MAKS 50 CM HØY I VEIKRYSS OG SVINGER: – For å oppnå god sikt i veikryss og svinger er det viktig at hekken eller gjerdet ditt ikke er høyere enn 50 centimeter, sier Erik Strømstad fra UTE Oppegård.

Gir frist for beskjæring

Kommunen ber alle hageeiere om å klippe busker og trær ved sin eiendom.

Publisert

– Vi ber alle som har eiendom som grenser til kommunal eller offentlig vei, beskjære vegetasjonen som henger utenfor eiendomsgrensen, sier virksomhetsleder for UTE Oppegård, Heidi Tomten.

Både kommunen og Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra innbyggerne på Sofiemyr og Tårnåsen som er bekymret for trafikksikkerheten langs skoleveiene.

 

SLIK KLIPPER DU HEKKEN: Hekken må klippes riktig for å få fri sikt rundt hjørnet.

Maks 50 centimeter høy

Erik Strømstad fra UTE Oppegård har vært med Oppegård Avis på befaring på flere adresser vi har fått tips om fra leserne.

Vi har sett at noen steder har hekkene vokst mye utenfor gjerdene og tomtegrensene, og hindrer frisikten langs fortauer, veier og veikryss.

FOR HØY HEKK: Bak den høye hekken i Holbergs vei på Sofiemyr er det ikke lett å se skolebarn. Husk at hekken eller gjerdet i veikryss og svinger ikke bør være høyere enn 50 cm.

 

Andre steder tvinges syklister og gående ut i veien fordi hekkene har vokst utover og sperrer ferdsel på fortauet.

BØR BESKJÆRES: Hekken i Valhallaveien (ved bussholdeplassen Jotunveien) hindrer trygg ferdsel på fortau.

– Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner både for kjørende og myke trafikanter, sier Tomten.

Hun sier at forå oppnå god sikt i veikryss og svinger er det viktig at hekken eller gjerdet ditt ikke er høyere enn 50 centimeter.

Frist for beskjæring

Kommunen kontakter nå flere hageieiere med brev i postkassen om vennligst å ta hekksaksen fatt.

– Hvis du ikke tar vår oppfordring om å beskjære vegetasjonen som henger utenfor eiendomsgrensen din, vil kommunen utføre dette maskinelt med grovt utstyr, advarer Tomten.

Hun sier frist for beskjæring er to uker.

Husk også at hekk, busker og trær fra din eiendom ikke må skjule trafikkskilt, veinavnskilt eller signalanlegg.

– Har du trær på eiendommen din må du sørge for at grener og kvister ikke henger lavere enn minimum tre meter over fortau og sykkelfelt. Høyden over selve kjørebanen skal være 4,7 meter, sier Tomten.

– Blir lett usynlige

Heidi Tomten påpeker at vegetasjonen på privat grunn er eiers ansvar.

– Husk at høye hekker og annen vegetasjon kan medføre ulykker. Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker, sier Tomten.

Les også: Her råkjøres det mest

Husk å tipse Oppegård Avis om store og små saker ved å sende en e-post til tips@oavis.no

Powered by Labrador CMS