Fra busslommer til kantstopp

BRUKER VANLIG KANTSTEIN: Det brukes ikke avrundede, men firkantede/vanlige kantstein i Sønsterudveien. Høyden på kantsteinen ved kantstoppene fra veibane og opp til toppen er 18 centimeter, mens høyden på kantsteinen ellers utenom kantstoppene er 16 centimeter.

– Feil type kantstein i Sønsterudveien

Bussjåførene klager på at det bygges kantstopp med feil type kantstein. – Dette kan føre til uhell ved av- og påstigning, samt skader på bussene, påpeker de.

Publisert

Oppegård Avis har fått henvendelser fra flere bussjåfører som reagerer på valg av type kantstein som Statens vegvesen (SVV) ved driftsoperatøren Vaktmesterkompaniet AS bruker nå ved å bygge kantstopp for bussene i Sønsterudveien. Bussjåførene mener det er snakk om feil type kantstein.

"De kantsteinene som bygges nå ved kantstoppene i Sønsterudveien er ingen "kantstopp-stein" som burde ha vært avrundet mot kjørebanen, men er helt vanlige, firkantede kantstein. Feil type kantstein ved etablering av kantstoppene fører til at bussene ikke kan kjøre inntil kantstoppene. Glipet mellom bussene og plattformen, som oppstår som følge av dette, kan føre til uhell ved av- påstigning. Ved å kjøre inntil disse kantsteinene, vil bussene bli påført skader", påpeker bussjåførene.

– Kasselkantstein er betydelig dyrere

KASSELKANTSTEIN: Denne kantsteinen, som er avrundet mot kjørebanen, gjør at det er lettere å komme nær plattformen, den hindrer skader på bussene og sikrer liten avstand mellom buss og plattform.

I forbindelse med saken har Oppegård Avis har kontaktet kontrollingeniør Fredrik J. Nyland i Statens vegvesen (SVV), som har ansvar for prosjektet i Sønsterudveien.

– Vi er kjent med bussjåførers ønske om kasselkantstein (red. anm.: kasellkantstein er en kantstein som er avrundet mot kjørebanen), sier Nyland.

Han bekrefter at det ikke brukes kasellkantstein, men vanlig kantstein med dimensjoner på 15x30x110 centimeter ved bygging av kantstopp i Sønsterudveien.

– En av årsakene til at det ikke brukes kasselkantstein i Sønsterudveien er at ved bruk av kasselkantstein får vi ikke brøytet veien helt inntil. Det er fordi at denne kantsteinen er avrundet og stikker ut i bunnen. Kasselkantsteinen er også betydelig dyrere i innkjøp og ved etablering, sier Nyland.

Bytter ut all kantstein

Oppegård Avis har nylig skrevet om et avvik i fremdriftsplanen for det aktuelle prosjektet. Ferdigstillelsen ble onsdag denne uken utsatt i tre ytterligere uker, til 31. desember.

– Avviket i fremdriftsplanen skyldes blant annet at vi har valgt å bytte ut all kantstein oppover langs Sønsterudveien. Dette betyr i praksis at fortauet oppover langs Sønsterudveien blir helt nytt. Sønsterudveien er en relativt rett strekning, og vi har derfor ikke sett behovet for annen type kantstein, sier Nyland.

Forskjell på to centimeter

– Ved et kantstopp er det blant annet høyden på kantsteinen som er en av de avgjørende faktorene, understreker han.

Nyland påpeker at høyden på kantsteinen ved kantstopp fra veibane og opp til toppen skal være 18 centimeter, mens høyden på kantsteinen ellers utenom kantstoppene er 16 centimeter.

Les også: Tre ekstra uker med anleggsarbeidene i Sønsterudveien

Powered by Labrador CMS