DAGENS BÅLPLASS: I dag har Sofiemyr skole bålplassen sin i det lille skogsområdet mellom skolen og Holberg barnehage, men i kommuneplanen er hele skoletomten inkludert dette området avsatt til boligutvikling. På bildet ser du Håkon Heløe (Ap) og Camilla Hille (V) sammen med rektor Lene Hammergren Stensli.

Får 80.000 kroner til ny bålplass

Neste skoleår får Sofiemyr skole en ny bålpass, men plasseringen av den er foreløpig ikke avklart.

Publisert Sist oppdatert

I dag har Sofiemyr skole bålplassen sin i det lille skogsområdet mellom skolen og Holberg barnehage, men i kommuneplanen er hele skoletomten, inkludert dette området, avsatt til boligutvikling.

Disse skolene fikk tilskudd fra Viken fylkeskommune for skoleåret 2022-2023:

  • 128 skoler i Viken har fått til sammen 15,5 millioner kroner i prosjektmidler til å jobbe for mer fysisk aktivitet, bedre kosthold og gode søvnvaner blant elevene neste skoleår.
  • Totalt 590.000 kroner av disse midlene ble gitt til fire skoler i Nordre Follo kommune:
  • 1. Sofiemyr skole har fått 80.000 kroner til ambassadør, bålplass med utstyr.
  • 2. Haugjordet ungdomsskole (Langhus) har fått 240.000 kroner til ambassadør, grillhytte/ bålplass og bordtennisbord.
  • 3. Langhus skole har fått 140.000 kroner til ambassadør, oppmerking av skolegård og utstyr.
  • 4. Ski videregående skole har fått 130.000 kroner til ambassadør og utstyr til RØRE-arbeid.
  • De ovennevnte tildelingene gjelder for skoleåret 2022-2023.

Kommuneplanen rulleres hvert år og det er opp til lokalpolitikerne å bestemme hva som skjer med den attraktive skoletomten. Riving av dagens Sofiemyr skole og bygging av nye boliger på skoletomten kan uansett ikke settes i gang før den nye barneskolen, som skal bygges foran brytehuset til KIL, står ferdig om drøye to år.

– Den nye bålplassen kan bli etablert i skogen knyttet til den nye barneskolen på Sofiemyr, i skogen i nærheten av lysløypen ved Fløysbonn gård eller kanskje vi vil oppgradere den gamle bålplassen ved dagens Sofiemyr skole. Vi må diskutere med personalet hva vi mener er den beste plasseringen av bålplassen for framtiden, sier rektor Lene Hammergren Stensli ved Sofiemyr skole.

Fire skoler i Nordre Follo

Sofiemyr skole er blant de totalt 128 skolene i Viken fylkeskommune som får til sammen 15,5 millioner kroner til å gjennomføre ulike "RØRE-tiltak" i skolegården, det vil si folkehelseprosjekter som kan føre til mer fysisk aktivitet, bedre kosthold og gode søvnvaner blant elevene. Prosjektene skal gjennomføres i løpet av neste skoleår.

Nordre Follo kommune får totalt 590.000 kroner. Disse midlene skal fordeles mellom fire skoler som har søkt fylkeskommunen om tilskudd, hvorav det minste beløpet (80.000 kroner) vil gå til Sofiemyr skole. Resten av midlene skal fordeles mellom tre av skolene i Ski. Se hele oversikten i faktaboksen.

Folkehelseprosjekt

RØRE er navnet på et utviklings- og folkehelseprosjekt i skolen. Prosjektet, som er ledet av Viken fylkeskommune, tester ut hvordan skolene kan jobbe med gode søvnvaner, matglede og fysisk aktivitet for å legge grunnlaget for bedre læring. 

Det understrekes at bevegelse, kosthold og søvn er grunnleggende forutsetninger for å kunne lære.

– En elev som har sovet dårlig, ikke spist og vært inaktiv lærer også mindre. Vi vet at ikke alle elever har dekket disse grunnleggende behovene. Vi ser også store sosiale helseforskjeller i fylket vårt. Derfor vil vi jobbe med folkehelse på en arena der vi treffer alle, uavhengig av sosial bakgrunn, skriver fylkeskommunen.

Søkte om 80.000 kroner

– Jeg søkte om et tilskudd på 80.000 kroner til vår skole i mars. Det ble gjort i siste liten. Det var enkelt å gjøre og det tok meg et kvarter, sier rektor Lene Hammergren Stensli ved Sofiemyr skole.

Hun er glad for at skolen har fått denne støtten.

– Vi ønsker å satse på forskjellige typer læringsrom, så disse midlene vil gå til å etablere én RØRE-ambassadør på skolen (vedkommende skal velges blant lærerne på skolen og som skal være pådriver for RØRE-prosjektet), samt til etablering av bålplass og innkjøp av utstyr, sier rektoren, som håper at de nevnte tiltakene vil føre til mer fysisk aktivitet for elevene ved skolen.

Allerede tirsdag 31. mai skal det arrangeres en oppstarts-webinar for grunnskoler som får RØRE-midler. Skolene får kompetanseheving og blir en del av et nettverk med skoler som inspirer hverandre til å jobbe systematisk med fysisk aktivitet, kosthold og søvn.

Helse og læring

Aldri før har fylkeskommunen delt ut så mye penger gjennom RØRE-prosjektet. At flere skoler i vår kommune har fått midler til egne folkehelseprosjekter er gode nyheter for elevene i Nordre Follo, synes nestleder Håkon Heløe (Ap) og leder Camilla Hille (V) i utvalget for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo.

– Vi er utrolig glade for det. Vi i Ap har jobbet i fylkeskommunen for å øke denne typen tilskuddsordninger, så det er gledelig at det gir resultat, sier Heløe.

Både han og Hille mener tiltak som etablering av bålplassen vil styrke skolen som helsefremmende arena.

– Forskning viser at helse og læring henger sammen. Tiltaket med etablering av bålplassen er i tråd med fagfornyelsen, som er den nye læreplanen i skolen og handler blant annet om at mental helse og fysisk aktivitet skal integreres i fagene, sier Hille.

Powered by Labrador CMS