PARKERING

SKAL FJERNES: Det er fortsatt parkeringsforbud på strekningen fra Furukollveien og ned Solkollen og Liaveien fra mandag til fredag mellom klokken 07:00 og 17:00, men nå lover kommunen å fjerne dette skiltet i løpet av uken.

– Vil bli fjernet i løpet av uken

Ingeniør Eirik Kravik Solheim i Vei og park avkrefter ryktene om at parkering forbudt i Solkollen blir permanent.

Roy Hesjedal Skjellum (52), som bor i Liaveien på Kolbotn, påpeker at det er nå tre måneder siden Kolbotn skole ble gjenåpnet etter ombygging og skolebarn brukte Liaveien som skolevei til den midlertidige skolen i Solkollen.

– Da er det vel på tide at både skoleveiskiltet fjernes og parkeringsforbudet oppheves, sier 52-åringen fra Kolbotn.

Han reagerer sterkt på at det fremdeles er forbudt å parkere på strekningen fra Furukollveien og ned Solkollen og Liaveien fra mandag til fredag mellom klokken 07:00 og 17:00. Som flere innbyggere på Kolbotn lurer Hesjedal Skjellum på om denne skiltingen i området blir permanent, som en slags "snikinnføring" av et nytt, bilfri område i Nordre Follo.

Ormerudveien og Fjellveien

Sølvi Tyrihjell Aasen og Endre Løvaas samt flere andre beboere i området ved Kolbotn skole mener skolevei-skiltene fra Solkollen burde flyttes til Ormerudveien og Fjellveien. I tillegg etterlyser de en fartsmåler på strekningen.

– Det er mange skolebarn som går til og fra Kolbotn skole. Her er det mye tungtransport og stor trafikk. Det er også veldig høy fart i Ormerudveien, så det burde ha vært en fartsmåler her i tillegg til skiltene.

Jobber med ny plan for p-skilting

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet kommunen ved virksomheten Vei og park.

– De fleste kommunale veier i kommunen er skoleveier for barn. Skiltene som det vises til i denne saken ble spesifikt satt opp her i Solkollen på grunn av endring av plassering av skole. Om disse skal flyttes eller stå her, vil kommunen vurdere senere, forklarer ingeniør Eirik Kravik Solheim i Plan- og prosjektavdelingen i Vei og park.

Videre påpeker han at det vil bli endring av p-skilting på Kolbotn og tilliggende områder.

– Vi arbeider med å lage en ny helhetlig plan for p-skilting. Den er planlagt ferdigstilt til våren, sier han.

I løpet av uken

Når det gjelder det aktuelle skiltet i Solkollen, som sier at det er parkeringsforbud på strekningen fra Furukollveien og ned Solkollen og Liaveien fra mandag til fredag mellom klokken 07:00 og 17:00, avkrefter Kravik Solheim ryktene om at dette skiltet blir permanent.

– Dette skiltet vil bli fjernet av Vei og Park i løpet av uken, sier Kravik Solheim.

Han legger også til at det andre skiltet, om forbud mot å stanse i området, ble fjernet i forbindelse med nedrigging av den midlertidige skolen i Solkollen.

Vurderer offentlig skilting

Kommunen sier at skoleveiskiltet i Solkollen ikke er et offentlig skilt, men et privat skilt etablert i nærheten av skoler.

– Plassering av slike skilt gjøres ofte i samarbeid med skoler og FAU, sier Kravik Solheim.

Når det gjelder de etterlyste tiltakene i Ormerudveien og Fjellveien, sier han at Vei og park vurderer å skilte de to veiene med skilt 142 med underskilt skole.

– Vi har ikke tidsplan for dette i dag, sier han.

Videre sier han at i temaplanen/ tiltaksplanen for trafikksikkerhet er fartsreduserende tiltak for denne veien på listen for området på Kolbotn/ Ingieråsen.

– Det er naturlig å utføre trafikktelling før tiltak blir utført, sier Kravik Solheim.

IKKE OFFENTLIG SKOLEVEISKILT: Området i Solkollen er fortsatt skiltet som skolevei. Skoleveiskiltet med kommunevåpenet til gamle Oppegård kommune er et privat skilt, etablert av kommunen i samarbeid med Kolbotn skole og FAU ved skolen.
Powered by Labrador CMS