BOLIGBYGGING PÅ ROSENHOLM

FRA PARKERING TIL BOLIGER: Her, nord for broen på Rosenholm stasjon, er det planlagt å bygge 2.000 nye boliger. Over 90 prosent av området avsatt til boligutvikling eies av OBOS.

Frister førstegangskjøpere med nye boligkjøpsmodeller på Rosenholm

Ny OBOS-satsing, boligkjøpsmodeller, som skal få flere tusen inn på boligmarkedet, blir anvendt på Rosenholm.

Publisert Sist oppdatert

I tillegg til opp mot 500 boliger som OBOS vil bygge i samarbeid med Aspelin Ramm i området rundt Rosenholm Campus, har OBOS kjøpt flere tomter et annet sted på Rosenholm, nemlig nord for broen ved togstasjonen, det vil si på Oslos side av broen.

RETT VED KOMMUNEGRENSEN I NORD: Det røde omrisset viser området nord for broen på Rosenholm stasjon, som kan bli utviklet med 200 nye boliger.

Her ønsker OBOS å bygge 2.000 nye boliger samt å tilrettelegge området for tjenesteyting, inkludert ny skole, service og handel. Over 90 prosent av byggeområdene eies av OBOS. Oppstart med områderegulering er planlagt for første kvartal neste år.

– For disse boligene vil det bli aktuelt å benytte seg av vår nye storsatsing – boligkjøpsmodeller, OBOS Bostart og OBOS Deleie. Vi vil tilby dette i alle våre borettslagsprosjekter fremover. Dette er en historisk satsing i OBOS, som gjør det mulig for langt flere å komme inn på boligmarkedet, sier Christina Solli Ektvedt (41), som jobber som utviklingsdirektør for OBOS Nye Hjem.

Det sistnevnte, som bygger nye boliger i storbyene, er det største av totalt seks boligselskaper i OBOS, den største boligutvikleren i Norge.

2.500 NYE BOLIGER: Det hvite feltet viser eiendommen til Aspelin Ramm (Rosenholm Campus) og familien Tonga (Li gård), som kan bli utviklet med 500 boliger. Fem minutter unna, ved Rosenholm stasjon, har OBOS planlagt å bygge 2.000 nye boliger.

Gjør det mulig for flere

Solli Ektvedt sier de nye boligkjøpsmodellene vil gjøre det mulig å komme inn på boligmarkedet på Rosenholm, i Oslo og andre pressområder for førstegangskjøpere og mange andre som i dag faller utenfor.

En person med 600.000 kroner i årslønn har i dag bare mulighet til å kjøpe fire av 100 nye boliger i Oslo, selv med en halv million i oppspart egenkapital. Med Deleie vil samme person kunne kjøpe 51 av 100 boliger. Som eksempel, kan en sykepleier med en lønn på 600.000 kroner kunne kjøpe halvparten av en Deleie-bolig til 6 millioner kroner, og samtidig ha råd til å betjene lån, husleie og andre boutgifter.

– Det er vanskelig for folk med en vanlig god lønn, som lærere og sykepleiere, å kjøpe leilighet i et pressområde alene. Det er nesten umulig uten hjelp fra foreldrebanken. Det vi gjør nå hjelper alle som har betjeningsevne og absolutt bør ha en vei inn i boligmarkedet.

2.000 boliger i 2022

– OBOS Nye Hjem har for tiden 3.000 boliger under bygging spredt rundt omkring i landet fra Trondheim til Stavanger. De fleste av disse vil du allikevel finne i Oslo-området. Vi har flere prosjekter i Nordre Follo, men foreløpig ingen i gamle Oppegård, sier utviklingsdirektøren i OBOS Nye hjem.

Hun sier at de fem neste årene vil OBOS tilby medlemmene minst 8.500 leiligheter med nye boligkjøpsmodeller.

– Rundt 70 prosent av alle borettslagsleiligheter OBOS bygger i Oslo-området de kommende årene vil bli lagt ut for salg til OBOS-medlemmene med ordningene Bostart og Deleie. I andre deler av landet med lavere boligpriser, vil rundt halvparten av alle nye borettslagsleiligheter bli tilbudt med løsningene som gjør det mulig for mange med fast jobb og vanlig inntekt å kjøpe egen bolig.

Fakta om Deleie og Bostart

Med OBOS Deleie kjøper du leilighet sammen med OBOS. Du må eie mellom 50 og 90 prosent fra starten, og leier resten av OBOS til markedspris. Etter det kan du kjøpe deg opp i boligen til du eier hele. Kjøper du halvparten av boligen blir også behovet for egenkapital og lån halvert.

Med OBOS Bostart kjøper du en ny leilighet til rundt 10 prosent lavere pris enn ordinær markedspris. Det betyr lavere lånebehov og krav til egenkapital. Når du kjøper med Bostart blir du eier av hele boligen. Den eneste forskjellen er at når du ønsker å selge, har OBOS rett til å kjøpe den tilbake til opprinnelig salgspris, pluss eventuell prosentvis verdistigning. Verdivurderingen vil være basert på boligprisindeksen til Eiendom Norge.

Les også: Ber kommunen om å prioritere boligprosjektet på Rosenholm

Powered by Labrador CMS