SKRIBENT: Kjell Magne Bondevik er en av våre spaltister i spalten «Slik har vi det nå».

Hva mener Senterpartiet og Pensjonistpartiet om utbygging rundt det gamle rådhuset?

Spørsmålet kommer i vår spalte «Slik har vi det nå».

Publisert

NB: Dette er et debattinnlegg, i spalten «Slik har vi det nå». Her skriver 12 engasjerte innbyggere om ting som opptar dem, og innlegget står for skribentens regning.

Som det har vært omtalt her i Oppegård Avis tidligere, brygger det opp til politisk strid om utbygging av området rundt det gamle rådhuset. Det virker å være enighet om å beholde park-området på øst-siden. Likeså er det naturlig å bygge boliger på nord-siden (mot skateparken) der det i dag er parkering og et gammelt og lite pent «herredshus». Striden står først og fremst om området syd for rådhuset der det i dag er parkeringsplass.

Bygging av høyhus (som noen Høyre-representanter foreslo) eller andre blokker her vil være å tette igjen et kjærkomment åpent rom i sentrum. Her kan man enten rive opp asfalten og anlegge mer park i en «vinkel» med nåværende park på østsiden eller om ønskelig å beholde noen parkeringsplasser. Høyre og Fremskrittspartiet var i tidligere Oppegård kommune svært «utbyggingskåte» og ga klarsignal for det ene bolig-/blokk-prosjektet etter det andre. Resultatet har blitt en sterk fortetning. Det ser også ut til at markedet for tiden er «mettet» og flere nye leiligheter står uten kjøpere.

Moderat utbygging

Det kan ikke være et mål i seg selv å ha en raskest mulig befolknings-økning i kommunen. En mer moderat utvikling kan nå være på sin plass. Derfor må vi ta oss råd til å bevare noen «grønne lunger» og åpne rom også i Kolbotn sentrum. Det øker kvaliteten på vårt lokalsamfunn. Jeg vet at både unge og eldre er engasjerte for dette. Ungdom har satt i gang en egen aksjon for bevaring av området rundt det gamle rådhuset, og Eldrerådet i forrige periode (som jeg ledet) avga en uttalelse i samme retning. 

Men hva mener de to andre partiene i kommunens flertallskoalisjon; Senterpartiet og Pensjonistpartiet?

Senterpartiet (Sp) har et prisverdig engasjement for bevaring av dyrket og dyrkbar jord og andre «grønne» saker. Kjære Paal Sjøvall, nå håper jeg at du er ditt ansvar bevisst også i denne saken og om nødvendig opptrer selvstendig i forhold til Høyre og FrP, for en annen utnyttelse av området syd for rådhuset enn flere boligblokker. Den samme appellen går til Pensjonistpartiet (PP). Mange eldre setter pris på åpne og grønne «rom» i Kolbotn sentrum. La det få gjennomslag også i denne saken.

Vi andre kommer til å følge nøye med på hva dere foretar dere. Det beste ville selvsagt være bred politisk enighet om ikke å bygge ut området syd for rådhuset. Hvis Høyre og FrP vil tviholde på dette, håper jeg at Sp. og PP føler seg fri til å sikre en annen og mer miljø- og befolkningsvennlig løsning. Og selvsagt at alle opposisjonspartiene også gjør dette. Da vil det kunne bli et flertall mot blokkbebyggelse og for å beholde et viktig «åpent rom» i Kolbotn sentrum.

Powered by Labrador CMS