BOMTUR: Oppegård Avis har vært på bomtur. Vi fant denne på Greverud, som mangler en halvpart.

Nå skal gamle og ødelagte bommer byttes ut

Fan ikke penger til prosjektet i 2023, men nå er det gravd frem midler i kommunekassa.

Publisert

Bommer som er ødelagte og bommer som innbyggere mener har mangler, var ett gjennomgangstemaene i henvendelser til kommunen i 2023, skriver Østlandets Blad, bak betalingsmur.

– Vi har etterslep på bommer og får mange henvendelser fra innbyggere om dette temaet. Vi ser derfor nå på muligheten for å lage et prosjekt for å ta igjen etterslepet på bommene i kommunen. Vi begynner da med en kartlegging, og ser på muligheten til å bruke investeringsmidler til å få reparert eller byttet ut bommene etter en prioritert rekkefølge, uttalte Gry Larsen, virksomhetsleder for Vei og park, til ØB før før jul. 

Skifter ut bommer som er «gått ut på dato»

«Temaplan kommunale veier 2021–2024» og «Tiltaksplan kommunale veier 2021–2024» er styrende dokumenter for Vei og park. Det første beskriver hva som er utfordringene ved dem og hvordan det som helhet står til med veinettet i Nordre Follo. 

Tiltaksplanen forteller hvordan virksomheten bør jobbe, hva som bør gjøres og når det skal gjøres, for å hente inn vedlikeholdsetterslepet på veinettet – inkludert de mange bommene.

SKIVEIEN: Ved undergangen, under toget, ved Greverud skole står denne bommen. Den er ikke helt komplett.

Kommunen skal starte med å systematisere plassering og kartlegge tilstand for alle bommene i Nordre Follo. Først etter at det er gjort, vil det bli bestemt hvilke bommer som skal byttes ut.

Kommunen regner med å vente til juni før de første fysiske prosessene kommer i gang ute i felt.  

Slik melder du i fra om mangler

Om du som innbygger mener en vei i ditt område trenger en bom, eller at kommunen bør iverksette andre trafikksikkerhetstiltak, anbefaler Larsen Tveten at du gjør dette via kommunens nettsider. Alle innmeldte behov blir vurdert ut fra gjeldende regelverk og normer.

Powered by Labrador CMS