UTVIKLING PÅ ROSENHOLM

STOLTE AV PROSJEKTET: Direktør i utvikling i Aspelin Ramm, Maren Bjerkeng, viser frem det tiltenkte prosjektet for Rosenholm. Her er hun sammen med Christina Solli Ektvedt, utviklingsdirektør for OBOS Nye Hjem, og Helene Amland Riegel, prosjektleder med ansvar for tomtekjøp for OBOS.

Ber kommunen om å prioritere boligprosjektet på Rosenholm

Aspelin Ramm og OBOS ønsker å bygge om lag 500 boliger og en ny barnehage i området rundt Rosenholm Campus, men utvikling av dette området er ikke prioritert av kommunen.

Publisert Sist oppdatert

Det var sist sommer at lokalpolitikerne bestemte å skyve ut utvikling på Rosenholm til etter 2030. Planprosessen med det foreslåtte boligprosjektet vil derfor ikke bli prioritert i de nærmeste årene.

Kort om prosjektet:

  • Det er planer om å bygge inntil 500 boliger, ulike delefunksjoner og eventuelt barnehage.
  • Planområdet avsatt til dette prosjektet er på 189 mål i areal totalt, hvorav eiendommen Li gård er på 38 mål i areal og kommunes del er på rundt elleve mål helt ytterst i nord-vest, mens resten er området nord for RC (125 mål) eies av Aspelin Ramm.
  • Ifølge kommunens langsiktige prioriteringsplanen (LDIP) kan eiendommen først reguleres etter 2030.

– Dette synes vi selvfølgelig er synd og skuffende når det er så stor mangel på boliger. Vi har kapasitet til å sette i gang nå og avlaster gjerne kommunen med planarbeidet. Vi mener også at dette prosjektet vil kunne tilby en ny type boformer og familieboliger for kommunen, og være nyskapende miljømessig, sier direktør for utvikling, Maren Bjerkeng (44), som har ansvar for alle utviklingsprosjekter i Aspelin Ramm.

500 BOLIGER I SKOGEN: Det er planer om å bygge 500 boliger i området rundt Rosenholm Campus og på eiendommen til Li gård. Nybebyggelsen skal tilpasses eksisterende terreng og vegetasjon på en skånsom måte.

189 mål

Det var i 2007 at Aspelin Ramm kjøpte eiendommen Rosenholm Campus (RC), tidligere kjent som IBM-bygget, tegnet av arkitekten Geir Grung.

– Jeg har ansvar for et nytt utviklingsprosjekt på Rosenholm. Her ønsker vi å realisere et spennende og nyskapende boligprosjekt, som foreløpig er vist med om lag 500 boliger i ulik størrelse, fordelt på bygninger på to til fire etasjer, og eventuelt en barnehage på stedet, sier Bjerkeng.

MODULER I TRE: Prosjektet er tenkt bygget i tre, som moduler som skal ettes sammen på ulike måter for å skape et variert og mangfoldig bomiljø.

Alt dette er planlagt oppført rundt det eksisterende kontorbygget (RC) og eiendommen til Li gård, som grenser til RC i sør. Planområdet på 189 mål i areal ligger sentralt i forhold til Rosenholm stasjon, rett ved Oslo-grensen, og i kort avstand til Kolbotn sentrum.

ROMSKIP ELLER BIKUBER: Nybebyggelsen, som er spredt rundt dagens kontorbygg til Rosenholm Campus (se i midten) og på eiendommen til Li gård, ser ut som et romskip eller bikuber.

– Vi ville skape noe annerledes på Rosenholm, og fremfor alt ville vi styrke næringsmiljøet her Med RC, som har 150 unike bedrifter med så mange som nesten 1.000 mennesker som har arbeidsplassen sin her, vil dette boligprosjektet bidra til å skape et unikt område med unike kvaliteter. Det blir et komplett sted med mange kortreiste tilbud.

Romskip eller bikuber

De nye boligene vil danne et spennende struktur, og er inspirert av Geir Grungs arkitektur, men spiller også på tradisjonell arkitektur i en ny og fremtidsrettet form.

– Koblingen av byggene gir variasjon og mulighet for mange ulike boliger, og skaper en form for gårdstun mellom byggene. Samtidig gjør sammensetningen av husene med saltak at det nesten ser ut som romskip eller bikuber hvis man ser det ovenfra, med nybyggene som er plassert inn i terrenget i skogen, sier 44-åringen med arkitektutdannelse.

Ifølge henne ble det i 2017 gjennomført en mulighetsstudie i regi av Schmidt Hammer Lassen architects, et internasjonalt danskeiet arkitektfirma fra Århus.

FOKUS PÅ BARNEFAMILIER: Området rundt Rosenholm Campus/Li gård er planlagt som et unikt og bærekraftig prosjekt som vil være godt egnet for barnefamilier.

– Det er et skrikende behov etter familieboligene som dette prosjektet har. Med dette prosjektet vil vi skape et godt sted å bo, som kanskje først og fremst vil være attraktivt for barnefamilier, men også for flere andre. Vi ønsker oss mangfold, sier Bjerkeng.

Middelaldergård

I 2013 fikk Aspelin Ramm egentlig regulert eiendommen til RC for å bygge enda mer kontor på stedet.

– På grunn av nye tider og ønske om en større grad av flerfunksjonalitet fikk vi i 2019 til å endre dette til kombinert formål som også inkluderer boligformål, sier direktøren for utvikling i Aspelin Ramm.

I 2021 ble det inngått en opsjonsavtale mellom OBOS og familien Tonga, som er grunneieren til naboeiendommen i syd, Li gård, om kjøp av de to tomtene knyttet til denne historiske middelaldergården.

– Vi har sikret oss rett til å kjøpe de to tomtene til en avtalt pris, sier Helene Amland Riegel (35), som jobber for OBOS som prosjektleder for investering.

Hun sier Li gård skal bevares i sin helhet, og kan i fremtiden fungere som et grendehus eller andre funksjoner som vil tilføre noe positivt til prosjektet.

HISTORISK: Li gård er en av de totalt 17 middelaldergårdene i Oppegård. Den ble trolig ryddet i vikingtiden.

Første OBOS-prosjekt i Oppegård

Etter planen skal prosjektet realiseres ved et samarbeid mellom Aspelin Ramm og OBOS, Norges største boligbyggelag.

– Vi er godt fornøyd med vårt tidligere samarbeid med OBOS, blant annet knyttet til en større stedsutvikling på Vollebekk. OBOS er en svært god samarbeidspartner for oss, sier Maren Bjerkeng i Aspelin Ramm.

Christina Solli Ektvedt (41) jobber som utviklingsdirektør for OBOS Nye Hjem. Det sistnevnte er det største av de totalt fem selskaper til OBOS, og bygger nye boliger i storbyene.

– Vi gleder oss til et samarbeid med Aspelin Ramm. OBOS har for tiden 3.000 boliger under bygging, spredt rundt omkring i landet fra Trondheim til Stavanger. Vi har flere prosjekter under utvikling i Nordre Follo og på Oslo-siden av Rosenholm stasjon, men foreløpig ingen i gamle Oppegård, sier Ektvedt.

Les også: Frister førstegangskjøpere med nye boligkjøpsmodeller på Rosenholm

Naturmangfoldet

Skogen og landskapet har vært viktig for konseptet og utformingen av prosjektet.

– Det ble gjennomført en analyse av naturmangfoldet på stedet, og vi har justert prosjektet i tråd med dette. Vi er opptatt av å bevare det naturlige terrenget og vegetasjonen på stedet i så stor grad som mulig, der ambisjonen er å «tre» ned nybyggene blant trærne i skogen, sier Bjerkeng.

Les også: Slik kan Volvo-tomten se ut

Ikke prioritert

I henhold til gjeldende kommuneplan er det et krav om felles planlegging. Det er også behov for områderegulering. For å kunne sette i gang med den må Aspelin Ramm og OBOS ha grønt lys fra lokalpolitikerne.

– Vi har hatt god dialog om dette prosjektet med kommunen om et eventuelt samarbeid knyttet til områdereguleringen, men utvikling av vår eiendom er dessverre ikke prioritert før etter 2030. Dette er vel også et spørsmål om kapasitet når det gjelder saksbehandling, men her vil jo et samarbeid med oss kunne være en avlastning, sier Bjerkeng.

NÆR OSLO: Planområdet ligger sentralt i forhold til Oslo og kun fem minutter unna Rosenholm stasjon.

Klare til å sette i gang

Aspelin Ramm og OBOS ber lokalpolitikerne om å revurdere prioriteringene slik at de kan sette i gang med områdereguleringen på et tidligere tidspunkt.

– De må gjerne begynne nå for vår del. Vi er klare til å sette i gang fra i morgen og kan realisere prosjektet i løpet av to til tre år etter at området er ferdig regulert, Christina Solli Ektvedt.

Maren Bjerkeng påpeker at det er nok skoleplasser i området og det er godt tilrettelagt for å ta kollektivt fra stedet, med både tog og buss.

– Vi vil også bidra med å bygge en ny barnehage og annet som skal til for utviklingen, sier hun.

500 boliger kort vei unna

Oppegård Avis har nylig skrevet om et annet stort boligprosjekt kort vei unna. Det er Stor Oslo Eiendom som står bak det.

Nærheten til høyfrekvent busslinje ble i fjor sommer vektlagt som grunnlag for å gi prioritet for realisering av boligprosjektet på eiendommen i Mellomåsveien 1 på Trollåsen (Volvo Maskin-tomten). Kommunen vedtok å prioritere utbygging av denne tomten i løpet av de nærmeste ti årene.

I tillegg til 500-550 nye boliger på stedet er det foreslått å bygge en barnehage med fire til seks avdelinger, en ny dagligvarebutikk og en liten kafé.

Les også: Flytter ut innen desember 2023

500-550 BOLIGER: Det er foreslått å transformere Volvo Maskin-tomten og fylle 51.000 kvadratmeter med bolig. Nord for dette feltet kan du se kontorbygget til Rosenholm Campus, omkranset av skogen.
Powered by Labrador CMS