HER SKULLE DET BYGGES BUSSTERMINAL: Her, på dagens parkeringsplass ved Tømtebanen i krysset mellom Kongeveien og Tømteveien, skulle det etableres en ny endeholdeplass/snuplass for bussene med en ny bussterminal. Foto: Yana Stubberudlien. Innfelt ser du illustrasjonen av den aktuelle plassen etter at tiltakene er på plass. Kilde: Oppegård kommune, planforslaget for Sofiemyr idrettspark, 2019

– Venter fortsatt på kommunen og fylkeskommunen

Det jobbes fortsatt med planen om etablering av en bussterminal og en ny endeholdeplass for bussene på Granholtet, men byggeoppstarten er fortsatt i det blå.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med saken om trafikkulykken i Kongeveien sist søndag har Oppegård Avis kontaktet Ruter AS, som er et offentlig eid selskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og det som tidligere var Akershus.

Ny endeholdeplass med bussterminal på Granholtet

  • Busslinjen 81 skulle forlenges fra Fløysbonn til Granholtet.
  • Her, på dagens parkeringsplass i krysset mellom Tømteveien og Kongeveien, skulle det bygges en ny endeholdeplass og en bussterminal.
  • Etter planen fra 2019 skulle det bygges et lite servicebygg med pauserom og toaletter ved bussterminalen, samt en snuplass for bussene med en avstigningsholdeplass for passasjerene.
  • Servicebygget skal ha en grunnflate på opptil 30 kvadratmeter i areal, grønt tak og tre som hovedmateriale i fasadene.
  • For å unngå konflikter med inn- og utkjørende busser og syklister skal dagens gang- og sykkelvei legges om, og det skal anlegges en ny sykkelveiforbindelse mellom Tømteveien rundt snuplassen over bekken til sykkelveien langs Kongeveien.

– Både bussjåfører, Unibuss og Ruter synes det er svært trist å høre om at en bilist har kjørt på en 13 år gammel gutt, sier pressevakt Knut-Martin Løken i Ruter AS.

– Hva mener om den aktuelle strekningen med tanke på dagens trafikksikkerhet? Er den tilstrekkelig?

– Ruter er generelt svært opptatt av trafikksikkerhet, men ansvaret for skilting og veivedlikehold, og oppfølgingen av en sak som denne mener vi hører hjemme hos politiet, kommunen, eller veiholder, som i dette tilfellet er Viken fylkeskommune, sier Løken.

Om busslommen som hvilested

– Hvordan ser dere på situasjonen med bussene som fortsatt bruker busslommen i Kongeveien ved klubbhuset som hvilested på den trange strekningen?

– Vi ønsker å få på plass en ny endeholdeplass for bussen for å bedre dagens situasjon, sier Løken.

– Bør dagens bussholdeplass ved klubbhuset flyttes til et annet sted for å gjøre området ved klubbhuset mer oversiktlig?

– Nei. Bussholdeplassene har etter vårt skjønn riktig beliggenhet, men de bør bygges om og utbedres på begge sider av veien, slik at trafikken kan gå tryggere forbi. Vi ønsker som sagt å få på plass en ny endeholdeplass for bussen, sier Løken.

– Ikke klart når dette vil skje

Oppegård Avis har tidligere skrevet om manglende fasiliteter for busssjåførene som opererer i området.

Vi har også skrevet at manglende fasiliteter i umiddelbar nærhet til bussholdeplassen ved krysset i Kongeveien/Taraldrudveien tvinger bussjåførene til å bruke buskene til Sofiemyr idrettspark som toalett.

Les også: – Hva er problemet med "tissing" i buskene?

For å bedre situasjonen for bussjåførene skulle busslinjen 81 forlenges fra Fløysbonn til Granholtet, ifølge planene fra 2019.

Her, på dagens parkeringsplass i krysset mellom Tømteveien og Kongeveien like ved The Well, skulle det bygges en ny endeholdeplass og en bussterminal. Les mer om dette i faktaboksen.

SLIK KAN DET SE UT: Et eksempel på et servicebygg i Bergen med tilsvarende funksjon som planlegges på Sofiemyr. Kilde: Planforslaget fra Ruter AS

– Hvor langt har denne prosessen kommet per i dag og når skal den nye bussterminalen stå ferdig?

– Det jobbes tett opp på mot kommunen og Viken fylke for å få på plass en ny endeholdeplass for bussen, men det er foreløpig ikke klart når dette vil skje, sier Løken.

Oppegård Avis har kontaktet kommunen og fylkeskommunen i forbindelse med saken om den nye endeholdeplassen og bussterminalen på Granholtet. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Powered by Labrador CMS