GRILLKONGE: I tillegg til å ha mange jern i ilden, er Oddbjørn Lager Nesje svært glad i å utsette diverse ingredienser for ild, da i form av grilling.

Byttesirkelen bygger samhold

– Familien vår har blitt hekta på bytting, skriver Oddbjørn Lager Nesje, i «Slik har vi det nå».

Plutselig hadde vi et annet alternativ enn å bruke penger når ungene vokste ut av jakken eller skoene. For nå kan vi bare bytte ting med en nabo. Hvorfor gå i butikken for å handle, når du bare kan rusle noen meter og bytte en genser eller skisko, i en bukse eller en sjokolade?

I en tid preget av økende individualisme og digital avstand, har byttesirkler kommet som friskt pust, og revitalisert lokalsamfunn i hele verden, også her hjemme på Kolbotn. Facebook-gruppen “Byttesirkel Kolbotn” har nå over 4000 medlemmer! Denne og andre byttesirkler er ikke bare et verktøy for å utveksle varer, de bidrar også til å gjenoppbygge vårt lokale fellesskap. 

Byttesamfunnet dominerte

Før bruken av penger ble vanlig, var byttesamfunnet den dominerende økonomiske modellen. I disse samfunnene ble varer og tjenester utvekslet direkte mellom menneskene. Hvis du manglet noe kunne du bare spørre noen om de hadde ekstra av det du manglet. Byttehandel tillot lokalsamfunn å dekke sine grunnleggende behov gjennom gjensidige avtaler, hvor en person kunne dele av sitt overskudd, gjennom å bytte i noe de trengte med andre.

Systemet med bytting var basert på tillit, gjensidighet og sosialt samhold, og det styrket båndene mellom mennesker i lokalsamfunnet. I byttesamfunnet ble verdien av deling og samarbeid vektlagt, og aktiviteten var en del av sosialiseringen som bygget fellesskapet, kollektivet, der du bodde. Etter hvert ble det vanlig å bruke penger for å utføre økonomiske transaksjoner på. Nå er transaksjonen stort sett digital, med bruk av for eksempel både kredittkort og smarttelefoner. 

Oddbjørn Lager Nesje:

  • Er bosatt på Nedre Ormerud på Kolbotn sammen med sin kone og to barn. 
  • Han er gruppeleder i Nordre Follo Arbeiderparti og sitter i kommunestyret.

Likevel kan det se ut som at tanken om gjensidig støtte og samarbeid, som var kjernen i byttesamfunnet, nå har fått sin renessanse i dagens moderne samfunn gjennom byttesirkler og lignende initiativ. For meg er dette veldig spennende! Populariteten til byttesirkelen viser med all tydelighet at svært mange finner inspirasjon og glede ved å bytte brukte gjenstander. Den positive effekten på vår psykiske helse ved å delta i byttesirkler bør ikke undervurderes, da det kan bidra til å redusere stress og ensomhet i en hektisk hverdag. Det er tilfredsstillende å gi nytt liv til ting som ellers kanskje ville blitt kastet, og styrker følelsen av å være del av noe større enn seg selv. Det er en vinn-vinn situasjon for oss alle når en aktivitet har positiv effekt, både for ens egen psykiske helse, samtidig som den er samfunnsnyttig! 

Alt kan byttes

På “Byttesirkel Kolbotn” legges det ut gjenstander til bytting i et rasende tempo! Det er bare å finne frem popcornet og følge med! Her kan du bytte til deg alt fra trebenker, skinnjakker og brettspill, til barneklær, planter og sykler. Det er nesten ingen grenser for hva du kan få tak i! Selv har jeg og familien byttet til oss i hovedsak klær, sko og sportsutstyr til ungene. Som kjent vokser de fort ut av ting og da er det greit å se på bruktmarkedet. Generasjonsperspektivet er viktig for oss som deltar i byttesirkelen.

Kanskje det ikke er bevisst, men byttesamfunnet bygger samhold, og skaper et sterkere og mer sammenvevd fellesskap.

Oddbjørn Lager Nesje

I kjernen av byttesirkler ligger ideen om gjensidig hjelp og samarbeid mellom mennesker. I stedet for å være avhengig av markedet for å møte våre behov, bringer byttesirkler mennesker sammen for å dele et overskudd i form av varer. Den moderne byttesirkelen er er basert på tillit og respekt, på samme måten som i det gamle byttesamfunnet. Dette fører til et sterkere bånd mellom naboer og følelsen av å ta samfunnsansvar styrkes. Byttesirklene er et bevis på at vi fortsatt trenger hverandre. Det er vi som bor her på Kolbotn som skaper lokalsamfunnet. Blant annet gjennom å bytte klær og gjenstander med hverandre. 

Innsamlingsrekord

I byen vår, som i mange andre byer, har eksempelvis byttesirkler og klesbyttedager kommet som et friskt pust, og revitalisert lokalsamfunnet. Dessuten går loppemarkedene svært godt. Til helgen er det duket for Kolbotn pike og guttemusikkorps sitt årlige loppemarked på Ingieråsen skole. Lagrene er sprengfulle og loppesjefen tror det er innsamlingsrekord, skriver Oppegård Avis. 

I byttesirkler, klesbyttedager og loppemarkeder ser vi hvordan folk kommer sammen for å dele med hverandre. I samhandlingen skjer det noe magisk da folk samtidig deler ressurser, ferdigheter og kunnskap. Ikke bare gjenstander og ting. Kanskje det ikke er bevisst, men byttesamfunnet bygger samhold, og skaper et sterkere og mer sammenvevd fellesskap. 

Derfor vil jeg oppfordre alle til å ta del i den lokale, inkluderende kulturen der vi bytter med hverandre! Bli med i "Byttesirkel Kolbotn", loppemarked og klesbyttedag - ikke bare for å finne flotte varer og tjenester, men også for å være en del av denne bærekraftige og solidariske bevegelsen. Sammen skal vi styrke båndene mellom naboer, fremme gjensidig støtte og samarbeid, og bidra til en mer bærekraftig og inkluderende fremtid for Kolbotn og hele Nordre Follo! 

Powered by Labrador CMS