Utbygging av Storebukta

SETTER OPP PORT MOT TANGEN: – Siden beboere på Tangen ikke respekterer trafikkreglene og utsetter seg for stor fare er det besluttet og stenge kulverten frem til det er trygt, sier utbyggingsdirektør i Solon Eiendom, Tom Andrè Svenning-Gultvedt.

– Åpning av kulverten er totalt uaktuelt

Utbyggeren av Storebukta avkrefter at løsningen med å stenge Theodor Hansens vei med port er økonomisk motivert. Videre sier han at veien forbi kulverten skulle være ferdig samtidig med Sentrumsbygget, men at det jobbes nå med en løsning for å fremskynde dette.

Publisert

"Åpning av kulverten for gående og syklende er totalt uaktuelt før det er trygt. Dette har ingenting med økonomi å gjøre, men med sikkerhet for barn og voksne. Det koster mer med port enn trafikkvakt eller lysregulering", skrev utviklingsdirektør i Solon Eiendom AS, Tom André Svenning-Gultvedt, i en e-post til Oppegård Avis i går kveld.

Svenning-Gultvedt representerer utbyggeren av Storebukta i Kolbotn sentrum.

I en e-post til styrelederen for Tangen Vel, som representerer de berørte beboerne i området, skriver utbyggeren at det har hele tiden vært en forutsetning at kulverten skulle være stengt i anleggsperioden, men siden dette ikke respekteres av beboerne i området må de stenge kulverten midlertidig frem til kommunen eller de selv (utbyggeren) har utvidet veien som går forbi Jernia (red. anm.: den nordligste delen av Theodor Hansens vei fra kulverten og frem til krysset i Kolbotnveien).

"Det blir etablert vei over Storebukta til Solbråtanveien slik at alle andre kan kjøre der", skriver utbyggeren til styret i velet.

Les også: – Dette er helt uakseptabelt!

– Skulle være ferdig samtidig med Sentrumsbygget

Onsdag denne uken fikk Oppegård Avis bekreftet av kommunen at de har som mål å åpne kulverten for myke trafikanter til høsten 2019.

Utbyggeren skriver til Oppegård Avis at selve kulverten ble ferdigstilt i august/september i fjor, men dette gjelder ikke Theodor Hansens vei, ifølge rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen for Kolbotn sentrum.

– Kulverten skal være stengt for gående og syklende mens det er anleggstrafikk, og anleggstrafikk er jo tilnærmet hele byggeperioden.

Tom André Svenning-Gultvedt, representerer utbyggeren, Solon Eiendom AS

"Veien forbi kulverten skulle ikke være ferdig samtidig med kulverten. Den skulle være ferdig samtidig med Sentrumsbygget, og det er der faren er", skriver Svenning-Gultvedt i en e-post til Oppegård Avis.

Han skriver videre at, "ifølge trafikkanalysen eller miljøoppfølgningsplanen, skal kulverten være stengt for gående og syklende mens det er anleggstrafikk, og anleggstrafikk er jo tilnærmet hele byggeperioden".

– Galskap med lysregulering

– All fornuft og erfaring tilsier at denne må stenges grunnet bredden på Theodor Hansens vei nord for kulverten.

Tom André Svenning-Gultvedt, representerer utbyggeren, Solon Eiendom AS

I en e-post til velets styreleder skriver utbyggeren at kommunens administrasjon har primært ønsket lysregulering på stedet.

"Alle trafikkonsulenter mener dette er galskap, all fornuft og erfaring tilsier at denne må stenges grunnet bredden på Theodor Hansens vei nord for kulverten. Det er for trangt der og bilene er store som kjører gjennom. Ingen vil ha en ulykke her."

Svenning-Gultvedt  skriver til Oppegård Avis at etter gjentatte brudd på trafikkreglene stenges denne veien nå i påvente av at veien blir utvidet på nordsiden av kulverten forbi Jernia.

"Det jobbes med en løsning på dette nå, men siden beboerne på Tangen ikke respekterer trafikkreglene og utsetter seg for stor fare er det besluttet å stenge kulverten frem til det er trygt", skriver utbyggeren.

– Mangelfull faktafremstilling

Mandag 4. mars skal kommunen arrangere et åpent møte for beboere i Theodor Hansensvei og Solbråtanveien samt andre direkte berørte parter. Møtet vil bli holdt i formannskapssalen på rådhuset fra klokken 16.30 til klokken 17.30.

Styreledelsen i Tangen Vel skriver til Oppegård Avis at de har notert seg synspunktene til utbyggeren, som ikke sammenfaller med velets synspunkter.

"Faktafremstillingen synes også å være mangefull. Vi har oversendt Solon Eiendoms synspunkter til kommunen ved kommunalsjef Ellen Wibe, sammen med våre merknader til dette. Vi antar at dette vil bli sentrale temaer på møtet den 4. mars," skriver styreleder for Tangen vel, Jan Willem Kopperud.

Les også: – Vi er redd for at det snart kan skje en ulykke i kulverten

 
Powered by Labrador CMS