PARK ELLER PARKERING?: Kolbotn Pensjonistforening vil har stopp på alle byggeplaner, både for boliger, blokker og parkering.

Klar tale fra pensjonistene

Sier nei til bygging av bygging av blokker og boliger i Rådhusparken

Publisert

– Nei til bygging av bygging av blokker og boliger i Rådhusparken

Slik innleder Kolbotn pensjonistforening sitt debattinnlegg til Oppegård Avis. Den lokale pensjonistforeningen representerer omkring 800 medlemmer, og de har på sitt medlemsmøte torsdag 4. april vedtatt følgende uttalelse:

Vi er gjort kjent med at politikerne i Nordre Follo antagelig skal behandle hva som skal skje med rådhusparken på Kolbotn i kommunestyremøtet i april.

Vi vil referere til redaktør i Oppegård Avis Eskil Bjørshol som bl.a sier: «Nå må Kolbotn få slippe mer. Etter mitt skjønn vil det være bortimot galskap å fortette Kolbotn sentrum enda mer, ved å massakrere den siste grønne flekken i sentrum. Vi har kontaktet flere innbyggere i denne saken og vi har til gode å høre noen si at det vil definitivt være det beste for Kolbotn sine innbyggere og Nordre Follo at vi bygger noen flere blokker her i Rådhusparken.»

LEDER: Anne Grethe Eriksen er leder i Kolbotn Pensjonistforening.

Medlemsmøtet i Kolbotn Pensjonistforening støtter redaktøren.

Elever ved Ingieråsen skole har hatt underskriftskampanje mot bygging i rådhusparken og samlet på kort tid over 1000 underskrifter for å stoppe utbygging av blokker i parken. Ungdomsrådet i kommunen har et ønske om å beholde grønne områder som innbyr til aktiviteter som også gjør sitt til at folk ønsker å bo på Kolbotn også i framtiden.

Kolbotn Pensjonistforening støtter de unge.

Folk trenger møteplasser utendørs for fellesskap og trivsel. Kolbotn omsorgssenter som ikke har hage eller grøntområde selv, bruker i dag rådhusparken som rekreasjonsområde. Bygging av blokker i parken vil redusere gleden som de opplever i dag. Også andre som bor på Kolbotn, eller som besøker Kolbotn bruker parken.

Park og grøntområder er noe som favner alle og skaper fellesskap mellom generasjoner. Kolbotn Pensjonistforening ber derfor politikerne bevare parken og gjøre den større enn i dag.

Ikke bygg flere blokker i sentrum, det har vi nok av.

Medlemsmøtet i Kolbotn Pensjonistforening, 4.april 2024.

Powered by Labrador CMS