KOLBOTNVANNET

GLASOPOR: Det er observert glasopor-biter på både vest- og østsiden av Veslebukta.

– Bør ryddes opp snarest

Anne Elisabeth Henriksen fra Kolbotn reagerer på glasopor-forurensingen ved Veslebukta på Kolbotn.

Publisert Sist oppdatert

Glasopor skumglass, som er observert ved Veslebukta, brukes for å gjøre det mulig å realisere byggeprosjekter på dårlig grunn. Dette er det letteste granulære byggematerialet på markedet, og er produsert av resirkulert emballasjeglass fra mat– og drikkevarer samlet inn fra hele landet.

FUNN AV GLASOPOR: Også her i buskene ved flyttebryggen er det funnet en del glasopor.

Anne Elisabeth Henriksen påpeker at hun ikke vet hvor konkret glasopor-bitene kommer fra siden det bygges både på vest- og østsiden av Kolbotnvannet (Storebukta og Kantorveien i Veslebukta).

Kommer flytende i små klynger

– Hvor stort er omfanget av glasopor-forurensingen på stedet?

– Glasopor-bitene samler seg inne i buskene ved hovedbryggen på Kolbotn, så det er vanskelig å se hvor stort omfang det er snakk om, men dette bør ryddes opp snarest. Disse bitene kommer flytende i små klynger og blir liggende i ugresset på bredden. Det er også en del glasopor-biter som ligger på land inne ved flytebryggen, det vil si vest for hovedbryggen, sier Henriksen.

Hun mener kommunen bør sørge for at det sårbare naturområdet ryddes opp snarest mulig, for å minske fare for videre spredning av glasopor ved blant annet økt vannføring.

For flere år siden

I forbindelse med saken har Oppegård kontaktet kommunen. Avdelingsleder Per Kristiansen for Park og idrett i Nordre Follo har vært på befaring på stedet mandag ettermiddag.

– Det viser seg at glasopor har ligget her i området i mange år, men kom fram nå som følge av at vi har gjort opprydningstiltak ved bryggen, sier han.

Kristiansen sier at han har kontaktet leverandøren av bryggen, Skjærgårdsbrygger AS.

GLASOPOR: Glasopor-bitene kommer flytende i små klynger og blir liggende i ugresset på bredden ved Veslebukta.

– Det ble bekreftet at glasopor ble lagt ut på stedet for flere år siden, for blant annet å stabilisere bryggen i Veslebukta. Disse arbeidene ble altså gjennomført i forbindelse med utbygging av Kolbotn torg. Det ble da besluttet å bruke glasopor istedenfor sand og pukk, sier Kristiansen.

VESTSIDEN: Bildet er tatt rett på «utsiden» av hovedbyggen på et sementlokk på vestsiden av Veslebukta.
ØSTSIDEN: Slik ser det ut ved Veslebukta, på østsiden av hovedbyggen, rett nedenfor generasjonsparken. – Ingen av disse stedene er ryddet» av kommunen nå, sier Anne Elisabeth Henriksen.

– Ikke miljøfarlig

– Hva skal dere gjøre som følge av funn av glasopor ved bryggen?

– Nei. Jeg har snakket med leverandøren av bryggen og vedkommende sier at det ikke er miljøfarlig, sier Kristiansen.

Oppegård Avis har påpekt at statsforvalteren (tidligere navn til fylkesmannen) i Innlandet krevde for et par år siden at det sårbare naturområdet langs Ottavassdraget skulle ryddes opp etter den betydelige glasopor-forurensingen der høsten 2018. Utslippet av glasopor ble vurdert som en alvorlig hendelse for miljøet og for den sårbare naturen i og langs Ottavassdraget. Ifølge vedtaket førte de store mengdene med glasopor til omfattende habitatforringelse for flere arter i de mest berørte og mest sårbare områdene. Det var også sannsynlig at dette kunne føre til ytterligere negative konsekvenser for miljøet utover dette, blant annet siden det ikke foreligger nærmere kunnskap om langtidseffekter av glasopor i ulike naturmiljøer.

– Har dere vurdert effektene av isopor for de sårbare områdene ved Veslebukta?

– Dette må vi følge opp. Jeg skal kontakte klima- og miljøavdelingen i kommunen, slik at de kan gjøre en vurdering, sier Kristiansen.

Powered by Labrador CMS