Fra busslommer til kantstopp

REAGERER PÅ MANGLENDE NABOVARSLING: – Den eneste informasjonskilden vi har hatt i forbindelse med disse tiltakene, er Oppegård Avis. Det er helt skandaløst at beboerne ikke har fått noen som helst form for nabovarlsing eller informasjon om de planlagte tiltakene, sier Pol Bierhoff (foran på bildet), som har bodd i Sønsterudveien i tre og et halvt år.

Bekymret for trafikksikkerheten i Sønsterudveien

Beboerne i Sønsterudveien etterlyser flere fartsreduserende og støydempende tiltak enn kun de som gjennomføres. De reagerer også på manglende nabovarsling og informasjon om de planlagte tiltakene.

Publisert

– Den eneste informasjonskilden vi har hatt i forbindelse med disse tiltakene, er Oppegård Avis. Det er helt skandaløst at beboerne ikke har fått noen som helst form for nabovarlsing eller informasjon om de planlagte tiltakene, og ikke minst om hvordan disse tiltakene ville påvirke de aktuelle eiendommene i anleggsperioden og i etterkant. Det var heller ingen mulighet for medvirkning eller innspill fra beboernes side, sier Pol Bierhoff, som bor i Sønsterudveien med familien.

Bierhoff reagerer også på hastverket med dette prosjektet og dårlig gjennomføring så langt.

– Det er både udemokratisk og provoserende, sier han.

Sperret innkjørslene til to eiendommer i tre dager

I tillegg reagerer Bierhoff sterkt på at adkomsten til både hans og naboens eiendom var sperret med en gravemaskin og en grøft gjennom hele helgen og i dag.

– Verken vi eller naboen kunne bruke bilen i tre dager. Det var rett og slett umulig å kjøre ut og inn. Vi ble ikke advart om dette. Brann- og redningsetatene ville heller ikke ha tilgangen til våre eiendommer ved behov. Det var også provoserende at da vi skulle ut i helgen, fikk vi kjeft av trafikkdirigentene som sa at vi ikke kunne gå på fortauet på denne siden av veien, men ingenting var jo tilrettelagt for å unngå dette. Eller mener de at vi skulle sitte innesperret hjemme i de tre dagene? lurer han på. 

Naboen Virginia Pérez Delie (50), som har bodd i Sønsterudveien i 19 år, bekrefter dette. Hun reagerer også på at de nye innkjørslene er smalere.

VAR SPERRET I TRE DAGER: Adkomsten til denne eiendommen var sperret i hele helgen og på mandag.

 

VAR OGSÅ SPERRET I TRE DAGER: Adkomsten til denne eiendommen var også sperret i hele helgen og på mandag.

Beklager på det sterkeste

– Det er svært beklagelig. På fredag fikk en anleggsmaskin tekniske problemer, og maskinen lot seg nesten ikke fjerne fra veien. Dette ble ikke varslet videre. Vi beklager på det sterkeste at eierne av de to eiendommene ikke fikk beskjed om dette. Som byggherre må vi se varslingsrutiner sammen med entreprenøren. Vi kan ikke annet enn å beklage dette på det sterkeste, sier Fredrik J. Nyland, som er ansvarlig for prosjektet i Statens vegvesen (SVV).

Etter at Oppegård Avis kontaktet SVV i forbindelse med dette, ble avkjørslene åpnet opp mandag ettermiddag.

Når det gjelder manglende nabovarsling og informasjon om tiltakene til beboerne, sier Nyland følgende:

– SVV har varslet arbeidene gjennom media. Nå ser vi at burde varslet naboene bedre i forkant av dette prosjektet, sier Nyland.

– Har dere rutiner med nabovarsling kun med deling av informasjon via en lokalavis?

For hvert enkelt prosjekt eller tiltak vurderer vi hvordan vi på best mulig måte kan informere grunneiere, naboer og trafikanter for øvrig og hvilke kommunikasjonskanaler vi skal benytte. I dette prosjektet ser vi nå at vi burde ha informert bedre om arbeidet vi nå er i gang med utføre, og det beklager vi, sier Nyland.

Han sier SVV bytter nå all kantstein langs Sønsterudveien fra rundkjøringen ved Skiveien og til Kongeveien.

Dette vil dessverre medføre at avkjøringer blir sperret av i en kortere periode, men beboere skal selvfølgelig ha adkomst til eiendommene sine, understreker han. 

Avdekket flere avvik

Dessverre er det ikke det første avviket i dette prosjektet. Fredag forrige uke ble det avdekket flere alvorlige avvik ved anleggsprosjektet i Sønsterudveien etter tips fra leserne. Anleggsplassen var da ikke skiltet og sikret slik den burde ha vært. En av de arbeiderne satt og jobbet helt tett inntil trafikken. Han manglet noen som helst form for sikring. I tillegg var fremkommeligheten på gangveien sterkt begrenset på grunn av anleggsbilene og andre kjøretøy som var parkert ulovlig der.

– Arbeidet vil foreløpig ikke bli stoppet, men skjer så alvorlige avvik flere ganger, stanser vi hele prosjektet, sa Jan Ove Sørheim fra SVV etter å ha vært på stedet sammen med utførende entreprenør, Vaktmesterkompaniet.

Til tross for et nytt, alvorlig avvik, fortsetter prosjektet videre.

Les også: Avdekket alvorlige avvik i Sønsterudveien

Bekymret for trafikksikkerhet

Pol Bierhoff tror de nye tiltakene med kantstopp istedenfor busslommer vil føre til flere forbikjøringer, mer støy og flere trafikkfarlige situasjoner.

BESTEVENNER: Abel (5) og Jon (6) bor på hver sin side av Sønsterudveien.

– Vi ser livsfarlige situasjoner her til daglig. Det er nok mange som tror at Sønsterudveien er en slags motorvei. Det kjøres altfor fort her, ofte i rundt 100 kilometer per time. Dette gjelder egentlig alle dager, men det er spesielt ille på kveldstid og fra fredag kveld til søndag kveld. Det er også mange som ikke stanser for myke trafikanter i fotgjengerfeltene. Jeg tviler veldig på at situasjonen blir bedre som følge av disse tiltakene. Jeg frykter at det blir fullstendig kaos her, sier han.

MANGLER 110 UNDERSKRIFTER: Eirik Storjordet (71) fra Kolbotn.

Aller mest er Pol Bierhoff redd for sønnen Abel (5) og hans bestevenn Jon (6). Guttene bor på hver sin side av Sønsterudveien og leker ofte sammen.

– Det er mange barn som bor i området. Fotgjengerfeltene ligger langt unna der vi bor, og det er også ofte slik at barna velger den enkleste og korteste veien. Vi bor på et sted hvor tre skolekretser møtes, men det er ikke tilrettelagt for en trygg skolevei her, påpeker han.

Les også: Prioriterer kun Tverrveien

ETTERLYSER FLERE TILTAK: Pol Bierhoff etterlyser fler fartsreduserende og støydempende tiltak.

Mangler 110 underskrifter

Eirik Storjordet (71) fra Kolbotn, som har startet underskriftskampanjen "Nei til å tette busslommene i Kongeveien og Sønsterudveien i Oppegård kommune", sitter nå med 390 underskrifter. Innlegget hans har blitt delt 518 ganger. For at innbyggerinitiativet kan behandles i fylkestinget trenger han 500 underskrifter fra folk bosatt i fylket.

71-åringen håper på at prosjektet kan stanses til tross for at den ene av de seks busslommene er nå fjernet og erstattet med en kantstopp.

– Tirsdag skal jeg dele ut flyers på Kolbotn torg for å samle inn de manglende underskriftene, sier han.

Etterlyser fartsmålere og fartshumper

Pol Bierhoff tror ikke det er lurt å stanse de pågående anleggsarbeidene i Sønsterudveien.

– Dette fører antakeligvis bare til ekstra forsinkelser, sier han.

Bierhoff påpeker at i de tre og et halvt årene han har bodd i Sønsterudveien har han ikke sett en eneste hastighetskontroll til tross for at behovet er stort. Han mener det er behov for flere fartsreduserende og støydempende tiltak i Sønsterudveien enn kun de tiltakene som skal gjennomføres de nærmeste ukene.

SLIK SÅ SØNSTERUDVEIEN UT I DAG: Videoen ble tatt rundt klokken 17:00 mandag 18. november.

– Det bør settes opp fartsmålere og flere fartshumper. Det er også behov for mye bedre nabovarsling og informasjon om hva som skal gjøres på strekningen, påpeker han.

– Meningsløst og hårreisende

Trebarnsmor Silje Ormhaug (42) sier det er hårreisende at SVV har begynt å fjerne busslommene uten en tilstrekkelig konsekvensutredning i forkant av dette.

– SVV henviser til at busslommer er til for veier med mer trafikk enn i Sønsterudveien (red. anm.: Kantstopp kan brukes i tofeltsveier med årsdøgntrafikk (ÅDT) på inntil 12.000 kjøretøy i døgnet, mens ÅDT for Sønsterudveien var på 9.246 i fjor). Det er en forståelig vurdering når en vei skal bygges på grunn av kostnaden ved å lage busslommer. Det tjener derimot ikke som en forståelig begrunnelse for å fjerne eksisterende busslommer. Jeg har ikke sett noen påpeke en eneste konkret gevinst for trafikken ved å fjerne busslommene. Det er meningsløst, sier hun.

Videre mener hun det er veldig uheldig at prosjektet ikke inkluderer tiltak som kan bidra til å redusere farten på veien. Hun påpeker også at det bor fire barnefamilier på tunet i Sønsterudveien 12-14.

– Det bør settes i gang med flere fartsreduserende tiltak. Mange kjører i dag langt over fartsgrensen og det oppleves utrygt å la barna ferdes langs veien, sier trebarnsmoren.

 

 

 

 

 


.

Powered by Labrador CMS