TOTALFORANDRES: Mye kommer tli å skje i årene som kommer. Slik ser fuglene Kolbotn sentrum i dag, sett fra sør over Kolbotnvannet. Slik blir det neppe om noen år.

Høyhus her? Ja- og nei, takk!

Vi har spurt hva folk på gaten mener om planene om å bygge høyere på Kolbotn.

Publisert

I ukens papirutgave av Oppegård Avis og på oavis.no, kan du denne uken lese om de gigantiske boligplanene for Kolbotn.

I planforslaget for Kolbotn sentrum er det lagt til rette for bygging av 1200 boliger.

1200 nye boliger kan bli realiteten, og mange av disse kan komme i høye hus over et stort område i og rundt sentrum.

Delt

VI har spurt folk på gaten hva de synes om planene om høyere hus på Kolbotn. Svarene vi fikk var delte. Hva mener du? Send oss din mening på debatt@oavis.no eller skriv i kommentarfeltet under saken.

HER VIL DET SKJE MYE FREMOVER: Her ser du Kolbotn sentrum og Kirken, skrenten og krysset Sønsterudveien/Skiveien. Mye tyder på at her kan det bli både mange flere boliger og flere felt til bilene.

Fakta om sentrumsplanen:

Sentrumsplanen:

 • Målet med planen er å tilrettelegge for et sammenhengende bymessig sentrum.
 • Sentrumsområdet skal være klimanøytralt og være utformet med prioritet for gange, sykkel og kollektiv.
 • Forslag til områderegulering for Kolbotn sentrum skal behandles politisk i UMP den 27. september og i formannskapet den 28. september.
 • Den 10. oktober blir det arrangert et åpent møte i Kolben.
 • Høringsfristen er satt til den 17. november.
 • Det tas sikte på endelig vedtak i kommunestyret 12. desember.

Flere andre forslag


I planforslaget legges det også til rette for blant annet følgende etableringer:

 • En fremtidig etablering av en kultur- eller utdanningsinstitusjon bak Kolben, på tomten til Generasjons- parken.
 • En ny barnehage med seks avdelinger på Kollen, rett bak Stab- buret i Kolbotnveien eller øst for Sentrumsbygget.
 • Utvidelse av Kolbotn skole og Kolbotn barnehage.
 • Området rundt rådhuset kan bli omregulert til offentlig og privat tjenesteyting eller boligutvikling. Her kan det bygges en ny videregående skole eller en institusjon innen omsorg og helse, ifølge kommunen.
 • Et turveisystem rundt deler av Kolbotnvannet, med to broer over Kolbotnvannet: Den ene broen ved Båtsleppa og den andre ytterst på Tangen ved Jordbærsletta.
 • En ny undergang skal legges til Nedre torg, mellom Kolben og Kolbotn stasjon.
 • Den eksisterende undergangen i Theodor Hansens vei skal utvides slik at hensynet til gående og syklende ivaretas, men arbeidene med begge undergangene og Kolbotn stasjon kan ikke påbegynne før Follobanen står ferdig i 2021.
 • Kantorbekken og Augestadbekken skal åpnes.
 • En ny buss-stopp skal legges ved DNB-bygget i Kolbotnveien der det i dag er handelsaktivitet.
Powered by Labrador CMS