SISTE OM UTSLIPPET i GJERSJØEN: 

OPPEGÅRD BRANNSTASJON: Follo Brannvesen har nå fått bistand fra Oslo Brannvesen, for å kunne øke innsatsen.
OPPEGÅRD BRANNSTASJON: Follo Brannvesen har nå fått bistand fra Oslo Brannvesen, for å kunne øke innsatsen.

 – Blir ikke overrasket om dette er stort

Kommune og Brannvesen jobber på spreng for å finne svar på hvor utslippet kommer fra. 

Publisert

Follo Brannvesen, som har jobbet med økende grad av tiltak siden mandag i forbindelse med det som skal være utslipp av fyringsoljer, diesel eller begge deler, får nå ekstra bistand fra Oslo. Brannsjef, Yngve Torjussen forteller at de opplever sterk lukt i området de jobber i. Nå er de i gang med lensearbeidet. 

– Siden i går har vi lagt ut totalt fem lenser og vi ser at en del samler seg opp i lensene, men mannskapene som er ute å jobber, forteller at det fortsatt er sterk lukt i området. Nå vil vi få bistand fra Oslo med flere lenser, sier Torjussen til Oppegård Avis. 

På spørsmål om hva man kan si om størrelsesomfanget på dette utslippet, sier Torjussen følgende:

– Det er veldig vanskelig å si, men jeg blir ikke overrasket om dette er stort, sier han til Oppegård Avis. 

– Lukter påfallende mye

Heidi Brantenborg, avdelingsleder for brannvesenets operative avdelinger, har selv vært ute i felt og forteller til Oppegård Avis at det nå planlegges for videre aksjon ved Gjersjøen. 

– Nå sitter vi på Oppegård brannstasjon og planlegger videre aksjon nede ved Gjersjøen. Vi har fått ekstra ressurser fra interkommunalt utvalg mot akutt forurensing, som bistår med flere lenser, sier hun. 

– Mannskapet som er ute opplever det som påfallende mye lukt til at dette er et utslipp som ikke er pågående, men vår jobb er å iverksette tiltak for å begrense skadeomfanget, mens kommunen jobber med å kartlegge kilden og å stoppe utslippet, sier Brandtenborg. 

Det er utfordrende forhold i utløpet fra Sætrebekken til Gjersjøen med både sump, is, sørpe og snø. 

– Aksjonen vi planlegger nå vil foregå nede ved Gjersjøen. På grunn av is, sørpe, sump og snø gjør det det vanskelig å komme til på området med båt. Vi ser nå på muligheten for å operere på isoverflaten, sier Brandtenborg. 

BISTÅR: Oslo Brann- og redningsetat bistår Follo Brannvesen med å begrense skadeomfanget.
BISTÅR: Oslo Brann- og redningsetat bistår Follo Brannvesen med å begrense skadeomfanget.

Tror utslippet er stoppet, men er ikke sikre

Nordre Follo kommune jobber med å identifisere kilden til utslippet av det det som er enten diesel eller fyringsolje. Virksomhetsleder for Klima og miljø, Ingvild Marthinsen, kan opplyse om at de ikke er sikre på om utslippet er stoppet eller ikke. 

– Vi har ikke så mye nytt å komme med og vi jobber fortsatt med å finne kilden til utslippet. Vi tror utslippet er stoppet, men vi er ikke sikre, sier Marthinsen til Oppegård Avis torsdag ettermiddag. 

Ble oppdaget mandag

Utslippet ble først bemerket da det ble observert en uvanlig grønnfarge i vannet nær Fugleåsen. Sugebil ble mobilisert for å fjerne det man mistenker er diesel eller fyringsolje fra vannet. 

– Måten å få bukt med dette på er å identifisere kilden og sørge for at det er stoppet. Vi fikk først melding om dette på mandag da det ble observert det vi tror er diesel, fyringsolje, eller begge deler i fangdammen på nedsiden av Fugleåsen. Vannet var helt grønt. Dette har vi fått fjernet med sugebil.

Situasjonen forverret seg da det ble konstatert at utslippet har blitt sporet ned til drikkevannskilden Gjersjøen. 

– Tirsdag observerte vi at utslippet har nådd både Tusse og Gjersjøen. Vi jobber med å kartlegge kilden. Nå er det også mye smeltevann i bekkeløpene, som gjør det vanskeligere å finne utslippet, avslutter Martinsen.

FUGLEÅSEN: Kommunen tror kilden til forurensingen kan stamme herfra.
FUGLEÅSEN: Kommunen tror kilden til forurensingen kan stamme herfra.
Powered by Labrador CMS