ORDFØRERKANDIDAT: Cecilie Dahl-Jørgensen Pind er Høyres ordførerkandidat.

«Høyre vil hverken sette bestemor på anbud eller privatisere eldreomsorgen»

– Det er mange som liker å snakke om Høyres politikk for tiden og det har jeg også tenkt å gjøre, begynner ordførerkandidat Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget representerer skribentens meninger.

Mangfold i velferden sikrer kvalitet, kapasitet og valgfrihet.

En påstand om Høyre er at vi vil privatisere eldreomsorgen. Det er helt feil. Høyre vil hverken sette bestemor på anbud eller privatisere eldreomsorgen.

Det er ikke Høyres politikk å privatisere offentlige tjenester. Privatisering ville bety at det offentlige ikke lenger skulle tilby tjenesten, og at du som bruker fullt ut måtte betale for tjenestene selv. Dette ville skapt store forskjeller for våre innbyggere og er ikke noe Høyre står for eller ønsker. Tvert imot er det Arbeiderpartiet og venstresiden som gir fart til den privatiseringen vi nå ser innenfor helse- og omsorgssektoren, gjennom å begrense det offentlige helsetilbudet. Høyre har derimot en sterk ambisjon om å bygge bedre tjenester til innbyggerne i vår kommune fremover.

Det er feil når venstresiden påstår at ansatte får dårligere lønn og pensjonsvilkår. I Velferdstjenesterapport (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-13/id2788017/), som undersøkte pengestrømmen innen private helse- og velferdsbedrifter, sier lederen for utvalget at «man kan legge påstanden om sosial dumping død». Rapporten konkluderte med at det er ulikt lønnsnivå både i det offentlige og private, som jo ikke er helt uvanlig ellers i samfunnet.

Ekspertutvalget konkluderer med at det å benytte ideelle og andre private aktører, gir det norske samfunnet, den norske befolkning og norske skattebetalere mer velferd for pengene enn hvis det offentlige skulle levert alle tjenestene selv.

Høyre mener at et mangfold innen velferdssektoren gir gode og trygge helsetjenester, av god kvalitet og med mer valgfrihet for alle våre innbyggere. Et samarbeid med ideelle og private aktører vil kunne gi gevinster som effektivisering, læring på tvers, innovasjon og tjenesteutvikling. De private aktørene kan ikke reduseres til en slags buffer kommunen bare løfter frem når det er behov for det. Vi trenger mer av slikt samarbeid, ikke mindre.

Vi i Høyre tror på at et samarbeid kan gi økt kapasitet, større mangfold for dem som trenger omsorg, og flere arbeidsplasser tilgjengelig for helsepersonell. Så må vi sørge for at kommunen vår er en attraktiv kommune å jobbe i, uansett om man er ansatt i det offentlige eller det private.

Helse- og omsorgstjenestene er kommunens ansvar, enten tilbudene leveres av offentlige eller i samarbeid med private aktører. Det er fortsatt kommunens ansvar å følge opp at aktørene leverer gode tjenester for våre innbyggere, både for pasienter og pårørende. Det er også kommunens ansvar å følge opp at alle ansatte som jobber opp mot innbyggerne i kommunen har gode ansattvilkår. Høyre vil sørge for at kommunen overholder og følger opp dette ansvaret. Vi vil stille tydelige krav om at det skal være gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte uavhengig av om man jobber hos en offentlig, privat eller ideell aktør. Og at bruker- og pårørendeperspektivet skal være førende for tilbudet. Dette krever også et tydelig og forutsigbart avtaleverk, så Høyre vil gjennomgå avtaler kommunen har med private tilbydere i dag for å sikre god kvalitet.

Når Høyre er tydelige på at vi ønsker mer samarbeid med private og ideelle aktører innen helse, er det fordi du som bruker skal få større valgfrihet og trygghet for hjelp når du trenger det. Det betyr ikke at du skal betale selv. Når kommunen samarbeider med private om å levere tjenester til deg, koster det deg ikke noe mer. Dette er ikke privatisering.

Nordre Follo Høyres viktigste mål er å gi våre innbyggere tjenester av høy kvalitet. Derfor vil vi ta i bruk alle gode krefter; både private, ideelle og offentlige aktører. Dette skal ikke koste mer, hverken for kommunen eller for deg som bruker, men det skal være et virkemiddel for å gi oss bedre tjenester, og deg som bruker større valgfrihet.

Å gi eldreomsorgen i Nordre Follo et kvalitetsløft er et av våre viktige satsingsområder. Det fortjener innbyggerne våre!

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind

Powered by Labrador CMS