RYDDE OPP SELV: – Når for eksempel skoler forfaller og Kolbotnvannet trenger full rensing, må vi som allerede bor her, selv rydde opp, og ikke løse problemet ved å la de unge, innflyttere og naturen betale for det, skriver Reidar Aasgaard.
RYDDE OPP SELV: – Når for eksempel skoler forfaller og Kolbotnvannet trenger full rensing, må vi som allerede bor her, selv rydde opp, og ikke løse problemet ved å la de unge, innflyttere og naturen betale for det, skriver Reidar Aasgaard.

Nordre Follo og sentralisering

– Vekst har etter hvert vist seg å være mer til skade enn til gagn, skriver Reidar Aasgaard (Sp) i sitt svar til Høyres Bjørn Kløvstad.

Publisert

Bjørn Kløvstad, kommunestyremedlem for Nordre Follo Høyre, har i Oppegård Avis 15. april en respons på NF Senterpartis innlegg om Nordre Follo som «sentraliseringsversting». Han hevder der at vi i SP gir kommunen «skylda» for tilflytting fra andre deler av landet. Dette er feil lesing av innlegget: Vår tre måneder gamle kommune kan selvsagt ikke ha skylda for slikt. Det dreier seg om området vi bor i (Ski + Oppegård). Informasjonen er hentet fra Statistisk sentralbyrå og viser at området vårt de facto er av dem som har størst innenriks tilflytting. Årsaken til det er blant annet den offensive strategien man har hatt i gamle Oppegård, med nedbygging av større naturarealer i sentrale deler av den gamle kommunen.

Hensikten med innlegget vårt er å oppfordre til en ny linje, der vi selv, også vi folkevalgte, tar sterkere styring over utviklingen, unngår å bygge ned våre egne grønne lunger og også å tappe andre deler av landet for mennesker.

DEBATT: Reidar Aasgard er varamedlem i kommunestyret for Senterpartiet.
DEBATT: Reidar Aasgard er varamedlem i kommunestyret for Senterpartiet.

Et av hovedproblemene

Kløvstad ser på vekst som nødvendig for å løse oppgavene i kommunen. Men vekst har etter hvert vist seg å være mer til skade enn til gagn, både for oss selv og overfor andre. Materiell vekst er ikke svaret på problemene vi og verden har, men et av hovedproblemene. I fremtiden må vi ta mye mer ansvar for de utfordringene vi selv har skapt. Når for eksempel skoler forfaller og Kolbotnvannet trenger full rensing, må vi som allerede bor her, selv rydde opp, og ikke løse problemet ved å la de unge, innflyttere og naturen betale for det.

Kløvstad roser kommunens administrasjon for å gjøre en stor innsats under krevende forhold, og den rosen er jeg med på. Men Nordre Follo har en bedre skatteinngang enn svært mange andre kommuner og jevnt over mer velstående innbyggere. I andre kommuner står man også like mye på, og ofte med atskillig mindre ressurser. Mange av dem står derfor overfor en atskillig farligere utvikling enn Kløvstad sier at kommunen vår gjør.

Behovene

Kløvstad aksepterer uten videre at tilflyttingen til Oslo-regionen skal fortsette og legger opp til å stimulere til det, det vil si til økt sentralisering. Og han hevder at folk, blant annet unge, «ønsker» å flytte hit. Men så enkelt er det vel ikke? Problemet er politisk og strukturelt: Folk flytte hit blant annet fordi skoler legges her, fordi statlige organer sentraliseres hit, og fordi store bedrifter samles her mens avdelinger i distriktene avvikles.

I Senterpartiet ønsker vi ikke å drive lokalpolitikk bare for vår egen kommunes beste, men også å vise ansvarlighet og solidaritet overfor landet ellers: Politikken vår har konsekvenser også ut over vårt eget område. Hvilket ansvar mener Kløvstad og NF Høyre at vi har for mer utsatte områder i landet vårt? Eller handler lokalpolitikk bare om behovene i egen kommune og region?

Godt samtaleklima

Til slutt: Vi er mange nye i politikken i Nordre Follo, og vi har gått inn i det for å gjøre en god innsats for den nye kommunen vår. Til det trenger vi også et godt samtaleklima, der vi lytter til og viser respekt for hverandres meninger, ikke minst på tvers av partiene.

Kløvstad omtaler innlegget vårt som «god underholdning på tampen av påsken», hevder at SP ikke forstår situasjonen i kommunen, ber oss ta noen turer ut i marka, og oppfordrer oss til å innse at vi bor i en god kommune. Dette kan oppfattes som latterliggjøring og ironisering på andres bekostning. Kjære Bjørn Kløvstad: Jeg antar at det egentlig ikke er slik du vil vi skal snakke sammen?

Powered by Labrador CMS