NY AVTALE: Ifølge forfatterne av dette innlegget koster den nye selskapsavtalen for Follo Brannvesen (FBV) vår kommune 4 millioner mer enn den som enstemmig ble vedtatt 22. oktober i fjor.

Ja, det ble 4 millioner dyrere!

DEBATT: – Dette er en helt urimelig fremgangsmåte og er et politisk maktovergrep, slik vi ser det, skriver Høyre-politikerne Halvor Stormoen og Bjørn Kløvstad.

I kommunestyremøtet 13. januar bekreftet administrasjonen i Nordre Follo Kommune at vår påstand om at den nye selskapsavtalen for Follo Brannvesen (FBV) koster vår kommune 4 millioner mer enn den som enstemmig ble vedtatt 22. oktober i fjor.Det ble videre påstått i kommunestyret at det var helt nødvendig å få vedtatt den nye avtalen slik at nytt styre for FBV kunne velges. Denne påstanden faller på sin egen urimelighet. Det har ikke vært noe hinder for å få valgt et nytt styre basert på den gamle selskapsavtalen. Styreendringer er gjennomført i de øvrige interkommunale-selskapene vi deltar i. Her er endringer gjennomført, og meddelt offentlige registre før ny selskapsavtale er fremforhandlet.

Mangler lovlig kontrollutvalg

Det er derfor med stor undring vi ser at Nordre Follo sitt kontrollutvalg brukes som gissel og brekkstang for å få vedtatt en selskapsavtale. En selskapsavtale som altså gir våre innbyggere en merkostnad på 4 millioner per år.

Fra styringspartiene ble det fremsatt påstand om at det ikke er mulig å meddele fratredelse i et interkommunalt styre. Denne type selskaper er regulert gjennom lov om interkommunale selskaper. I § 10-6 ledd heter det: «Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før valgperioden er ute. Om tilbaketreden skal det gis rimelig forhåndsvarsel til styret og til representantskapet.» Mao påstanden stemmer ikke med gjeldende lovverk.

Faktum er at Nordre Follo Kommune har et ikke lovlig kontrollutvalg og dette er meget alvorlig. Vi reagerer sterkt på at dette har styringspartiene vært klar over siden årsskifte 2019/2020. For om lag ett år siden ble dette påpekt av mindretallspartiene. Styringspartiene har altså med viten og vilje akseptert et ulovlig kontrollutvalg i mer enn 1 år.

Kan ikke stemme

Det store spørsmålet blir: hva er beveggrunnen til dette? Noen vil sikkert hevde at fokus har vært rettet mot covid-19 og derfor har ikke tiden strukket til. Dette kan ikke stemme. I 2020 har kommunestyre behandlet 216 ordinære saker i tillegg til orienteringssaker, interpellasjoner, spørsmål fra kommunestyrerepresentanter og ikke minst spørsmål fra våre engasjerte innbyggere.

I kommunestyret 13. januar varslet ordfører Hanne nyvalg av kontrollutvalg ved neste kommunestyremøte dersom avtalen ikke ble vedtatt. Her brukes altså sendrektighet i valg av nytt styre i FBV som begrunnelse for å velge et nytt kontrollutvalg. Dette er en helt urimelig fremgangsmåte og er et politisk maktovergrep, slik vi ser det.

Vi har nå fått informasjon som tilsier at ordfører Hanne Opdan nå endelig gjør det hun skulle gjort for over ett år siden. Hun innkaller representantskapet i FBV, slik at nytt styre kan velges i selskapet. Når dette er gjennomført har Nordre Follo Kommune et lovlig kontrollutvalg.

Halvor Stormoen Kommunestyremedlem Nordre Follo Høyre

Bjørn A. Kløvstad Formannskapsmedlem Nordre Follo Høyre

Powered by Labrador CMS