ORDFØRERKANDIDAT: Cecilie Dahl-Jørgensen Pind er Høyres ordførerkandidat i Nordre Follo.

Pårørende er en ressurs, ikke en kranglete motspiller!

Ordførerkandidat Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H) er på offensiven om dagen. Her skriver hun om eldreomsorg.

Publisert

Høyre mener vi må jobbe enda bedre og styrke pårørendearbeidet i Nordre Follo. Vi vil jobbe for å bygge opp en skikkelig pårørendestøtte. Vi må ha fokus på hvordan pårørende skal bli bedre møtt, sett og hørt. Dessverre hører vi daglig om eksempler som viser at det ikke fungerer godt, og det vil Høyre gjøre noe med.

Pårørende er en stor og viktig ressurs som gjør en utrolig innsats i samfunnet vårt. På nasjonalt nivå anslås det at innsatsen til pårørende utgjør like mye som det kommunale bidraget. Da er det ikke rart at mange opplever det å være pårørende som tyngende og altoppslukende. Vi må passe på at pårørende ikke sliter seg ut i omsorgsrollen, da blir resultatet 2 pasienter i stedet for 1.

Og det er her Høyre mener pårørende må få mer støtte fra kommunen i form av avlastningsmuligheter og støtte i hjemmet. Vi må jobbe med å kartlegge behov og omfang, samtidig som det må legges til rette for gode møteplasser for informasjon om de tilbudene som finnes i kommunen. Det er ikke gitt at kommunen skal levere alle tjenester, men vi må ha oversikt over hvilke tilbud som finnes og sørge for at de kommuniseres godt ut til innbyggerne våre. En god og trygg møteplass er også nødvendig for å kunne avklare hvilke forventninger man kan ha og for å bygge relasjoner.

Så vet vi jo at ressursene er knappe og at det stadig blir vanskeligere å rekruttere ansatte til helse- og omsorgstjenestene. Vi i Høyre vil likevel har fullt fokus på dette området. Vi har sterk tro på at det er en viktig investering å sørge for at pårørende blir lyttet til, møtt med respekt og at vi anerkjenner den innsatsen som gjøres. De aller fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet og vi vil jobbe for at den innsatsen pårørende gjør, kan bli mindre krevende og at pårørende kan oppleve et samarbeid med omsorgstjenesten. Det handler om å investere i mennesker.

Pårørende er en ressurs, ikke er kranglete motspiller!

Powered by Labrador CMS