Startet underskriftskampanje

HAVNET I BAKEVJA: – Har jernbanebroen, Oppegård lokalsenter og de nærmeste omgivelsene havnet i bakevja i Oppegård kommune? spør Geir Hokholt og Ragnar Dahl fra Oppegård Vel.

Kjemper for ny bro

Styret i Oppegård Vel krever en snarlig løsning på jernbanebroen som i mange år har hindret en utvikling av Oppegård stasjonsområde, lokalsenteret og de nærmeste omgivelsene.

Publisert

– Vi har gjennom mange år arbeidet med nærmiljøet vårt og har forsøkt å ha spesielt fokus på Oppegård stasjonsområde, jernbanebroa, Skiveien og barnas skolevei. De siste femten årene har det blitt tatt en rekke viktige initiativ til utvikling av området uten at kommunen som reguleringsmyndighet har respondert på dette. Dette skaper bekymringer for oss som bor i området og gjør at tålmodigheten vår er nå i ferd med å renne ut, sier Ragnar Dahl (78) og Geir Hokholt (57).

De representerer styret i Oppegård Vel, som er meget bekymret for trafikksikkerheten for gående, syklende og kjørende som må passere den trafikkfarlige broen ved Oppegård stasjon.

JERNET TITTER FRAM: Armeringsjernet som stikker opp fra hull i asfalten ved broen, begynner å ruste. Dette kan være farlig både for kjørende og gående.

– Vi er redd for at ulykker vil skje. Vi krever at kommunen i løpet av kort tid får på plass en avtale med Bane NOR som sikrer en ombygging av broen, slik at Statens vegvesen (SVV) kan etterpå starte arbeidet med ny påkjøring til Skiveien, sier de to.

Stengt for tungtransport

Gjennom mange år har saken om broen blitt fremmet som trafikkfarlig for kjørende, syklende og ikke minst fotgjengere, uten at det har ført til ombyggingen av broen.

Broen, som ble bygget i 1935, brukes daglig av mange skolebarn som skolevei til og fra Greverud skole. Eldre bruker den til og fra Toppenhaug seniorsenter. 

BRUKES AV MANGE: Broen, som ble bygget i 1935, er smal og har begrenset bæreevne. Den brukes daglig av mange.

 

– Broen er i dag stengt for kjøretøy med totalvekt over tolv tonn og akseltrykk på seks tonn, men dette forbudet brytes etter det vi vet daglig av tunge kjøretøyer. En del tunge lastebiler som skal til og fra KIWI-butikken med varer er observert kjørende gjennom Sætreskogen, sier Hokholt og Dahl.

De sier det er uholdbart å tvinge tungtransport gjennom et boligområde med smale veier uten fortau, fordi de regulerende myndighetene og Bane NOR ikke klarer å bli enige om ansvar og eierforhold for jernbanebroen.

– Dette innebærer en vesentlig risiko for ulykker i vårt nærområde, sier de to.

Underskriftskampanje

Torsdag forrige uke startet velet underskriftskampanjen "Ny jernbanebro ved Oppegård stasjon nå!" på opprop.net. I løpet av noen få timer fikk de over 200 underskrifter. Per nåværende tidspunkt har 283 mennesker støttet kampanjen.

– Målet vårt er å samle inn minst 300 underskrifter som er nødvendig for å sette i gang et innbyggerinitiativ. Vi håper å komme i mål innen onsdag 14. november for å kunne levere hele bunken med underskriftene til kommunen, sier Hokholt.

NYE SENIORBOLIGER SOM NABO: Oppegård kommunestyre vedtok 19. mars 2018 regulering for Durendalveien 1. Her skal det bygges inntil 44 seniorleiligheter.

Han forklarer at onsdag denne uken skal kommunen arrangere et åpent møte om kommuneplanen for Nordre Follo. Møtet skal arrangeres i grendehuset. Selv om brosaken ikke er på programmet, håper velets styre at de i det minste kan levere underskriftene.

Mellom 32 og 44 millioner kroner

Ragnar Dahl sier at kostnadene med en ny kjørebro ved stasjonen estimeres til å være på mellom 32 og 44 millioner kroner, og de foreslås i sin helhet dekket av noen få fremtidige utbyggere i nærområdet, ifølge planavklaringen i forbindelse med områdereguleringen for Oppegård lokalsenter.

"Durendalveien 1", som dreier seg om bygging av inntil 44 seniorleiligheter sørvest for broen, er det eneste prosjektet som det på nåværende tidspunkt foreligger konkrete planer for.

– Vi mener at en rettferdig løsning burde være at Oppegård kommune også påtok seg sin andel av kostnadene med en bro, sier Dahl.

– 9 millioner kroner er for mye for oss

Kirsti Høiseth, som representerer utbyggeren Olai Eiendom AS, sier at prosjektet ikke kan settes i gang ennå.

Usikkerheten rundt utbyggingsavtalen skaper forsinkelser i realiseringen av prosjektet, ifølge Høiseth.

– Reguleringen har blitt vedtatt med én betingelse. Den handler om at prosjektet vårt skal være med på å dekke en del av kostnadene med en ny bro. Jeg skulle sende rammesøknaden før sommeren, men avventer utbyggingsavtalen. På et møte i formannskapet tidligere i år antydet tidligere kommunalsjeg Espen Dag Rydland at kommunen ønsket et bidrag fra oss på det nivået som er i Kolbotn sentrum, det vil si 2.000 kroner per kvadratmeter (bruttoareal for boliger). Med et bruttoareal på 4.600 kvadratmeter i Durendalveien 1 vil det være snakk om et beløp på rundt 9 millioner kroner. Dette er åpenbart for mye for oss. Dette har stoppet prosessen. Vi har ikke snakket noe konkret om utbyggingsavtalen siden den gang. Vi sitter på gjerdet og venter på at kommunen åpner for en forhandling, sier hun.

Oppegård Avis har foreløpig ikke lyktes med å få svar fra kommunen og Bane NOR. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Les også: Her planlegges det å bygge 40 seniorboliger

Powered by Labrador CMS