DELES: Plassene til venstre for den røde linjen skal disponeres av Oppegård-pendlere, mens plassen til høyre blir forbeholdt pendlere fra Oslo.

Slik blir pendlerparkeringen på Rosenholm

Deles inn i en Oppegård- og Oslo-side.

Publisert

Samtidig som de nye bomstasjonene kommer, vil det også blir ombygginger på pendlerparkeringeringen på Rosenholm. Oppegård Avis har fått innsyn i tegningene som foreligger til ny parkeringsplass.

Byggeleder Marius Bjerke i Statens vegvesen sier at parkeringsplassen blir delt i to områder med hver sin innkjøring.

På tegningen er delingen gitt med den tykke røde linjen. Dette gjør at pendlere fra både både Akershus og Oslo kan kjøre til pendlerparkeringen uten å passere bomstasjonen.

Kan flyttes

I dag har pendlerparkeringen på Rosenholm plass til 212 biler, ifølge BaneNORs nettsider.

Ifølge byggeleder Marius Bjerke vil den nye parkeringsplassen gi 66 plasser på Oslo-siden og 186-plasser på Oppegård-siden.

– Plasseringen er gjort basert på tellinger av kjøretøy. Delet blir bygget av betongelementer, som senere kan flyttes, sier Marius Bjerke til Oppegård Avis.

 

Powered by Labrador CMS