EGET VERK: Da Rikskonsertene ble lagt ned og forsvant, så Tom Gravlie det som sin oppgave å dokumentere jobben sin gjennom 42 år.

Arbeidslivet ble bok

Kulturarbeidet tok Tom fra Solbråtan verden rundt.

Publisert

Utdannet lærer og med bakgrunn fra grunnskolen ble Tom Gravlie (75) ansatt i Rikskonsertene i 1974. Der skulle han bli i 42 år.

– Jeg fikk ikke lov til å jobbe lenger da jeg ble 70 år. Slik er reglene i Staten, sier han med et smil.

I starten var Tom skolekonsertprodusent, og han produserte en rekke konsertprogram for grunnskolen.

– Etter hvert ble jeg leder for utviklingsavdelingen, og begynte med forsøksvirksomhet. Det var der jeg startet den flerkulturelle og internasjonale virksomheten.

Startet på trikken

Tom Gravlie endte opp med å være leder for internasjonal avdeling, et område som skulle prege arbeidslivet hans i 30 år. Gjennom årene har han reist verden rundt i musikken og kulturens tjeneste.

Gravlie forteller at det hele startet da direktøren for Rikskonsertene en gang overhørte en rasistisk samtale på trikken.

– Han kom tilbake og spurte om vi kunne gjøre noe for å forhindre rasisme. Da startet vi med et forsøk i det pakistanske miljøet. Det utviklet seg etter hvert til å bli ganske stort, og forsøksprosjektet fikk navnet Klangrikt fellesskap.

– Vi skulle se om det var mulig å skape holdningsendringer hos skolebarn overfor innvandrere. Over tre år fulgte vi 850 elever, delte vi dem inn i tre grupper, hvorav hver gruppe fikk ulik mengde tilbud. Blant annet var det med elever fra Vassbonn skole i Oppegård.

Utlandet

Gravlie forteller at forsøket fikk oppsiktsvekkende resultater.

– Evalueringen viste tre ting: De som fikk mange tilbud, hadde mindre rasistiske holdninger overfor innvandrere enn de to andre gruppene. Tendensen til mobbing gikk også ned i gruppene hvor det var mange tilbud. Der det var innvandrere, hadde disse styrket sin kulturelle identitet ettersom de andre syntes musikken var kul. I sum var dette såpass interessante resultater at daværende kulturminister Åse Kleveland ga oss en million i friske penger, øremerket for flerkulturell virksomhet. Da startet vi Norsk Flerkulturelt Musikksenter som en del av Rikskonsertene. Det ble Etnisk Musikkafé på Cosmopolite i Oslo, og etter hvert musikkfestivalen Verden i Norden. I dag heter den Oslo World. Hele veien jobben Tom tett med sin kollega Anne Moberg, som er bosatt på Tårnåsen.

MUSIKKAFÉ: Tom Gravlie (t.v.) sammen med kollega Anne Moberg fra Tårnåsen og Miloud Guiderk ved Cosmopolite i Oslo. Sammen skapte de Etniske Musikkafeer.

Jobben i Rikskonsertene førte også til en stor reisevirksomhet i inn- og utland.

– Bistandsorganisasjonen NORAD fikk en kultursjef, og startet med å bruke kultur som del av bistanden. Her fant vi sammen, og dette ble starten på den internasjonale virksomheten. En viktig bit i bistanden var hele tiden at vi skulle være likeverdige. Vi skulle få og vi skulle gi, sier Tom Gravlie.

Musikken fikk frem språket

Med musikken som brobygger gikk Rikskonsertenes flerkulturelle og internasjonale virksomhet inn i en rekke land: Sør-Afrika, India, Kina, Brasil, Palestina, Pakistan og mange flere.

HJERTEVENN: Cobberdog-hunden Dindi på 1,5 år har fått navnet etter sangen med samme navn av Antônio Carlos Jobim. Hunden er nok glad for å ha matfar hjemme på heltid etter et langt arbeidsliv i kulturens tjeneste.

– Kulturens tjeneste har tatt meg verden rundt. Jeg har hatt en fantastisk spennende jobb. Etter en liten telling kom jeg til at gjennom blant annet jobben i Rikskonsertene har jeg vært i 75 land, cirka halvparten av verdens nasjoner.

– Veldig mange møter og opplevelser. Hva husker du best fra alle disse årene?

– Oi, det var vanskelig. Noe som rørte meg veldig var et møte i Palestina. I byen Nablus på Vestbredden jobbet vi inn mot skoleverket, og merket musikken hadde stor betydning for barna. Jeg snakket med lærerne, og de fortalte mange færre droppet ut av skolen etter at musikken kom inn. En av lærerne fortalte om ei jente som ikke hadde språk. Hun var desosialisert og fikk ikke venner. Etter to år med musikkundervisning begynte hun på snakke! Det var en opplevelse som rørte meg veldig, og det fortalte hvilken kraft som ligger i musikken. Nå var det sikkert flere årsaker, men det er ingen tvil og at musikken var medvirkende. Det rørte meg i hjertet, sier Tom Gravlie.

Skrev bok

Nå har de mange årene i Rikskonsertene resultert i boken «Musikk over alle grenser». Den kom som resultat av at virksomheten ble lagt ned i 2016.

– Det er egentlig helt utrolig at styresmaktene bestemte seg for å legge ned Rikskonsertene. Det er politisk bestemt.

I stedet kom Kulturtanken for å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken.

– Det vi gjorde i utenlandsavdelingen var en viktig del av Rikskonsertene. Lage produksjoner, plukke opp talenter og sende rundt. Alt dette er borte. Derfor så jeg et sterkt behov for å dokumentere virksomheten gjennom denne boken, sier Tom Gravlie.

«Musikk over alle grenser» forteller om 30 år med Rikskonsertenes flerkulturelle og og internasjonale virksomhet. Gravlie har gitt ut boken på eget forlag, og den kan bestilles gjennom Bokstav og Bilde, eller direkte fra ham selv på 90 73 88 86 . I boken finnes det blant annet 40 lytteeksempler fra artister og kulturer Gravlie har møtt gjennom jobben.

FORSIDEN: Dette er forsiden på boken Tom Gravlie har laget på eget forlag. 50 kroner fra hver solgte bok går til flyktningorganisasjonen «Dråpen i Havet»
Powered by Labrador CMS