SKAL DEKKES AV ALLE: Ola Toftdahl, styremedlem i Svartskog Vel, påpeker at eventuelle overskridelser vil gå på bekostning av andre VA-prosjekter i kommunen.

Bekymret for konsekvensene

Svartskog Vel reagerer på det anslåtte gebyrnivået for innbyggerne på Svartskog og kostnadsoverskridelsene i forbindelse med det planlagte VA-anlegget på Bålerud.

Publisert

Velet har bedt kommunen om en avklaring på hvordan man skal løse det for minstepensjonister og innbyggere som ikke har økonomisk mulighet til de skyhøye kostnadene.

– Det finnes ingen planer for disse per i dag, ifølge kommunen. Det betyr at selv om man har et godt fungerende anlegg i dag kan man bli tvunget til å selge huset sitt dersom VA-kostnadene på 40.000-50.000 per år blir realisert, sier Ola Toftdahl i Svartskog Vel.

Han mener dette kunne vært løst ved at politikerne hadde valgt felles avgiftsområde med resten av kommunen, eller en løsning lik Marker kommune.

– Suksessfaktoren der var at kostnadene skulle være lave og at kommunen tar ansvar for også de private installasjonene, sier Toftdahl.

Les også: Må betale skyhøyt for vann og avløp

Økte med 30 millioner

– Kommunen sier de har satt et tak på hvor stor andel vi skal betale og at vi med det ikke skal belastes for eventuelle overskridelser. Vedtaket sier «innstilt på». Ettersom kommunen tidligere har brutt løfter synes dette vedtaket svært svakt, sier Ola Toftdahl.

Han sier UMP-leder Kjell Pettersen sa tydelig på folkemøtet i 2016 at ingen spade skulle settes i jorda for alle tilbud er kommet inn, og man har en oversikt over prosjektets totale kostnader.

– Dette løftet vedstår han seg ikke i dag. Han mener at taket på 47 millioner kroner er en god nok garanti. Men eventuelle overskridelser vil jo gå på bekostning av andre VA-prosjekter i kommunen, for eksempel utbedring rundt Kolbotnvannet, sier Toftdahl.

Han sier på informasjonsmøtet i juni kom kommunen med et overslag på 63,7 millioner kroner pluss moms. COWIs rapport legger til grunn at dette tallet har en usikkerhet på 20 prosent som kommer i tillegg.

– Til sammen er det snakk om 76,5 millioner kroner pluss moms, som betyr overskridelse på 60 prosent. Det betyr at VA-anlegget vil koste nesten 30 millioner kroner mer enn det de opprinnelig tok utgangspunkt i.

– Sirkelargumentasjon

Det argumenteres nå med at det må reguleres flere områder for bolig for å finansiere VA. Toftdahl understreker at VA kommer som et resultat av et politisk ønske om flere boliger.

– Denne problemstillingen hadde vært løst med et felles avgiftsområde for hele kommunen. Samtidig er effekten av for eksempel 30 flere boliger marginal for  den enkelte husstand på Svartskog. Kostnadene blir fortsatt på over 40.000 kroner per år, fire ganger så høyt som i resten av kommunen, sier han.

Les også: Tar opp gebyrsaken på nytt i desember

Powered by Labrador CMS