Storebukta-prosjektet

SKOLEBARN MØTER LASTEBIL: Utbyggeren har satt opp et skilt som forbyr gående og syklende å ferdes gjennom kulverten, men det er mange som bruker undergangen likevel istedenfor å gå rundt hele området.

– Vi er redd for at det snart kan skje en ulykke i kulverten

Beboerne i Theodor Hansens vei og Solbråtanveien reagerer på at kommunen ikke kommer videre i å ferdigstille kulverten i Theodor Hansens vei.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at terrenget under dagens kulvert i Theodor Hansens vei har blitt senket over to meter ned. Selve utskiftingen av kulverten ble gjennomført i juli i fjor, men i etterkant av dette måtte tilstøtende veier justeres. I forbindelse med anleggsarbeidene i området har kulverten vært stengt for myke trafikanter siden juni i fjor.

Ifølge beboerne i området skulle kulverten bli ferdigstilt før oppstarten av utbyggingen av Storebukta, men kulverten er fortsatt stengt for gående og syklende.

 Det har nå pågått byggearbeidene i flere måneder. De graver nå parkeringskjelleren, men kulverten er ikke ferdigstilt ennå. Dette er uholdbart og skaper mange farlige situasjoner. Det er bare spørsmål om tid før det skjer noe alvorlig her, sier styremedlem i Tangen Vel, Esther Skiri (43).

Les også: Skal senkes over to meter ned

Bekymret for trafikksikkerhet

Som tobarnsmor er Esther Skiri mest bekymret for barna som ferdes i området. Hun sier hun er livredd for at det skjer noe alvorlig.

BEKYMRET FOR TRAFIKKSIKKERHET: Styremedlem i Tangen Vel, Esther Skiri (43).

– Det er bare spørsmål om tid før det skjer noe alvorlig her.

Esther Skiri, bor i Theodor Hansens vei

– For mange av oss er det en skolevei, turvei og adkomstvei, og vi er også grundig lei av å måtte gå rundt halve Kolbotn for å komme oss til skole, Sentrumsbygget og bussholdeplassen ved Statoil, sier 43-åringen.

Hun sier det har blitt satt opp et skilt som forbyr gående og syklende å ferdes gjennom undergangen, men det er mange som bruker undergangen likevel istedenfor å gå rundt hele området.

–  Mange tenker nok hvorfor de skal gå rundt hvis det er mulig å bruke kulverten? Det er veldig få som tar hensyn til forbudsskiltet. Det er hele tiden fullt av folk i undergangen, og lastebiler som kjører inn og ut, sier Skiri.

Les også: Fortviler over manglende gatelys

Kommunen har ikke tid til å møte oss

Beboerne i området tror kommunen selv har ansvaret for å gjøre kulverten ferdig på nordsiden, altså i bakken opp mot Sentrumsbygget, og at kommunen vegrer seg fordi dette kommer til å koste mye.

Vi har bedt om et møte  med kommunen, men de hadde ikke tid til å møte oss før 4. mars. Før den tid er vi redde for at det snart kan skje en ulykke i kulverten, sier Skiri.

Stengte kulverten av sikkerhetshensyn

Utbygginskoordinator i Oppegård kommune, Wenche Aarvik, sier at kulverten under jernbanen har vært stengt for gående og syklende, og forklarer at dette er gjort av sikkerhetshensyn.

Dette er gjort for å ivareta sikkerheten til myke trafikanter i forbindelse med anleggsarbeid og omlegging av kommunalt vann- og avløpsanlegg (VA) i området, sier Aarvik.

Hun sier at når kommunen opplever at undergangen brukes av gående og syklende til tross for at det er skiltet forbudt, er de nødt til å se på andre løsninger.

Inntil en løsning er på plass, er det gjennomgang forbudt i kulverten.

Wenche Aarvik, utbyggingskoordinator i Oppegård kommune

Dette er noe vi jobber intensivt med nå, sier Aarvik.

Jobber med ny skiltplan

Tirsdag 13. februar ba kommunen utbyggeren av Storebukta (red. anm.: Solon Eiendom) om en ny skiltplan som vil gjelde ferdsel i kulverten og Theodor Hansens vei opp mot Kolbotnveien, ifølge Aarvik.

Hun presiserer at inntil en løsning er på plass, er det gjennomgang forbudt i kulverten.

Som et ekstra sikkerhetstiltak har vi satt ut vakter midlertidig som skal minne om dette. Vi ber om at både store og små følger deres anmodninger, sier Aarvik. 

Hun sier de har stor forståelse for at det spesielt for barna er uvant ikke å kunne gå den vanlige veien, men understreker at sikkerhet må settes først.

Vi skal bidra så godt vi kan med hjelp og informasjon. Om kort tid går også skoleveien til Solkollen i stedet for til Kolbotn skole, sier Aarvik.

Hun sier det jobbes nå også med en langsiktig plan for å utvide Theodor Hansens vei opp til Kolbotnveien.

  Oppegård kommune har igangsatt planlegging av dette arbeidet som vi har mål om at skal stå ferdig i løpet av høsten 2019.

Oppegård Avis har foreløpig ikke fått svar fra utbyggeren. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Les også: – Vurderes stengt

Powered by Labrador CMS