Bro over Kolbotnvannet

BRO OVER KOLBOTNVANNET: Slik kan broen over Kolbotnvannet se ut. OBS! Bildet er kun illustrasjon.

Foreslår arkitektkonkurranse for ny bro over Kolbotnvannet

Rådmannen anbefaler å utlyse en arkitektkonkurranse for ny bro over Kolbotnvannet. Konkurransegrunnlaget skal sendes til minimum fem inviterte arkitekter.

Publisert

Saken om en bro fra Båtsleppa til Tangen skal behandles i formannskapet i kveld, som en del av saken "Utforming av grøntområder og offentlige rom i Kolbotn sentrum.

I saksfremlegget står det at en bro over Kolbotnvannet er et viktig landskapselement i Kolbotn sentrum og vil være av stor betydning.

"Kolbotnvannet er det mest identitetsskapende elementet på Kolbotn. En bro over Kolbotnvannet vil bli et landemerke. Broen skal gjøre det enklere for beboere å velge sykkel eller gange inn til sentrum og vil knytte sammen boligområder på begge sider av Kolbotnvannet", skriver rådmannen i sin vurdering.

TO BROER: Illustrasjonsplanen for områdereguleringen for Kolbotn sentrum fra 1. mars 2017.

Den nordligste broen

Videre påpeker han at i områdereguleringen for Kolbotn sentrum er det lagt inn to broer over Kolbotnvannet, og at denne planen omfatter kun den nordligste av de to broene, VNV2.

I april 2016 skrev Oppegård Avis om kommunens forslag om å lage en gangsti på påler som kobler seg til Kantorbekken, og går som en bro fra Båtsleppa til Tangen over Veslebukta. Illustrasjonen, som du kan se felt inn i dette bildet, ble brukt av kommunen for å vise en av de mulige løsningene for broen.

TO BROER: En eventuell bro fra Båtsleppa til Tangen (rød linje) og/eller fra Tangen til Jordbærsletta (hvit linje) har vært foreslått i 2016. Den blå linjen viser den tidligere forslåtte løypen rundt Kolbotnvannet. Bildet viser kun montasje fra tidligere omtale av saken.

18,6 millioner kroner

Kommunen skriver at byggekostnadene for en slik bro er anslått til å være 18,6 millioner kroner. Kostnadene er basert på beregninger utarbeidet av konsulentfirma Arkitema i samarbeid med Dronningalandskap.

Byggherrekostnader omfatter prosjektledelse, byggeledelse, planlegging og prosjektering. I tillegg er det lagt inn et påslag på 28 prosent. Det er også lagt inn et påslag på 30 prosent for å tydeliggjøre usikkerhetene i modellen.

Kommunen skriver at usikkerhet i forhold til plannivå er på nåværende stadium høy. "Det er lite informasjon omgrunnforhold, kabler og ledninger i grunnen med mye mer, som gir et relativt høyt usikkerhetsnivå. Kostnader som ikke omfattes av kostnadsoverslaget er fornying av vann- og avløpsanlegget samt grunnerverv og eiendomserstatninger".

 
 

Slik beskrives tiltaket (broen):

  • 150 meter lengde, bredde min. 2,75 meter
  • Rekkverk bør ha transparent utførelse og innfelt belysning
  • Fri passasje under broen, på minimum 2 m høyde og minimum 2,5 m bredde
  • Stigning skal være maks 1:20
  • Parkmessig belysning

Dette står i kommunens plan for utforming av grøntområder og offentlige rom i Kolbotn sentrum. Her kan du også se to bilder som illustrerer det ønskede tiltaket. det presiseres at disse bildene brukes kun som illustrasjon:

Skal sendes til fem arkitekter

I sin anbefaling til de folkevalgte anbefaler rådmannen å utlyse en arkitektkonkurranse for å vurdere ulike løsninger for hvordan den nye broen over Kolbotnvannet skal utformes.

Konkurransegrunnlaget skal sendes til minimum fem inviterte arkitekter. En vinner av konkurransen avgjøres av en jury  i løpet av høsten 2019. Rådmannen kommer tilbake til jurysammensetningen.

Les også: Kjemper for ny bro

Powered by Labrador CMS