearbeidene starte denne uken og forløpe seg over omtrent fire uker.

– Villaen blir demontert og gjenreist i den nærmeste tiden. Arbeidet med flytting vil starte når det passer for utbyggeren, sier Anders Winther Andersen i Solon Eiendom.

Ifølge ham blir kun følgende bygningsdeler gjenbrukt etter demontering: taktekking, vinduer og ytterdører.

Både fasadene og de andre delene av bygningen, inkludert interiør, skal rives.

– Interiør har aldri vært tema å ta vare på. Villa er i regulering forutsatt tatt i bruk som felleshus for de som flytter inn i leilighetene. Planløsning vil bli tilpasset dette formålet ved gjenreising. Foreliggende tillatelse er basert på vurdering av hva som er hensiktsmessig og riktig å ta vare på ved en gjenreising i henhold til reguleringsplanen, sier prosjektlederen.

Han sier villaen er målt opp på stedet eksteriørmessig, og basert på dette samt orginaltegninger er det utarbeidet tegninger av arkitekt som vil benyttes ved gjenreising på en ny lokasjon.

Utbyggeren fikk frie tøyler til å velge løsningen

Arcasa Arkitekter har på vegne av Kolbotn Boligutvikling AS ved Solon Eiendom AS søkt kommunen om flytting av hele villabygget eller demontering og re‐etablering av villaen.

Til tross for en klar anbefaling fra Fylkesmannen, har byggesakskontoret i Oppegård kommune ikke vurdert det som nødvendig å stille krav til utbyggeren om at villaen flyttes hel:

"Tiltakshaver bør selv vurdere hva som er den mest rasjonelle løsningen. Vi mener i tillegg at tiltakshaver selv får vurdere hvor mye materiell, av det som uansett er skiftet ut i nyere tid, som kan gjenbrukes og hvor mye som skal kopieres. Ved oppføring av bygningen mener kommunen at følgende løsninger kan aksepteres: Gjenbruk av eksisterende materiell eller dokumentert tilbakeføring til 1928-uttyrkk basert på tegninger i kommunens arkiv", står det i tillatelsen til flytting av villa Breskekjær fra april 2016.

BYGGEPLASSEN: Slik ser planområdet ut i dag.

146 leiligheter

Det nye prosjektet på eiendommene omfatter fire frittliggende boligblokker med tre til seks boligetasjer og et felleshus med en underliggende felles parkeringskjeller.

Hvert bygg er sammensatt av vertikale bygningsmasser som er forskjøvet i forhold til hverandre og har ulike høyder. Bebyggelsens hovedmateriale vil være tegl, tre og glass.

 

Utbyggeren er nå ferdig med boring og sprenging i Ormerudveien 2, og jobber nå med pigging av toppen av en fjellknaus mot nord. I Ormerudveien 8-16 har de sprengt ferdig med unntak av fjell under og rundt Villa Breskekjær.

Betongarbeidene hadde sin oppstart i midten av september, tømmearbeidene vil starte i januar eller februar neste år og vil pågå parallelt med betongarbeidene.

Powered by Labrador CMS