KAN DET REDDES? I leserinnlegget foreslår Karen Lorch-Falch Lind at tannlegene Lundeby og Treider restaurerer og utvikler tannlegehuset de har i dag.

Foreslår gjenbruk i stedet for flytting

Debatt: Kunne det vært en idé for tannlegene Lundeby og Treider å restaurere og utvikle tannlegehuset de har i dag, spør Karen Lorch-Falch Lind.

Publisert Sist oppdatert

I forkant av kveldens ekstraordinære kommunestyremøte har det de siste dagene pågått en debatt om hvorvidt to tannlegekontor skal få dispensasjon fra reguleringsplanen, for å flytte inn på Kolbotn Torg. I dette leserinnlegget foreslår Karen Lorch-Falch Lind en annen løsning:

Tannlegene Lundeby og Treider ligger i Solbråtanveien 10 og har eksistert på Kolbotn siden 1950. Praksisen ble startet av tannlege Torleif Lundeby, som den første tannlegepraksisen på Kolbotn.

Området er per i dag regulert for leiligheter i Sentrumsplanen fra 2017, men Generasjonsparken og de to kommunalt eide naboeiendommene, Venleik og Solbråtanveien 8, ser ikke ut til å selges og erstattes med leiligheter likevel, blant annet på grunn av dårlige grunnforhold og stort engasjement fra innbyggere for å bevare og utvikle et friområde ved Kolbotnvannet. Det ventes en ny reguleringsplan for området.

NB: Leserinnlegget fortsetter under bildet.

Et mer sentralt og sjarmerende tannlegebygg enn Lundeby og Treider skal man lete lenge etter. Tannlegehuset står som en lokal identitetsmarkør for innbyggere på Kolbotn. Huset har også en form og eiendommen en størrelse, som gjør bygget mulig og spennende å utvikle – et oppdrag som jeg tenker lokale arkitekter ville konkurrert om.

Eiendomsutvikleren som er i feltet, Bonum, er ikke kjent for å komme med rause bud. På andre siden av Kolbotnvannet/Veslebukta, på Båtsleppa, kom de med skambud til samtlige eneboligeiere. Én av eneboligeierne på første rekke mot vannet, så seg nødt til å selge eneboligen til 8 millioner - under markedspris. Foss var eiendomsmegler.

Gjenbruk, ombruk og rehabilitering – å gi eksisterende bygg og områder nytt liv - ligger i tiden. For tannlegene vil det, slik jeg forstår det, være mer lønnsomt å eie, investere og rehabilitere eiendommen istedenfor å selge til skampris til Bonum og bli leietaker av CityCon på Kolbotn torg. Det vil også gi mer tilbake til lokalsamfunnet, slik jeg ser det. Eiendommen har sin historie og lokale identitet og betyr mye for innbyggere og identiteten til Kolbotn.

Leser og administrator av Facebook-siden Den grønne byen ved Kolbotnvannet,
Karen Lorch-Falch Lind

Powered by Labrador CMS