HELSEHUS VED SKI SYKEHUS: Det nye helsehuset kan fortrinnsvis bli etablert ved Ski sykehus.

Uenige om etablering av et helsehus

Flertallspartiene og Rødt har vedtatt å se på muligheten for å etablere et helsehus, fortrinnsvis ved Ski sykehus. Høyre, FrP og PP mener forslaget er urealistisk og håpløst.

Publisert Sist oppdatert

Kommunedirektøren skal nå utrede muligheten for å etablere et helsehus, fortrinnsvis ved Ski sykehus. Helsehuset skal samle kommunens rehabiliteringstilbud, mottaksplasser, korttidsplasser og kompetanse på rehabilitering.

Det ovennevnte forslaget, som ble fremmet av flertallspartiene (Ap, MDG, SV, Sp, V og U) og partiet Rødt, ble vedtatt med 27 stemmer mot 20 (H, FrP, PP) under det siste kommunestyremøtet onsdag 15. desember,

– Dekker over fadesen

– Hvorfor stemte dere mot forslaget?

Dette forslaget fra posisjonen fremstår mest som et «plaster på såret» for å bøte på kuttene som rammer de svakeste av oss. Det virker tilsynelatende som et fint forslag og det kunne det kanskje også vært, bortsett fra at de først foretar store kutt og endringer i omsorgstjenesten, som vi i H, FrP og PP mener er usosiale og er i utakt med endringer i demografien. Da får dette forslaget liten effekt og kun for å lappe på skaden som allerede er gjort, sier gruppelederen for Høyre, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

Gruppelederen for FrP, Tønnes Steenersen, støtter henne. Han mener at forslaget om et nytt helsehus i Ski er urealistisk.

– Flertallspartiene har bare fremmet det for å dekke over fadesen med nedleggelsen av Bjørkås sykehjem og kuttet i sykehjemsplasser, sier Steenersen.

43 SYKEHJEMSPLASSER PÅ TO ÅR: I løpet av de siste to årene har det blitt vedtatt å legge ned totalt 43 sykehjemsplasser, hvorav 20 av disse ble lagt ned i desember i fjor (på Solborg sykehjem) og i midten av desember i år ble det vedtatt å legge ned 23 plasser på Bjørkås sykehjem.

– Fullt på Ski sykehus

Tønnes Steenersen (FrP) påpeker også at det ikke er noe plass til et helsehus på Ski sykehus, for at det sistnevnte bygget er fullt.

Sammen med Høyre og PP lurer FrP nå på årsaken til at flertallspartiene plutselig vil bruke penger på et nytt helsehus.

– Jeg lurte på om posisjonen var «vel bevart» da de fremmet dette rett etter at de hadde valgt å kutte i sykehjemsplasser og andre viktige helsetjenester. FrP, H og PP ønsket å opprettholde sykehjemsplasser og mye av det andre posisjonen vil kutte. Vi trenger da ikke dette tilbudet for å dekke over dårlig samvittighet, sier Steenersen.

– Håpløst forslag

Ifølge gruppelederen for Pensjonistpartiet, Gunnar Bengt Vegsgaard, tok han opp den ovennevnte problemstillingen med gruppelederne i forkant av budsjettdebatten i kommunestyret.

– Det er et håpløst forslag fra posisjonen som er lite gjennomtenkt. Ski sykehus bør heller styrkes med sine aktiviteter enn at det gjennomføres en slik ekstrabelastning for sykehusområdet, sier PP-politikeren.

Høyres gruppeleder mener også at det ikke er tiden for å prioritere et nytt helsehus.

– Etter min mening bør vi ikke bruke penger på det nå, når de vedtar så mange kutt i helse- og omsorgstjenesten for øvrig, sier Dahl-Jørgensen Pind.

Savner empatien fra posisjonen

Tønnes Steenersen (FrP) understreker at tiltaket med et nytt helsehus kan være bra og vellykket hvis det etableres og fylles på en riktig måte, det vil si når kommunen har økonomi og ressurser til å gjøre det på en fornuftig måte. Det aktuelle forslaget er, ifølge ham, desperat og handler om en dårlig erstatning for de nedlagte sykehjemsplassene på Bjørkås.

– Fra vårt ståsted skjer utviklingen i Nordre Follo på en noe desperat måte. Man må spare penger og gjør knallharde kutt, så forteller man en solskinnshistorie om en velferdstrapp, om at flere eldre skal bo hjemme og at det da ikke er noe problem å kutte et stort antall sykehjemsplasser, sier han.

– Når det nå foreslås å etablere et helsehus som en desperat handling fordi man må spare penger, skjer dette på feil premisser. Da er det eldre og syke som blir skadelidende, og det skjærer meg og mine i hjertet. Jeg savner noe mer av denne empatien fra «den andre siden», sier FrP-politikeren.

Powered by Labrador CMS